Treceți la conținutul principal

Securitatea mediului de muncă-3

Checklist 

În continuare se prezintă un checklist rezumativ referitor la  vulnerabilități specifice mediului de muncă și securitatea aferentă- care trebuie asigurată.
Nr.crt.
Item întrebare
Răspuns
Item soluție securitate
Răspuns
Apreciere și observații


Da
Nu

Da
Nu

1
Temperatura de la locul de muncă depășește limita de confort termic ?


Ați furnizat lucrătorilor dvs. mijloace de compensare a temperaturilor ridicate ?


Dacă valoarea temperaturii de lucru depășește confortul termic ar trebui instalate sisteme de condiționare a aerului și implicit de reducere a  temperaturii-dacă acest lucru este posibil. Dacă nu este posibil trebuie să asigurați lucrătorilor dvs. mijloacele necesare pentru a preveni deshidratarea și să țineți seama că la o temperatură ridicată anumite substanțe sau produși se descompun sau degajă noxe. În principiu, dacă activitățile principale ale companiei se desfășoară într-un mediu cu temperatură prea ridicată puteți considera acest aspect ca o vulnerabilitate serioasă legată de mediul de muncă
2
Temperatura de la locul de muncă este scăzută semnificativ față de limita de comfort termic ?


Ați asigurat lucrătorilor dvs. sistemele de încălzire necesare sau mijloacele individuale de protecție necesare ?


O temperatură scăzută la locul de muncă, pe lângă faptul că poate expune lucrătorii diverselor afecțiuni  cu consecințe potențial severe, încetinește și activitatea la locul de muncă
3
Microclimatul de la locul de muncă (umiditate, presiune atmosferică, etc.) se încadrează în valorile stabilite ?


Ați asigurat lucrătorilor dvs. măsurile necesare (umidificatoare/ dezumidificatoare , compensatoare de presiune, etc.) ?


Un microclimat advers la locul de muncă reprezintă o vulnerabilitate atât pentru activitatea productivă a unității, care se va desfășura în condiții mai dificile dar și pentru securitatea și sănătatea în muncă a angajatului.
4
Substanțele și produșii depozitați în mediul de muncă  sunt destinați folosirii în respectivele locuri de muncă ?


Ați depozitat separat substanțele și produșii potențial periculoși  care sunt folosiți în afara mediului de muncă ?


Depozitarea unor substanțe și produși potențiali periculoși la locuri de muncă și implicit medii de muncă unde nu sunt folosiți constituie o vulnerabilitate sigură a întreprinderii.
5.
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși și depozitați în mediul de muncă s-a realizat cunștientizarea necesară a lucrătorilor astfel încât aceștia să perceapă exact riscurile și să știe cum să acționeze eficient  împotriva acestora ?


Există fișe tehnice de securitate pentru toate substanțele și produșii potențial periculoși existenți , utilizați și depozitați în mediul de muncă ? Dacă aceste fișe există, au fost prelucrate împreună cu lucrătorii astfel încât aceștia să știe ce au de făcut în cazul unei  situații de urgență ?


Neconștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor posibile din mediul de muncă constituie o vulnerabilitate majoră a întreprinderii
6
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși și depozitați în mediul de muncă există și sunt funcționale mijloace de neutralizare/diminuare imediată a posibilelor efecte ?


Există și sunt funcționale trusele de prim ajutor ?
Există antidoturi specifice –accesibile în caz de ingerare accidentală ?
Există mijloace de curățare a pielii, ochilor, etc.


Inexistența unor mijloace de contracarare imediată a efectelro nocive produse de substanțe/produși constituie o vulnerabilitate majoră
7.
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși și utilizați în mediul de muncă există planuri de urgență referitoare la scăpări/scurgeri accidentale în sol, apă sau aer ?


Aceste planuri de urgență conțin sarcini precise ? Sarcinile au fost distribuite  unor persoane concrete de la locul de muncă ? Au fost realizate simulări/repetiții cu aceste planuri astfel încât toată lumea să știe ce trebuie să facă în cazul unei urgențe și să acționeze în consecință ?


Absența unor planuri de acțiune și a unor persoane instruite și pregătite permanent care să poată să implementeze aceste planuri în situații de urgență reprezintă o vulnerabilitate majoră a întreprinderii, care poate ajunge la închidere/desființare dacă provoacă un incident/accident major de mediu
8
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși  depozitate la locul de muncă în vederea folosirii s-au folosit metodele de depozitare indicate în fișele tehnice de securitate ?


Substanțele și produșii au fost etichetați corespunzător ? Există un registru care să conțină cantitatea existentă în stoc precum și termenul de valabilitate ? La locul de muncă este adusă doar cantitatea necesară pentru lucrul/utilizarea din ziua respectivă ? Produșii sau substanțele incompatibile sunt depozitate separat, având grijă să existe o barieră de siguranță ?


Depozitarea necorespunzătoare a substanțelor/produșilor potențial toxici reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru întreprindere. Produse incompatibile reciproc, depozitate în vecinătate au condus la producerea de dezastre majore.
9
Considerați că în mediul de muncă există o ordine/curățenie corespunzătoare ?


Materialele sunt depozitate în așa fel încât să nu încurce accesul/circulația lucrătorilor în mediul de muncă ?
Materialele sunt depozitate astfel încât să nu existe pericolul prăbușirii stivelor ?
Există persoane responsabilizate cu curățenia la locul de muncă ?
Aceste persoane își au activitatea verificată în mod periodic ?


Neasigurarea unei ordini și curățenii acceptabile în mediul de muncă reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru orice fel de întreprindere.
În afară de posibilitatea de producere a unor incidente/accidente de muncă destul de grave există și posibilitatea unor pierderi materiale datorită distrugerii/avarierii unor materiale/subansamble depozitate defectuos
10
Considerați că mediul de muncă este proiectat/conceput/format ergonomic ?


Mediul de muncă conține nu numai totalitatea locurilor de muncă cât și restul unității economice. Chiar dacă de la început nu s-a urmărit o concepție/proiectare ergonomică, aspecte ergonomice care să simplifice și să eficientizeze activitatea pot fi introduse pe parcurs


Chiar dacă absența ergonomiei din mediul de muncă nu reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru unitatea economică, aceasta se reflectă în toate aspectele legate de respectiva unitate. În general, studiile de specialitate arată că ne-ergonomizarea structurilor de producție asigură un devans al producției care poate merge și până la 15%. Acest devans este concretizat într-o productivitate mai redusă- în mod direct- cât și în apariția unor probleme sociale- în mod indirect.
11
Considerați că mediul dvs. de muncă asigură confortul personalului ?


Noțiunea de confort nu implică în mod necesar cheltuieli extravagante. Un iluminat mai bun sau suprafețe de deplasare sigure, posibilitatea de depozitare în condiții de siguranță a hainelor de stradă, încăperi proaspăt zugrăvite și fără mucegai sau condens reprezintă componente ale confortului la locul de muncă și implicit a mediului de muncă.


Chiar dacă confortul nu este o vulnerabilitate majoră pentru o întreprindere economică, asigurarea unui confort corespunzător conduce la avantaje indirecte substanțiale, concretizate în noțiunea de bunăstare la locul de muncă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…