duminică, 11 februarie 2018

ONTO2018- O NOUĂ ONTOLOGIE ÎN SPRIJINUL PROIECTULUI DE TRANSFER TEHNOLOGIC

O nouă ontologie ? Ontolgia este un instrument practic și în același timp semantic, care:
-permite definirea unor structuri ierarhice între termeni;
-permite definirea relativ realațională a câți mai mulți termeni dintr-un domeniu;
-permite căutări, orientări și evaluări folosind materialele din ontologie.
Unul din rezultatele pe care ne-am angajat să le obținem în cadrul proiectului au fost 5 hărți de cunoaștere principală în domeniul riscurilor. Am decis că fiecare din aceste cărți si aibă suport ontologic în spate. În acest sens a apărut nevoia acestei ontologii. Următoarea figură putem considera că este ilustrativă în acest caz, arătând legătura între hărțile de cunoaștere, ontologii și celelalte elemente de interes.

Figura 1 Suportul ontologic pentru hărțile de cunoaștere

În continuare sunt prezentate câteva aspecte din realizarea ONTO 2018.Ontologia dezvoltată are până în prezent 181 de clase și 33 de instanțe.
Instrumentul de dezvoltare ales a fost Protegee al universități Stanford.

a. Dezvoltarea structurilor ontologice

Principalele structuri ontrologice dezvoltate sunt Clasele, Subclasele și structurile de tip instanță 

Cele 4 clase principale și meta-clasa din care derivă sunt prezentate în figura următoare.
Figura 2 Cele 4 clase  de bază și clasa principală


Modul de definire al unei clase este prezentat în figura 3.
Figura 3 Modul de definire al unei clase
 
Modul de definire al unei instanțe cu sloturile aferente- moștenite de la clasa din care face parte- e dat în continuare în figura 4.
Figura 4 Modul de definire al unei instanțe


b. Reprezentarea celor mai importante clase folosind Jambalaya

Jambalaya este un editor grafic care permite reprezentarea sugestivă a celor mai importante clase- așa cum se poate vedea și în continuare.

b.1.Reprezentarea clasei Pericol

Figura 5 Reprezentarea clasei Pericol

b.2. Reprezentarea clasei Evaluarea Riscurilor

Figura 6. Reprezentarea clasei Evaluarea Riscurilor

b.3.Reprezentarea clasei Protecție Individ

Figura 7 Reprezentarea clasei Protecție Individ

b.4. Reprezentarea clasei Protecție Unitate

Figura 8 Reprezentarea clasei Protecție Unitate

c. Ontologia în format HTML


Există posibilitatea transpunerii ontologiei într-un format HTML- astfel încât ea să fie accesibilă on-line. În continuare se prezintă o imagine din consultarea ontologiei în format on-line. 
Figura 9-Prima parte a ontologiei on-line în format HTML