sâmbătă, 28 decembrie 2013

BILANȚ 2013


Anul 2013 a însemnat apariția ”Safety in Knowledge” , pagina  Platformei Tehnologice Europene pentru Securitate Industrială http://www.industrialsafety-tp.org/ -filiala România (RTPIS). Ne putem lăuda cu una din primele filiale Europene ale Platformei  Tehnologice Europene (2007) precum și cu una din puținele astfel de puncte nodale care oferă informație actualizată despre  Securitatea și Sănătatea în Muncă. 
Safety in Knowledge  va depăși până la sfârșitul anului cifra de 10.000 de vizitatori- cu 110 articole postate. Anul 2013 este important pentru cele 2 cursuri ținute în cadrul Masteratului European de Risc de către dnii. psih.-sociolog Apostol George și dr.ing. Ștefan Kovacs http://www.integrisk.eu-vri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=54 și http://www.integrisk.eu-vri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=53 sub tutela universităților Steinbeiss și Zirn, la Stuttgart, în luna Mai 2013. Este prima oară când specialiștii români în domeniul Securității și Sănătății în Muncă sunt invitați să participe ca lectori într-o astfel de structură masterală la nivel European. Pentru fiecare curs a fost elaborat un manual în limba engleză, manual tipărit de către Universitatea Steinbeiss și distribuit cursanților precum și altor studenți ai universității. 
În cadrul proiectului European PROMISLingua a fost  proiectată și dezvoltată aplicația originală ”Piramidă pentru cunoștințele de securitate și sănătate în muncă”, aplicație disponibilă gratuit la adresa http://www.promislingua.eu/ro/the_project-solutions.html. Menționăm faptul că aplicația a fost apreciată extrem de favorabil la revizia finală a proiectului, desfășurată în Luxembourg între 22-23 Noiembrie 2013. 
În data de 5.08. 2013 s-a desfășurat în București workshop-ul național din cadrul programului PROMISLingua , finalizat printre altele cu un document programatic http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/08/manifesto-of-bucharest-promislingua.html care deschide calea unei abordări eficiente a SSM pe baza instrumentelor IT. 
Site-ul a fost actualizat recent cu o pagină specifică dedicată cursurilor on-line, urmând ca în 2014 să fie adăugat primul modul de cursuri dedicat managementului integrat  calitate- securitate- mediu.
Pentru anul 2014 ne propunem următoarele obiective principale:
  • participarea la cel puțin 2 proiecte de cercetare în cadrul noului program Horizon 2020. 
  • participarea la  cel puțin 1 proiect de cercetare în cadrul programului EEA "Research within priority sectors"  în colaborare cu institutul norvegian FAFO,” Institute for Labour and Social Research”
  • implicarea activă în programele de masterat și doctorat în domeniul SSM având drept obiectiv stabilirea unui centru doctoral unic în domeniu în cadrul INCDPM în colaborare cu una din universitățile de renume din București. 
  • dezvoltarea și certificarea unei serii de cursuri on-line în domeniul SSM și dobândirea monopolului de piață pentru acest tip de cursuri.
  • participarea la Hazards XXIV și la Congresul Internațional SSM care se va desfășura la Frankfurt în toamna 2014.
  • implicarea activă a  Ministerului Muncii în activitatea RTPIS și a ”Safety in Knowledge” și transformarea ”Safety in Knowledge” în punct focal pentru Agenția Europeană de Securitate și Sănătate în Muncă. 

duminică, 22 decembrie 2013

DEVELOPMENT OF A KNOWLEDGE BASED SYSTEM FOR VULNERABILITY ANALYSIS AND MITIGATION- Research proposal1.Objective of the proposal
The main objective of the proposal is to perform and refine the study of vulnerability- as a dangerous phenomena for all  industrial enterprises and not only. Every economic entity (enterprise) is exposed to vulnerability. An enterprise could be vulnerable to internal or external factors, to unintended mistakes or to malevolence. The common direct effects or vulnerability are loss, incidents or accidents. Indirect effects of vulnerability are manifested on the position of the enterprise in the market, on its brand or on the relationships with suppliers, clients, local community or society as a whole.
Based on previous research developed inside iNTeG-Risk project, this study would end with operational instruments for assessing vulnerability, training people how to mitigate it and developing also other mitigation measures. . A prototype of the developed tools will be implemented and tested in at least 3 pilot enterprises.
The obtained results could be used by any enterprise- with a special focus on SME (Small and medium Enterprises) that are more affected  by the vulnerabilities.
The research proposed here covers a complex, multidisciplinary field including development and asset studies, public health, security studies, engineering, and disaster and risk management.

