joi, 27 august 2015

METODĂ OPERAȚIONALĂ DE DETERMINARE A VULNERABILITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR-1


Vom prezenta în acest material, în mai multe părți, o metodă operațională de analiză a vulnerabilității unităților economice de producție sau servicii.
Metoda este:
 • sistematică- urmărește atât funcțiile principale ale întreprinderii care pot fi afectate de vulnerabilități cât și sursele acestor vulnerabilități și efectele lor directe;
 • aplicabilă la nivelul:
  • întreprinderii;
  • unor șantiere anexă;
  • locurilor de muncă;
  • zonelor conexe gen spații de depozitare, etc.
 • aplicabilă de către persoane cu pregătire tehnică de nivel mediu;
 • permite:
  • conștientizarea managementului de linie și până la top-management asupra vulnerabilităților;
  • stabilirea unui nivel al vulnerabilității- pe funcțiile esențiale ale întreprinderii;
  • identificarea punctelor slabe- acvolo unde trebuie acționat pentru eliminarea vulnerabilităților;
  • găsirea unor soluții eficiente- inclusiv sub aspect economic- pentru eliminarea sau mitigarea vulnerabilităților;
  • formarea personalului în spiritul identificării și mitigării acestor vulnerabilități;
  • formarea managementului în spiritul conlucrării și colaborării cu angajații;
  • menținerea unui istoric al evaluării care să poată fi folosit în scop comparativ pe diferite intervale de timp;
  • introducerea într-un sistem de asistență a deciziilor manageriale în domeniul riscurilor ocupaționale;
  • realizarea unor ”lecții învățate” despre reducerea expunerii la diverse vulnerabilități și transformarea acestora în material de instruire ;
  • conectarea cu alte metode de analiză a vulnerabilității;

Tabelul următor prezintă funcțiile principale ale întreprinderii care vor fi analizate de metodă.

Nr. crt.
Funcții principale analizate
Observații
1
Zonarea unității economice
Introduce poziționarea unității economice vulnerabilități ? Există vecini ai unității care pot provoca voit sau nevoit vulnerabilități ?Există anexe ale unității (de exemplu stație de epurare pe malul unei ape curgătoare) care pot provoca vulnerabilități ?
2
Intrări în unitatea economică
-Resurse materiale- materii prime și componente;
-Alimentări și mentenanța acestora;
-Căi de transport;
-Unitate în atenție (cu paza asigurată de terți, sub supravegherea unei Autorități Centrale, etc.);
3
Funcția de producție/asigurare servicii;
Realizarea produselor și serviciilor- vulnerabilitățile introduse de mediu sau de personal
4
Funcția de personal și resurse umane;

5
Ieșiri din unitatea economică;
Produse conexe, deșeuri, evacuarea acestora, transportul produselor principale la beneficiari, etc.
6
Produse/servicii furnizate de către unitatea economică și posibile vulnerabilități induse de acestea;

7
Funcția managerială
Conducerea optimală a unității și eventualele vulnerabilități provocate de neeficientizarea acesteia.
8
Funcția de reprezentare
Pentru un anumit produs/serviciu sau pe o anumită zonă sau areal geografic

Forma de evaluare generică  este prezentată în continuare.


ENTITATE EVALUATĂ

DATE DESPRE EVALUATOR ȘI PERSOANA DE CONTACT
Data evaluării:
Nume evaluator

Telefon:

Adresă entitate:
Nume persoană contact

Telefon:


Nr.crt.
Categoria  și tipul de vulnerabilitate

Da
Nu
Acțiune
Afectează
Pondere (1- minimă; 5-maximă)


Directă[3]
Indirectă[4]
Funcționare generală[5]
Personal[6]
Context și relații[7]
Un exemplu de completare este prezentat în continuare.

ENTITATE EVALUATĂ
S.C.Tricotextila SA
DATE DESPRE EVALUATOR ȘI PERSOANA DE CONTACT
Data evaluării:25.08.2015
Nume evaluator
Ion Georgescu
Telefon:

Adresă entitate:Str.Ursulețului nr. 13, Suceava
Nume persoană contact
Teodor Popescu
Telefon:

    
Nr.crt.
Categoria  și tipul de vulnerabilitate

Da
Nu
Acțiune
Afectează
Pondere (1- minimă; 5-maximă)
Directă
Indirectă
Funcționare generală
Personal
Context și relații

1
FUNCȚIE PRINCIPALĂ INTRĂRI
x1.1.
Resurse materiale
x

x

x
x

4
1.2.
Alimentări[9]
x

x

x
x

5
1.3.
Persoane în perimetrul unității
x


x

x
x
3
1.4.
Persoane în afara perimetrului [10]
x

x

x
x
x
5
1.5.
Căi de transport marfă

x
-
-
-
-
-
-
1.6.
Unitate în atenție

x
-
-
-
-
-
-
1.7.
Intrări financiare și de capital

x
-
-
-
-
-
-
1.8
Produse noi

x
-
-
-
-
-
-
1.9.
Soluții noi

x
-
-
-
-
-
-
1.10.
Management și relocare

x
-
-
-
-
-
-

Se poate vedea că punctele 1.2 și 1.4 reprezintă vulnerabilități critice. Chiar dacă întreprinderea evaluată și-a făcut stoc de materii prime- fără curent și abur tehnologic ea nu poate să funcționeze. Se recomandă ca pe termen mediu și lung să-și asigure o sursă de abur tehnologic care să nu depindă de alții. În ceea ce privește alimentarea cu curent- există limitări generate de poziția de furnizor unic a ELCEN- care asigură curent. O soluție împotriva căderii curentului- cu generatoare- este doar temporară și nefiabilă dacă căderea de curent depășește 30 de minute.
În ceea ce privește acțiunea directă a persoanelor malevolente din exterior împotriva unității- se impune repararea gardului de demarcare precum și asigurarea unei paze militarizate- dat fiind că unitatea se află la marginea orașului iar în jurul unității există o serie de adăposturi pentru astfel de persoane.   [1] Vulnerabilitatea a fost identificată
[2] Vulnerabilitatea nu este identificată
[3] Este exercitată o acțiune directă asupra unității economice de către factorii de vulnerabilitate
[4] Factorii de vulnerabilitate exercită o acțiune indirectă (de exemplu un teren neângrijit de lângă gardul unității poate lua foc din întâmplare)
[5] Vulnerabilitatea afectează în mod direct funcționarea întreprinderii (de exemplu nu mai există fonduri pentru plata salariilor)
[6] Vulnerabilitatea afectează sănătatea/securitatea personalului.
[7] Vulnerabilitatea afectează contextul de muncă și relațiile inter-umane la locul de muncă.
[8] Evaluarea nivelului de afectare (pondere)
[9] Unitatea este afectată de  întreruperea sau nefuncționarea alimentărilor cu energie electrică și abur tehnologic
[10] Nu există o pază corespunzătoare și unitatea este afectată de persoane malevolente care încearcă să pătrundă în unitate pentru a fura/distruge.