Treceți la conținutul principal

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1



Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial.
Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune.
Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină
Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte:
·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why);
·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește:
o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM;
o   ierarhizarea cauzelor identificate;


Figura 1  Structurarea procesului de identificare și analiză a cauzelor rădăcină



IDENTIFICAREA CAUZELOR RĂDĂCINĂ

Tehnica celor 5 Why este derivată din faza de analiză a procesului DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control –Definește, Măsoară, Analizează, Îmbunătățește, Controlează) din metodologia Six Sigma.
Prin repetarea întrebării De Ce (Why) de maximum 5 ori – se poate trece prin straturi simptomatice care conduc, odată străbătute- la cauza rădăcină a problemei. Numărul de întrebări ”De ce” poate varia până ce se ajunge la o cauză acceptată de către analist.
Beneficiile metodei 5W sunt următoarele:
·         -ajută la identificarea cauzelor rădăcină;
·         -determină relaționarea între diferite cauze rădăcină ale problemei;
·         -este un instrument de lucru extrem de simplu;
Metoda 5W este cea mai folositoare:
·         -când problemele implică factorul uman sau interacțiuni cu factorul uman;
·         -în activitatea curentă;
Pașii pentru metoda 5W sunt următorii:
1.     1.Definiți problema care trebuie rezolvată. Scrierea definirii permite formalizarea problemei și descrierea completă a acesteia. De asemenea permite și lucrul în echipă asupra problemei.
2.     2.Puneți întrebarea De Ce se produce problema- scrieți răspunsul.
3.     3.Dacă răspunsul dat nu identifică cauza rădăcină pentru problema definită în pasul 1- puneți din nou întrebarea De ce ? și notați răspunsul.
4.     4.Repetați punctul 3 până ce ajungeți la răspunsul dorit.
Se prezintă următorul formular care simplifică utilizarea metodei 5W.
Tabel 1 Formularul dezvoltat pentru metoda 5W
Definirea Problemei
1. De Ce ?
2. De Ce ?
3. De Ce ?
4. De Ce ?
5. De Ce ?







Identificați și descrieți prima cauză care vă vine în minte
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 1 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 2 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 3 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 4 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Coeficient de încredere în soluția identificată

Grad de încredere (0- neîncredere...1-încredere totală)
Grad de încredere (0- neîncredere...1-încredere totală)
Grad de încredere (0- neîncredere...1-încredere totală)
Grad de încredere (0- neîncredere...1-încredere totală)

Pașii pentru aplicarea metodei 5W folosind acest formular sunt următorii:
1. Definiți problema de rezolvat.
2.Completați punctele 1...5 – subliniind pentru punctele 2...5 gradul de încredere pe care-l aveți în respectiva cauză identificată.
3. Dacă gradul de încredere definit este mai mic de 60% eliminați respectiva cauză.
În continuare este dat un exemplu
Tabel 2. Exemplu
Definirea Problemei
1. De Ce ?
2. De Ce ?
3. De Ce ?
4. De Ce ?
5. De Ce ?
Clienții primesc produse care nu satisfac cerințele lor și reclamă acest lucru
Departamentul de producție dezvoltă respectivele produse la altă specificație decât cea solicitată de clienți în comandă.
Departamentul care se ocupă de comenzi a tratat problema superficial și nu a trimis specificațiile la timp și complet.
Trimiterea comenzii la producție implică semnătura șefului departamentului de comenzi- care uneori este înlocuit de persoane fără pregătire.
Șeful departamentului de comenzi trebuie să aibă în permanență evidența comenzilor intrate în producție pentru relația cu managementul companiei și cu clienții
Managementul de top cere prea multe date și partajează răspunderi prea mici

Identificați și descrieți prima cauză care vă vine în minte
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 1 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 2 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 3 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Există o cauză care să determine cauza de la punctul 4 ? Dacă da, descrieți această cauză.Exprimați în rândul următor gradul de încredere pe care-l aveți că această cauză este corectă
Coeficient de încredere în soluția identificată

0.9
1
0.65
0.7

În acest caz se poate observa că eliminarea unei semnături ne-necesare poate fi soluția imediată- sau instruirea persoanelor înlocuitoare pentru a înțelege exact rolul specificațiilor- poate fi soluția de lungă durată.
Figura 2 arată un astfel de exemplu pentru o cauză specifică domeniului securității și sănătății în muncă.


Figura 2  Exemplu de analiză 5W pentru o cauză rădăcină specifică SSM.


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…