Securitatea mediului de muncă-3

Checklist 

În continuare se prezintă un checklist rezumativ referitor la  vulnerabilități specifice mediului de muncă și securitatea aferentă- care trebuie asigurată.
Nr.crt.
Item întrebare
Răspuns
Item soluție securitate
Răspuns
Apreciere și observații


Da
Nu

Da
Nu

1
Temperatura de la locul de muncă depășește limita de confort termic ?


Ați furnizat lucrătorilor dvs. mijloace de compensare a temperaturilor ridicate ?


Dacă valoarea temperaturii de lucru depășește confortul termic ar trebui instalate sisteme de condiționare a aerului și implicit de reducere a  temperaturii-dacă acest lucru este posibil. Dacă nu este posibil trebuie să asigurați lucrătorilor dvs. mijloacele necesare pentru a preveni deshidratarea și să țineți seama că la o temperatură ridicată anumite substanțe sau produși se descompun sau degajă noxe. În principiu, dacă activitățile principale ale companiei se desfășoară într-un mediu cu temperatură prea ridicată puteți considera acest aspect ca o vulnerabilitate serioasă legată de mediul de muncă
2
Temperatura de la locul de muncă este scăzută semnificativ față de limita de comfort termic ?


Ați asigurat lucrătorilor dvs. sistemele de încălzire necesare sau mijloacele individuale de protecție necesare ?


O temperatură scăzută la locul de muncă, pe lângă faptul că poate expune lucrătorii diverselor afecțiuni  cu consecințe potențial severe, încetinește și activitatea la locul de muncă
3
Microclimatul de la locul de muncă (umiditate, presiune atmosferică, etc.) se încadrează în valorile stabilite ?


Ați asigurat lucrătorilor dvs. măsurile necesare (umidificatoare/ dezumidificatoare , compensatoare de presiune, etc.) ?


Un microclimat advers la locul de muncă reprezintă o vulnerabilitate atât pentru activitatea productivă a unității, care se va desfășura în condiții mai dificile dar și pentru securitatea și sănătatea în muncă a angajatului.
4
Substanțele și produșii depozitați în mediul de muncă  sunt destinați folosirii în respectivele locuri de muncă ?


Ați depozitat separat substanțele și produșii potențial periculoși  care sunt folosiți în afara mediului de muncă ?


Depozitarea unor substanțe și produși potențiali periculoși la locuri de muncă și implicit medii de muncă unde nu sunt folosiți constituie o vulnerabilitate sigură a întreprinderii.
5.
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși și depozitați în mediul de muncă s-a realizat cunștientizarea necesară a lucrătorilor astfel încât aceștia să perceapă exact riscurile și să știe cum să acționeze eficient  împotriva acestora ?


Există fișe tehnice de securitate pentru toate substanțele și produșii potențial periculoși existenți , utilizați și depozitați în mediul de muncă ? Dacă aceste fișe există, au fost prelucrate împreună cu lucrătorii astfel încât aceștia să știe ce au de făcut în cazul unei  situații de urgență ?


Neconștientizarea lucrătorilor asupra riscurilor posibile din mediul de muncă constituie o vulnerabilitate majoră a întreprinderii
6
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși și depozitați în mediul de muncă există și sunt funcționale mijloace de neutralizare/diminuare imediată a posibilelor efecte ?


Există și sunt funcționale trusele de prim ajutor ?
Există antidoturi specifice –accesibile în caz de ingerare accidentală ?
Există mijloace de curățare a pielii, ochilor, etc.


Inexistența unor mijloace de contracarare imediată a efectelro nocive produse de substanțe/produși constituie o vulnerabilitate majoră
7.
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși și utilizați în mediul de muncă există planuri de urgență referitoare la scăpări/scurgeri accidentale în sol, apă sau aer ?


Aceste planuri de urgență conțin sarcini precise ? Sarcinile au fost distribuite  unor persoane concrete de la locul de muncă ? Au fost realizate simulări/repetiții cu aceste planuri astfel încât toată lumea să știe ce trebuie să facă în cazul unei urgențe și să acționeze în consecință ?


Absența unor planuri de acțiune și a unor persoane instruite și pregătite permanent care să poată să implementeze aceste planuri în situații de urgență reprezintă o vulnerabilitate majoră a întreprinderii, care poate ajunge la închidere/desființare dacă provoacă un incident/accident major de mediu
8
Pentru substanțele și produșii  potențial periculoși  depozitate la locul de muncă în vederea folosirii s-au folosit metodele de depozitare indicate în fișele tehnice de securitate ?


Substanțele și produșii au fost etichetați corespunzător ? Există un registru care să conțină cantitatea existentă în stoc precum și termenul de valabilitate ? La locul de muncă este adusă doar cantitatea necesară pentru lucrul/utilizarea din ziua respectivă ? Produșii sau substanțele incompatibile sunt depozitate separat, având grijă să existe o barieră de siguranță ?


Depozitarea necorespunzătoare a substanțelor/produșilor potențial toxici reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru întreprindere. Produse incompatibile reciproc, depozitate în vecinătate au condus la producerea de dezastre majore.
9
Considerați că în mediul de muncă există o ordine/curățenie corespunzătoare ?


Materialele sunt depozitate în așa fel încât să nu încurce accesul/circulația lucrătorilor în mediul de muncă ?
Materialele sunt depozitate astfel încât să nu existe pericolul prăbușirii stivelor ?
Există persoane responsabilizate cu curățenia la locul de muncă ?
Aceste persoane își au activitatea verificată în mod periodic ?


Neasigurarea unei ordini și curățenii acceptabile în mediul de muncă reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru orice fel de întreprindere.
În afară de posibilitatea de producere a unor incidente/accidente de muncă destul de grave există și posibilitatea unor pierderi materiale datorită distrugerii/avarierii unor materiale/subansamble depozitate defectuos
10
Considerați că mediul de muncă este proiectat/conceput/format ergonomic ?


Mediul de muncă conține nu numai totalitatea locurilor de muncă cât și restul unității economice. Chiar dacă de la început nu s-a urmărit o concepție/proiectare ergonomică, aspecte ergonomice care să simplifice și să eficientizeze activitatea pot fi introduse pe parcurs


Chiar dacă absența ergonomiei din mediul de muncă nu reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru unitatea economică, aceasta se reflectă în toate aspectele legate de respectiva unitate. În general, studiile de specialitate arată că ne-ergonomizarea structurilor de producție asigură un devans al producției care poate merge și până la 15%. Acest devans este concretizat într-o productivitate mai redusă- în mod direct- cât și în apariția unor probleme sociale- în mod indirect.
11
Considerați că mediul dvs. de muncă asigură confortul personalului ?


Noțiunea de confort nu implică în mod necesar cheltuieli extravagante. Un iluminat mai bun sau suprafețe de deplasare sigure, posibilitatea de depozitare în condiții de siguranță a hainelor de stradă, încăperi proaspăt zugrăvite și fără mucegai sau condens reprezintă componente ale confortului la locul de muncă și implicit a mediului de muncă.


Chiar dacă confortul nu este o vulnerabilitate majoră pentru o întreprindere economică, asigurarea unui confort corespunzător conduce la avantaje indirecte substanțiale, concretizate în noțiunea de bunăstare la locul de muncă.

Comentarii