2. Activities to be performed
-a. vulnerability cross study- vulnerability would be looked upon as a phenomena that afects economic unitsThe study would include the main actors of vulnerability, the vulnerability cycle, the relationship between vulnerability and critical assets of the enterprise and more .
-vulnerability assessment method development; we know at this point that the enterprise could be affected by some identified vulnerabilities; we also know that these are interacting with certain assets that could affect or could be affected by vulnerabilities. We need to be able to assess the vulnerabilities taking into account all these considerations, in order to prioritize the mitigation plans.
c.research on a vulnerability mitigation tool through training and managerial best practices: this activity should be based on points a and b and should  research the development of the best vulnerability mitigation tools; as one of the main actors is the human operator- specific training, focused on knowledge islands should be one of the tools, together with a way to quickly and efficiently develop and implement best practices for specific vulnerabilities (like a sudden spill);
d.Development of an integrated package to deal with vulnerability in connexion with quality, health and safety and environment management. Vulnerability has specific common parts with these three types of management.
e.Piloting the implementation of the developed tools and methods in at least three specific pilots from construction industry, mechanical maintenance services and process industry.
The main activities that would be performed would give their global content to specific workpackages.

3. Methodologies used
The methodologies to be used are mixed, providing examples of best practice in data generation and analysis. The wealth of experiences with existing methods have also laid the foundation for more innovative approaches in integrating quantitative and qualitative research , implemented in this research. Mainly the methods would be cantered around a qualitative approach- as needed for such a research.
4.Expected results
As the main expected results were ennounced with the activities that would  produce them- we could recapitulate:
-R1.a risk-vulnerability ontology;
-R2.an intelligent vulnerability identification checklist including a BEEVA tool (mainly a  specialized cost- benefit tool);
-R3.an operative semi-qualitative method to assess vulnerabilities ;
-R4.a framework that would integrate the identification and the assessment of vulnerabilities for further efficient management;
-R5.an individual quick adaptive training tool based on knowledge islands;

-R6.a tool for vulnerability mitigation  based upon best practice procedures;

Occupational Safety Context Research Proposal


The proposed research would focus on the search on the influence of the work context upon the assurance and improvement of the work conditions, well-being and safety and health at work. In this respect, a conceptual model would be developed predicting how the organization's work context might influence well-being, safety and health at work, together with the implementation of the found model into a method for work context safety analysis.
The conceptual model is worker oriented- including worker characteristics, requirements and heuristic knowledge from experience and also job oriented. The conceptual model would finally lead to improved work regulations, better collaboration and involvement, link to productivity etc.
The process of research would also develop a safety context analysis framework on the basis of three important antecedents of work motivation: job goal specificity, job specific known and new and emergent risks, and self-efficacy in dealing with these risks.
An UML like language for describing the safety context in order to be able to improve understanding into a multilingual environment would be also pursued in this project.
Based on the framework the conceptual model would be improved and tested- and a new methodology for safety context analysis would be developed.
Also a better, innovative training model and procedure in the safety field would be described and prototyped.

Final results: -UML language for describing safety context:
                        -Safety training by context

Proposed main work packages

WP1: Development of the safety context conceptual model.
Activities:
1.1. Operational analysis of the existing knowledge content- research regarding the defining and optimization of work hypothesis and concepts. .
1.2. Development of an operational research (using significant statistical lots) in order to reveal the importance of safety context for specific industries and how could the safety context influence well-being and health at work.  Development of significant use cases describing the day to day work context, the unexpected event context, etc. Check-out and improvement of these cases.
1.3. Analysis on the use-cases and building of a knowledge frame for the model.
1.4. Development of the safety context conceptual model prototype.Figure 1 WP1

WP2: Test-up of the model on specific pilots. The pilots would be chosen from Norway and Romania, considering the most sensitive industries like construction, mechanical manufacturing, fishing, etc.
2.1. Design of the test process
2.2. Definition of the ideal pilots
2.3. Pilot training
2.4. Test-up and result collection and processing
WP3: Development of the framework for context analysis 
3.1. Conceptual design of the framework- definition of the systemic elements that would be included.
3.2. Physical design of the framework- definition of the best practice procedures for knowledge collection that would be included.
3.3. Assembly and test of the framework in paper format.


Figure 2 The conceptual framework

WP4: Development of an UML-like language to describe the context
4.1. Study of the existing industrial UML
4.2. Definition of a specific ontology
4.3. Build-up of terms
4.4. Build-up of predicates
4.5. Development of specific examples and test-up using real cases
WP5: Development of the safety context assessment method
5.1. Design of the methodology
5.2. Development of a prototype
5.3. Test
WP6: Wrap-up into an integrated package
6.1. Development of training modules
6.2. Development of friendly, contextual user interface
6.3. Integration and development of the prototype


The whole structure of the research is presented in the next figure.Figure 3 Research structure

luni, 16 decembrie 2013

SSM Începuturi - 5. Managementul preventiv al SSM

Activitatea de asigurare a securității și sănătății în muncă este o activitate bazată pe 3 componente esențiale:
a. Existența  și actualizarea continuă a unor cunoștințe corespunzătoare.
b.Puterea de observație.
c.Experiența în activitate.
Puterea (capacitatea) de observație este esențială pentru un specialist în domeniul SSM. Asigurarea unui SSM optimal nu se bazează pe povești ci pe ceea ce există la locurile de mjuncă și pe ceea ce poate fi obținut într-un mod realist.
Specialistul SSM trebuie să plece în activitatea curentă de la noțiunea de management preventiv pentru SSM. Indiferent de calitatea factorului uman și de cea a dotărilor- evenimentele neprevăzute (pierderi, avarii, incidente, accidente):
-s-au produs pe parcursul timpului (și nu are nici un rost să fie ascunse): chiar dacă pentru tânărul specialist care-și începe activitatea la un nou angajator parcurgerea unor dosare prăfuite pare inutilă- istoricul evenimentelor neprevăzute ne conduce la lecțiile care trebuiesc învățate (lessons to be learned);
-se produc: de puterea de observație și de experiența specialistului depinde identificarea unei situații care poate degenera într-un eveniment neprevăzut: de exemplu, dacă un lucrător este identificat ca fiind extrem de stressat la trecerea pe o mașină-unealtă nouă sau la primirea unei noi sarcini;
-se vor produce ;
Managementul preventiv ține cont de acest aspect esențial și încearcă să realizeze o abordare unificată în care sunt minimizate:
a.probabilitatea producerii evenimentelor neprevăzute – uneori chiar și un cablu așezat corespunzător (astfel ca lucrătorii care circulă cu sarcini manuale de transportat să nu se împiedice de el) poate fi un factor determinant în reducerea probabilității;
b. gravitatea acestor evenimente.
În continuare sunt prezentate câteva structuri pentru colectarea observațiilor pe care ar trebui să le facă un specialist în SSM la locurile de muncă de care răspunde. Aceste observații îi pot servi pentru prevenirea unei avarii, unui incident sau accident.  Trebuie menționat faptul că prima decizie- și cea esențială în acest domeniu- îi aparține specialistului SSM.
Tabel 1
FIȘĂ CUMULATIVĂ PENTRU  OPERATORUL UMAN
Nr. matricol
Nume și prenume
Calificare
Vârsta
Pregătire
Cauză primară de evenimente neprevăzute

Da
Nu
Tabel 2
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  OPERATORUL UMAN NUME: ……… NUMĂR MATRICOL:……<face legătura cu tabelul anterior>

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații
<Da în tabelul anterior- pentru evenimente neprevăzute semnificative trebuie să existe înregistrări anterioare>
<Expertul SSM trebuie să estimeze starea actuală a operatorului- la începerea perioadei de observație- dacă este convins că operatorul uman nu este într-o stare compatibilă cu buna desfășurare a activității el poate merge până la oprirea acestuia să intre la muncă>Istoric probleme
<Dacă operatorul respectiv a fost cauza primară a unuia sau mai multor evenimente neprevăzute trebuie să îi fie acordată o atenție deosebită- istoricul problemelor anterioare este strict necesar în acest sens>
Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :

Tabel 3
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  MAȘINĂ (UTILAJ)

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații

<Dacă mașina nu are dotările de securitate minimale se poate considera că produce evenimente neprevăzute>
<În acest sens trebuie inclus și procesul de întreținere- precum și MTBF- media timpului de bună funcționare>


Istoric probleme

Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)
Dispozitive de protecție active:

Muncitor cu experiență în utilizarea mașinii
Da <Dacă muncitorul are cel puțin 1 an experiență în utilizarea acestei mașini sau în utilizarea unor mașini-unelte similare>
Nu
Manual și /sau instrucțiuni detaliate de utilizare în limba română
Da
Nu
Fișă de riscuri specifice actualizată
Da <Dacă există o fișă de riscuri specifice și dacă aceasta a fost actualizată >
Nu
Ultima întreținere realizată în data de:

Descriere stare actuală:
Viitoarea activitate de întreținere programată în data de:

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :

Tabel 4
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  SARCINA DE MUNCĂ
COD CAEN SPECIFIC :

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații

Istoric probleme

Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)

Măsuri de protecție necesare::
<Lista cu măsurile minimale de protecție necesare pentru execuția sarcinii în condiții de securitate- se dezvoltă în capitolul referitor la procedura de bună practică>
Lucrător cu experiență în execuția acestei sarcini
Da
Nu
Descriere detaliată a sarcinii în limba română
Da <De preferat o descriere scrisă care să menționeze și condițiile anterioare precum și rezultatul așteptat>
Nu
Fișă de riscuri specifice actualizată
Da
Nu
Procedură de bună practică specifică sarcinii

Referențiale:

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :