duminică, 16 martie 2014

ANALIZA SENTIMENTELOR ȘI UTILIZĂRILE POSIBILE ÎN SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ

Domeniul Securității și Sănătății în Muncă nu este exact un domeniu foarte cuantificabil. Factorul uman- care determină în mod direct și constituie cauză primară pentru  majoritatea accidentelor de muncă  este dificil de cuantificat- cel puțin la ora actuală. pe de altă parte evaluarea securității și sănătății la locul de muncă- și implicit managementul riscurilor se bazează în mod majoritar pe evaluări calitative. Majoritatea locurilor de muncă nu sunt caracterizate de noxe care pot fi măsurate cu ajutorul diverselor aparate de măsură- de exemplu  locurile de muncă din industria construcțiilor.

Pe de altă parte orice fel de loc de muncă poate fi descris- de persoanele care-și desfășoară activitatea acolo- într-un limbaj natural.
Astfel de descrieri- semnificative- pot fi colectate de la toți cei care activează într-un anumit loc de muncă.
Analiza sentimentelor- (sentiment analysis sau opinion mining)  se referă la utilizarea prelucrării limbajului natural, analizei de text precum și lingvisticii computaționale pentru a identifica și extrage informații cu caracter subiectiv din materiale sursă.La modul general analiza sentimentelor urmărește să identifice atitudinea unei anumite persoane (atitudine exprimată în scris sau oral) referitoare la o anumită topică sau la contextul unui document. Atitudinea poate fi propria judecată , starea emoțională sau comunicarea emoțională intenționată de autor.  

Folosirea unui astfel de instrument ar putea transforma activitatea de evaluare a securității și sănătății în muncă  - de exemplu prin analiza opiniilor generate de către un anumit loc de muncă- de exemplu o hală în care-și desfășoară activitatea 200 sau mai mulți lucrători/schimb. 
În acest sens a fost testat un instrument care se numește Semantria (https://semantria.com/).Semantria se instalează ca un add-in pentru Excel- după instalare devenind unul din meniurile Excel. 
Interfața generală a instrumentului este prezentată în figura 1.

Figura 1. Interfața generală Semantria

Pentru a testa Semantria a fost dezvoltat un set de test, set prezentat în figura 2. Trebuie specificat faptul că pentru a utiliza Semantria- ca și restul instrumentelor pentru analiza sentimentelor- textele de analizat trebuie să fie în limba engleză.Setul de test prezintă 3 descrieri- din partea a 3 persoane diferite- pentru același loc de muncă.

Figura 2. Setul folosit pentru testare
Pentru a realiza funcțiile dorite Semantria presupune accesul la baza de cunoștințe aflată pe serverele proprii- deci putem vorbi în acest caz de un ”software by service”. 
În urma prelucrărilor se obțin rezultatele analizei sentimentelor- așa după cum se poate vedea din figura 3.

Figura 3. Rezultatele analizei sentimentelor

Revenind la  punctul de plecare al acestui material- folosirea unui instrument gen Semantria pentru auditul de securitate și respectiv managementul riscurilor poate fi gândită ca eficientă atunci când este vorba despre o unitate economică mare și foarte mare, despre un consorțiu sau de analize făcute la nivel de ramură sau chiar de economie națională pentru actori guvernamentali. Costul presupus (899 USD/lună pentru varianta cea mai ieftină) este destul de mare- pe de altă parte pentru consorții cum ar fi BP- cu câteva zeci dacă nu sute de mii de angajați la nivelul planetei- ele oferă date de referință care pot da o imagine destul de exactă a securității și sănătății la nivel de consorțiu/ramură economică/economie națională. Cum astfel de date pot fi colectate anonim, analiza acestora n-ar contrazice practicile ”just culture”. 
Un instrument gratuit și care-și poate găsi anumite utilizări este Sentiment Analysis care poate fi accesat de la http://nlp.stanford.edu:8080/sentiment/rntnDemo.html.
Exemplul introdus pentru analiză este ”The workplace is not well maintained with a lot of materials let on the transport routes. The machines have not all the needed safety devices. There is no safety policy. The workers have an accidentogen behaviour that could develop into incidents and accidents. The workers are not well trained and have not the technical training needed. There are few PPE distributed among the workers, part of them are not used.”
Sistemul identifică sentimentele prin noduri de culoare:
-roșii- cele negative;
-verzi- cele neutre;
-albastre- cele pozitive;
Figurile 4-6  prezintă câteva din rezultatele analizei care se face pe frază- fiecare din arbori reprezentând o anumită frază.
Figura 4- Rezultate 1

Figura 5-Rezultate 2

Figura 6-Rezultate 3
Un astfel de instrument și-ar găsi cu siguranță utilizarea în analiza unei situații pre-accident sau chiar a descrierii unui accident ocupațional propriu-zis. Ceea ce ar trebui adăugat - și probabil că există în varianta comercială- este un interpretor. 

Niciun comentariu: