Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din octombrie, 2014

STUDIU DE CAZ- MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DE SISTEM SSM PENTRU O UNITATE ECONOMICĂ-3

Matrici de implicareUn instrument ceva mai puțin cunoscut în România, matricile de implicare servesc la definirea clară a responsabilităților în cadrul viitorului proiect. Pentru studiul  de față prezentăm câteva astfel de diagrame.

Figura 6. Matrice de Implicare Acțiuni- Persoane sau grupuri.
Matricea prezentată în figura anterioară asociază pentru fiecare din acțiunile esențiale ale unui astfel de proiect (o parte din ele au intrat în acțiunile definite ale proiectului) persoanele sau grupurile: -responsabile pentru realizarea respectivelor acțiuni; -care vor fi implicate în acțiune; -care vor fi consultate- în acest caz vorbim mai ales despre Autorități Competente- respectiv Inspecția Muncii. -care vor fi informați despre respectivele acțiuni;

Figura 7. Matrice de Implicare cu explicitarea rolurilor fiecărei persoane din proiect
Sunt considerate următoarele tipuri de roluri: -Designer- proiectant; -Implementator; -Manager (pentru tot proiectul sau pentru grupuri de activități care constituie…

STUDIU DE CAZ- MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DE SISTEM SSM PENTRU O UNITATE ECONOMICĂ-2

Analiza cauzelor rădăcină
S.C. Transpotex S.A. este o firmă cu 40 de salariați și un management format din 5 persoane- incluzându-l pe proprietar (managerul general), un director tehnic, un director economic, un director de personal și un director de SSM și PSI. De la înființarea firmei, ținând cont de profilul acesteia s-a considerat necesară implementarea unei astfel de funcții manageriale. Personalul unității lucrează în cea mai mare parte la clienți- existând și un atelier de reparații. În ultimii 2 ani au fost înregistrate o serie de pierderi tehnologice (concretizate în pierderi economice) și determinate de probleme de SSM – o avarie soldată cu distrugerea parțială a unui strung, defectarea macaralei din atelier datorită unor operații cu grad înalt de periculozitate realizate fără respectarea normelor de SSM precum și un număr de incidente, 100 în anul trecut și 50 în acest an. Drept urmare s-a format o  echipă de analiză compusă din managerul general, directorul economic, direc…

STUDIU DE CAZ- MANAGEMENTUL UNUI PROIECT DE SISTEM SSM PENTRU O UNITATE ECONOMICĂ -1

OBIECTIV: Managementul unui proiect de dezvoltare și implementare a unui sistem de SSM pentru unitatea economică S.C. Transpotex S.A.. Managementul proiectului va fi realizat folosind instrumentul Concept Draw Proiect. S.C.Transpotex S.A a făcut o analiză a fostului sistem de SSM și a decis dezvoltarea unuia nou, urmând ca până la implementarea acestuia să funcționeze cu sistemul vechi în regim de supraveghere. Durata proiectului: 6 luni Activități propuse: 1.Analiza cauzelor rădăcină pentru  deficiențele actualului sistem SSM 2.Proiectarea structurilor (metodologiei ) de evaluare a riscurilor 3. Implementarea structurii de evaluare a riscurilor (SER) 4. Testarea SER în condițiile de lucru din S.C. Transpotex SA 5.Proiectarea structurilor (bune practici) de management  a riscurilor (SMR)  generale și specifice S.C. Transpotex S.A. 6.Implementarea SMR în S.C.Transpotex S.A. 7. Dezvoltarea procedurilor de verificare și control a SER și SMR 8.Realizarea raportului final și prezentarea acestuia s…

SAFETY EDUWORK AND RISK ONTOLOGIES

SAFETY EDUWORKS is  the EDUWORK  networking cluster for Occupational Safety and Health. Instead of doing it in the spare (free) time of the employees, employees could be trained during the actual work. This is money saving also for the management and assures a better safety training  for the employee.

SAFETY EDUWORK should be based on a risk ontology- that should include the most  significant content , should be knowledge based and should be available for continous upgrades.
A key reason for using ontologies in risk research is that ontologies are offering structured means to represent risk as we know it today. Ontologies can specify the context in which risks occur, the hazards on which risk is based, the risk trigger and also the aftermath effects. Ontologies could be also a collaborative instrument- on which a lot of safety experts from various domains could give a hand in better understanding and better training. Ontologies are meaning:
1. Selected and processed knowledge in a pro…