luni, 15 iunie 2015

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM SIMPLU DE GESTIUNE A DATELOR ÎN DOMENIUL SSM -1

Gestiunea eficientă a datelor poate constitui diferența între un management oarecare și un management performant. Avem deja o imagine a responsabilului SSM închis într-o cămăruță mică cu un teanc de dosare care umplu birourile- imaginea nu trebuie să fie neapărat reală.
Domeniul SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) este normal să-și aibă sistemul de gestiune specific racordat la sistemul de management total (atunci când un astfel de sistem este implementat) al unității, astfel încât să existe o cooperare continuă, inclusiv pe filiera informatică între managementul de top și managerul SSM.
Ce trebuie să gestioneze managementul de SSM ? Ce categorii de informații sunt necesare/suficiente ? Un răspuns poate fi  cel dat de figura 1.


Figura 1. Categorii de informații gestionate de managementul SSM

Se poate vedea faptul că atât categoriile de informații referitoare la resursele umane (respectiv condițiile specifice de muncă și aptitudinile pe care trebuie să le aibă lucrătorii pentru a performa în acele condiții, activitățile de instruire precum și gestionarea evenimentelor neprevăzute) cât și informațiile despre procesele/activitățile principale desfășurate și resursele tehnice aferente se ”închid” în managementul resurselor financiare care oferă date despre costuri, rezultatele activității de prevenire (cunoscute și ca ROP- Return on Prevention) precum și necesarul de alocare.
Evident că aceste date ”interne” își au corespondența în raportări făcute către Autoritățile Competente- în acest caz Inspecția de Muncă.
În continuare este prezentat un exemplu de dezvoltare a unei structuri de date pentru prima categorie de informații- cele referitoare la resursele umane. 
A fost folosit un SGBD (Sistem de Gestiune a Bazelor de Date) numit File Maker pentru care INCDPM deține o licență de utilizare achiziționată în 2011.
File Maker este un SGBD extrem de folosit la nivelul țărilor anglo-saxone și în principal în SUA datorită extremei sale versatilități.
Odată definită structura bazei de date se poate trece direct la încărcarea ei sau la dezvoltarea unor formate specifice de încărcare.
Figura 2 prezintă ecranul principal al aplicației.


Figura 2. Ecranul principal al aplicației

Pentru realizarea diverselor funcții există posibilitatea definirii unor butoane cu comenzi specifice din funcțiile prestabilite. Panoul de comandă al aplicației este prezentat în figura 3.


Figura 3. Panoul de comandă al aplicației

Odată introduse, datele sunt vizualizate sub forma diverselor rapoarte- așa cum se poate vedea și din figurile 4 și 5. 


Figura 4. Raport parțial 1


 Figura 5. Raport parțial 2

Spre deosebire de un SGBD gen Access- însoțitor al pachetului Microsoft Office- File Maker are avantajul unei simplități cât și a unei versatilități mult mai mari. Structuri de gestiune a datelor pot fi configurate și introduse extrem de rapid, fără consum foarte mare de timp în faza de proiectare și construire a bazei de date. 
Informațiile introduse pot fi salvate în format PDF sau Excel- pentru a construi raportări ulterioare. Figura 6 dă un ecran dintr-o salvare în format PDF.


Figura 6. Format PDF salvat