Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din aprilie, 2013

Evaluarea riscului vs. auditul securității 5. Model pentru structura cadru de management a riscurilor -2

În continuare vor fi descrise principalele blocuri ale structurii cadru:
-POLITICI OFICIALE,ASUMĂRI ȘI ÎMPUTERNICIRI conține toate declarațiile oficiale de politică referitoare la managementul riscurilor, declarațiile de conformitate cu OHSAS 18001 sau ISO 14001, obiectivele pe termen scurt/mediu/lung referitoare la managementul riscurilor precum și strategiile pe termen scurt,mediu și lung referitoare la managementul riscurilor în unitate prin care se ating aceste obiective, planul de management al riscurilor pe termen scurt (intervenții imediate în caz de eveniment neprevăzut)/mediu/lung precum și toate standardele, regulamentele interne și procedurile de bună practică specifice unității economice. Evident că într-un astfel de bloc trebuie asigurată o legătură către legislația specifică care nu trebuie neapărat păstrată în această structură cadru dar este necesar să existe o legătură către un astfel de sistem de management legislativ/verificare și validare a conformității- ne referim…

Evaluarea riscului vs. auditul securității 4. Model pentru structura cadru de management a riscurilor -1.

Deși standardul ISO 31.000 este centrat pe structura cadru de management a riscurilor – care devine principala piesă de sprijin pentru acest proces la nivelul  unității economice- standardul nu face referire exactă la ce ar trebui să conțină o astfel de structură cadru.Totuși, atât din conținutul standardului cât și din alte documente și lucrări conexe poate fi schițată o astfel de structură, utilă pentru orice fel de expert în domeniu ca un prim pas pentru definirea unei structuri particularizate. O astfel de structură poate fi văzută în prima etapă ca un fel de cutie neagră, având o zonă de intrări, o zonă de prelucrări și o zonă de ieșiri, așa după cum se poate observa din figura următoare. Figura 1 Structura cadru pentru managementul riscurilor
Se poate observa că această cutie neagră are 2 tipuri de intrări: -intrări generate de activitatea normală (intrări de rutină), evenimente neprevăzute și feedback; -intrări generate de conformitatea cu documentele normativ- legislative precum ș…

PROMIS-PIRAMIDA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

În cadrul proiectului PROMISLingua a fost dezvoltată, ca aplicație de sine stătătoare, piramida generală de securitate și sănătate în muncă, piramidă care poate fi accesată liber la http://www.promislingua.eu/ro/the_project-solutions.html.
Piramida conține cunoștințe și linkuri spre cunoștințele de securitate și sănătate în muncă.
Câteva imagini ale fețetelor  piramidei sunt prezentate în continuare.
Figura 1 Piramidă- Fațeta 1 Figura 2 Piramidă-Fațeta 2

Anunț important ! CĂUTĂM PARTENERI PENTRU PROGRAM CERCETARE

Căutăm parteneri- întreprinderi care să aibă în profilul de activitate și cercetarea- pentru a participa la recenta competiție Parteneriate cu propunerea de proiect ”Sistem operational pentru instruirea pe scară largă a specialistilor in managementul riscurilor”.
Întrucât termenul de depunere a proiectelor este extrem de scurt- 24 mai 2013- rugăm toți colegii interesați să trimită până Marți 22 Aprilie 2013 cel târziu dorința de a participa la acest proiect. Bugetul aproximativ al unității economice co-participante ar fi în jur de 500.000 lei în condițiile în care ar trebui să-și asigure o co-finanțare de 15% - problemă ușor de rezolvat.

Evaluarea riscului vs. auditul securității 3. Să pregătim o metodă de evaluare a securității la locul de muncă

Unul din partenerii din consorțiul PROMISLingua mi-a solicitat o metodă de evaluare a securității la locul de muncă pentru o Întreprindere Mică și MIjlocie (140 de angajați) din Barcelona. Unitatea este profilată pe domeniul prelucrărilor metalice- dar metoda trebuie să fie suficient de generală pentru a fi utilizată și în alte unități.
Plecăm de la  necesitatea unei evaluări multiple- pe o structură cadru complexă, structură prezentată în Figura 1.
Figura 1- Planul evaluărilor pentru metoda de securitate

Așa după cum se poate observa, există 3 fațete de evaluare, respectiv:

Auditul operațional de securitate;Auditul de securitate al componentei manageriale;Auditul indicatorilor de securitate; INDICATORII DE SECURITATE Indicatorii de securitate- ca și celelalte componente esențiale- vor fi evaluați pe o scală Likert. Ei sunt importanți pentru că reprezintă ieșirea principală a sistemului- cea care ne spune că unitatea evaluată are un nivel de securitate corespunzător sau nu.  Un exemplu…

Despre cultura justă

Ce este cultura justă ? O noțiune relativ recentă, cultura justă este definită o cultură în care operatorii de primă linie și alt personal nu sunt pedepsiți pentru acțiuni, omisiuni și decizii adoptate de către aceștia în corelare cu experiența și pregătirea proprie dar unde neglijența vizibilă, acțiunile malevolente și actele distructive nu sunt tolerate.  Cultura justă este în acest moment parte a culturii organizaționale pentru toate unitățile performante din Uniunea Europeană.
Pe lângă aspectele prezentate în definiție, cultura justă și-a adăugat noi valențe legate de guvernanță și  capacitate decizională distribuită (empowerment). Angajatul este văzut ca o valoare a unității (asset) - și în acest sens unitatea nu se mai bazează pe structuri punitive de management ci pe un management participativ, unde fiecare angajat care contează are libertatea lui proprie de mișcare, capacitatea sa de a lua decizii- la nivelul propriu- cât și responsabilitățile sale bine definite.
De ce este in…