miercuri, 27 februarie 2013

PROMISLingua- o speranță pentru IMM-urile românești


ASPECTE GENERALE


PROMISLingua este un proiect lansat în Aprilie 2011 în castelul Bourlinger, Luxembourg,  de un consorţiu European compus din următorii parteneri: INMARK, Spania,PROMIS@Service, Luxembourg,LINGUATEC Gmbh, Germania,ATLANTIS, Grecia,INOVAMAIS, Portugalia,UEAPME, Belgia, R-TECH, Germania, INCDPM, România.
Obiectivul proiectului este ”portarea” sistemului de asistenţă al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) –PROMIS® în 6 limbi Europene (franceza, spaniola, portugheza, româna, greaca, maghiara) faţă de cele 3 limbi (engleză, germană, italiană) în care exista deja precum şi prospectarea pieţei celor noi 6 ţări în care se va implementa PROMIS® astfel încât să se găsească cele mai adecvate forme de implementare şi diseminare.
PROMIS@Service a fost înfiinţată în 2008 în Luxemburg, ca rezultat al derulării altor 2 proiecte Europene şi oferă expertiză în:
·        - servicii de afaceri intensive –bazate pe cunoaştere - e-Buisness;
·        -e-Learning şi e-Training;
·        - transfer de cunoştinţe şi know-how;
·         -dezvoltare de instrumente informatice pentru firmele de tip IMM;


CE ESTE PROMIS® ?


PROMIS® este un serviciu integrat pentru asigurarea conformităţii (complianţei)  precum şi pentru Managementul Cunoştinţelor oferind IMM-urilor soluţii şi servicii pentru:
·         -sprijinirea conformităţii cu legile şi regulamentele naţionale şi Europene în vigoare, legi care implică respectarea unor condiţii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, protecţia mediului şi asigurarea calităţii;
·        - structurarea şi folosirea în comun cu partenerii a cunoştinşelor proprii;
·        - managementul şi îmbunătăţirea proceselor şi procedurilor;
·         -păstrarea transparenţei şi ordinii în organizaţie;
·        - colaborarea şi comunicarea on-line;
În principiu, PROMIS® asigură IMM-ului conformitatea cu cele 3 standarde semnificative:
- OHSAS pentru securitate şi sănătate în muncă;
- ISO 14001 pentru mediu;
- colecţia ISO 9000 pentru calitate;


DIAGRAMA PROMIS®


Promis este alcătuit din 2 spaţii de lucru ca bază:
·         -myPROMIS sau myOrganisation- ca spațiu de lucru pentru specificul IMM;
·         -myKnowledge- ca spaţiu de lucru pentru structurarea cunoaşterii;


Figura 1. Diagrama PROMIS®

De asemenea există 3 module cu instrumente, respectiv:
- myQuestionnaire-pentru a dezvolta un sistem de verificări iniţiale şi verificări pe parcurs ;
- myQualification- bază de date pentru calificarea consultanţilor;
- myCommunication-comunicarea între IMM şi consultanţii externi;
Schema detaliată a PROMIS® este dată în figura 2:Figura 2. Schema detaliată PROMIS®


Serviciul asigurat de PROMIS® este prezentat în figura 3.Figura 3. Serviciul asigurat de PROMIS®
CE CÂŞTIGĂ FIRMELE ROMÂNEŞTI DIN PROMIS®?


Ideea de la care a pornit INCDPM în acest proiect a fost realizarea unei reţele de nuclee PROMIS®- la nivelul IMM-urilor româneşti, reţea care să poată fi accesată şi coordonată de către Inspecţia Muncii în colaborare cu INCDPM şi care să ofere:
- IMM-urilor: un instrument valoros pentru rezolvarea problemelor specifice de securitate şi sănătate în muncă, mediu şi calitate precum şi posibilitatea comunicării rapide cu Inspecţia Muncii pentru comunicări specifice și solicitare de suport, atunci când este cazul;
- Inspecţiei Muncii- un instrument de control , supraveghere şi sprijin al IMM-urilor- atunci când datorită numărului mare de IMM-uri şi numărului relativ redus de inspectori din teritoriu un inspector nu poate ajunge în mod fizic la un IMM decât destul de rar- IMM-ul va putea lucra virtual cu inspecţia prin intermediul PROMIS®  inspecţia având posibilitatea să primească on-line o serie de date statistice importante cum ar fi activităţile principale ale IMM-ului, numărul scriptic de angajaţi, incidente produse la nivelul IMM-urilor, etc;
- posibilitatea de a coordona şi superviza activitatea de pregătire a specialiştilor independenţi în domeniul SSM prin introducerea la nivel European a noţiunii de ”consultant calificat” în domeniu, ca unică denumire pentru experţii SSM de până acuma şi a unui program minimal unic la nivel European de formare şi reactualizare a pregătirii ”consultantului calificat”;
- INCDPM- posibilitatea de a-şi oferi expertiza în teritoriu către IMM-uri;
- posibilitatea de a dezvolta programul de pregătire ”consultant calificat”, a pregăti şi recalifica experţii independenţi deja existenţi la nivel naţional, asigurându-le o calificare recunoscută la nivel unitar în Europa;

În articolele următoare vor fi prezentate aspecte din definirea unei piramide pentru domeniul securității și sănătății în muncă. 


luni, 25 februarie 2013

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI MODUL DE E_LEARNING ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ-II

Realizarea prototipului

Odată proiectată structura cadru , aceasta trebuie încărcată cu conținut. Se recomandă echilibrarea corespunzătoare a părților teoretice cu exemple și studii de caz. De asemenea, se recomandă limitarea numărului de ecrane/modul la un maxim de 30...40 de ecrane. În cazul în care există conținut de volum foarte mare , este adecvată ”spargerea” acestuia în mai multe module, între module fiind recomandat ca utilizatorul să întreprindă activități (încărcare/descărcare, comutare) care să-l scoată din rutină. Este de asemenea indicat ca să se alterneze modulele de predare cu teste parțiale- astfel încât utilizatorul să fie ținut în priză.
Față de sistemele de e-learning dedicate învățământului superior, de exemplu, gradul de dificultate al testării trebuie să fie rezonabil, nu însă foarte scăzut pentru că atunci utilizatorul nu mai are încredere în seriozitatea sistemului.

Există diverse posibilități de salvare a unor astfel de materiale. În continuare se dă ca exemplu salvarea  sub formă video, dintr-un material realizat în PowerPoint.
Alte posibilități de a salva modulele realizate sunt de obicei în format HTML sau în format direct executabil.
Pentru sisteme care rulează cu LMS (Learning Management System- evidența studenților) există formate specifice, cum ar fi de exemplu SCORM 2.0.

sâmbătă, 23 februarie 2013

RTPIS- Platforma Tehnologică Română de Securitate Industrială

Pentru moment, acest blog va reprezenta și pagina dedicată RTPIS. Trebuie menționat faptul că România este una din puținele țări Europene care a achiesat la Platforma Tehnologică Europeană pentru Securitate și SĂnătate în Muncă, la lansarea platformelor tehnologice. În 2007 a avut loc lansarea oficială a platformei naționale în București și la Râmnicu Vâlcea, cu participarea unor experți de prestigiu în domeniul Securității și Sănătății în Muncă din Uniunea Europeană- respectiv personalități din conducerea ETPIS, Richard Gowland și Olivier Salvi, managera PROMIS, Caterina Rehm, precum și a  delegatului UE, dl.Giorgios Katalagarianakis (la manifestarea de la Râmnicu Vâlcea). RTPIS a scos până în prezent 2 jurnale și își va continua activitatea - diseminarea realizându-se pe acest blog.
Lansarea din București a fost realizată prin bunăvoința dlui. dr. C.N.Zaharia care ne-a asigurat sediul de desfășurare în amfiteatrul Institutului Național de Virusologie .

Câteva imagini de la lansarea de la București.

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA UNUI MODUL DE E_LEARNING ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ-I

Aspecte generale

În marea lor majoritate experții din domeniul Securității și Sănătății în Muncă sunt  oameni ocupați, care lucrează 8...12 ore pe zi și care nu-și pot permite să urmeze niște cursuri cu prezență la clasă. Pe de altă parte, acești specialiști trebuie să-și actualizeze în mod frecvent cunoștințele, ținând seama de domeniul în care activează. De aceea, soluția cea mai adecvată pentru majoritatea o constituie apelarea la  structuri de e-learning. Din păcate, în România nu există structuri dedicate în acest domeniu ci doar posibilitatea de a descărca materiale care pot asista instruirea. În acest articol vor fi prezentate câteva aspecte de interes referitoare la proiectarea și realizarea unui modul de e-learning în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, modul care poate constitui baza unui astfel de sistem de e-learning.

Proiectarea modulului

Proiectarea modulului urmărește realizarea unei structuri solide, eficiente, care să nu trebuiască să fie modificată imediat. Proiectarea trebuie să urmărească următorii pași:
1. Stabilirea obiectivului de instruire- este bine ca obiectivul să fie definit foarte clar și nu la modul general.
2. Stabilirea țintelor instruirii- este posibilă focalizarea pe un grup specific- de exemplu lucrătorii de la fabrica X, lucrătorii din construcții -sau instruirea se poate adresa unui public mai larg.
3. Alegerea conținutului care va fi folosit. Într-un caz ideal conținutul se realizează odată cu modulul de instruire. În realitate, de obicei conținutul există (cel mai bine în format electronic) și este eventual actualizat în timpul dezvoltării modulului. Dacă conținutul este strict teoretic (de exemplu Legea Protecției Muncii) este recomandabilă dezvoltarea de exemple sau studii de caz asociate pentru a da posibilitate studentului să aprofundeze noțiunile teoretice.
4. Alegerea instrumentului de authorware care va permite dezvoltarea modulului..Prin alegerea acestui instrument aici, pașii care urmează pot fi realizați practic, în urma lor rezultând un template (structură cadru) pe care poate fi încărcat conținutul în partea de dezvoltare. Gama de instrumente este extrem de largă. Din experiența proprie aș recomanda fie PowerPoint, pentru dezvoltatorii cu mai puține resurse, fie Lectora sau ToolBook pentru cei care-și pot permite achiziția unui astfel de software. Există și o serie de instrumente gratuite, downloadabile de pe Internet, performanțele acestora fiind însă ceva mai restrânse.
5. Proiectarea interfeței utilizator. Interfața utilizator trebuie să țină seama de țintele instruirii și de pregătirea medie a acestora. O interfață mai sofisticată poate fi realizată pentru lucrători cu studii superioare, pentru cei din domeniul IT sau pentru alte categorii cu o pregătire mai bună. Dacă ținta instruirii sunt lucrători cu o pregătire mai apropiată de bază, lucrători manuali, lucrători necalificați, etc. interfața utilizator trebuie să fie mai intuitivă și să conțină doar elementele de comandă necesare strict pentru utilizare.Interfața utilizator va apare în mod normal pe toate paginile modulului.
6. Proiectarea paginilor de instruire. Aici trebuie definite paginile de conținut cât și paginile care vor îngloba componenta de testare. Ținând seama de nivelul de pregătire al celor cărora li se adresează modulul , testarea va fi mai simplă (răspunsuri de tip Da/Nu) sau mai complexă (răspunsuri multiple cu o singură variantă corectă, răspunsuri multiple cu mai multe variante corecte, etc.). Un aspect deosebit de important este legat de designul ergonomic al acestor pagini care trebuie să țină studentul atent fără a fi în același timp foarte stridente. Fonturile utilizate trebuie să respecte condițiile de accesibilitate pentru persoane cu probleme de vedere. Se recomandă oferirea opțiunii de tipărire a paginilor ținând seama de faptul că un astfel de modul cu multe ecrane este greu de urmărit pe ecranul calculatorului, în timp instaurându-se fenomenul de oboseală a ochilor.
7. Salvarea structurii cadru (template). În structura cadru realizată vor putea fi dezvoltate unul sau mai multe module de instruire.


                                                                                                                   va urma

INTRODUCERE

Acest blog este dedicat Securității și Sănătății în Muncă, cu aspecte focusate pe instruirea și formarea în acest domeniu precum și pe cunoștințele de ultimă oră care pot fi accesate de către cei interesați.
Blogul este bazat pe studiile și cercetările proprii și pe experiența dobândită în 2 proiecte Europene din cadrul programului FP7, PROMISLingua (http://www.promislingua.eu/ro/) și iNTegRisk (http://www.integrisk.eu-vri.eu/).
Câteva imagini de la lansarea PROMISLingua în 2011 la castelul Bourlinger din Luxemburg.