vineri, 29 noiembrie 2013

UPGRADE IMPORTANT !- A FOST INTRODUSĂ PAGINA DE CURSURI ON-LINE

Am decis să introducem o pagină de cursuri de SSM on-line, cu acces  deocamdată gratuit- pagină care va fi dezvoltată agresiv în 2014.

Invităm toți dezvoltatorii cursurilor de SSM să împartă cu noi- total sau măcar ca și teasere - pentru publicitate- cursurile lor, de la formate PPT și până la e-learning.

Asigurăm o validare a respectivelor cursuri în vederea certificării și de asemenea publicarea cursurilor de valoare pe site.
În 2014- în funcție de posibilitățile tehnice- vom introduce cel mai performant e-learning existent în România în domeniul Protecției Muncii.

Trimiteți materialele dvs. la cele 2 adrese cunoscute.
Vă așteptăm.

MODERN RISK ASSESSMENT TOOLS- THE FUZZY APPROACH

http://www.elinyae.gr/en/lib_file_upload/FINAL%20TEXT%2018.1152884564923.pdf

marți, 26 noiembrie 2013

SSM Începuturi -1

Ce facem atunci când ne apucăm de activitatea de SSM ? Am făcut niște cursuri- de bun simț- și acuma avem un contract- cu firma XXX SRL pentru a desfășura activitatea de expert în Protecția Muncii în cadrul respectivei firme. Ce-ar fi normal să ne ceară firma ?

1. Să asigurăm la nivel maxim de eficiență și calitate- securitatea și sănătatea personalului din firmă, a vizitatorilor și a terților. În țările dezvoltate din Europa acest aspect este cunoscut sub numele de servicii  peste standard (pentru care e normal să fiți recompensați), standard (răspundeți 100% la cerințele formulate de firmă) sau sub standard.
2. Să reducem- pe cât posibil- pierderile economice datorate unei stări necorespunzătoare de securitate și sănătate. Aici ar trebui comentat faptul că marea majoritate a firmelor din România nu sunt conștientizate apropo de aspectul că un nivel de SSM  corespunzător este benefic pentru firmă în primul rând din prisma pierderilor economice.
3.Să avem toate documentele cerute de Autoritățile Competente.


Ar trebui discutat un pic aici asupra faptului că foarte multe firme- și din păcate și experții în domeniul SSM- văd activitatea de SSM doar din prisma punctului 3. Realitatea arată că punctul 3 este doar o rezultantă a punctelor 1 și 2.
Bun, firma ne-a angajat, ce facem mai departe ?
a. O vizită (esențială) prin firmă. Această vizită ar putea fi comparată cu un pre-audit de SSM și este esențială pentru  direcționarea activității viitoare. Forma 1 dă o posibilă imagine a ce ar trebui cuantificat într-o astfel de vizită.


Aspecte innaceptabile din punct de vedere a SSM
Aspecte inacceptabile din punct de vedere al condițiilor de muncă
Aspecte inacceptabile din punct de vedere al pierderilor economice
Observații








Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al SSM
Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al condițiilor de muncă
Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al pierderilor economice
Observații








Persoane de contact
SSM
Condiții de muncă
Pierderi economice

Fost responsabil SSM, reprezentant al managementului sau persoana care s-a ocupat (provizoriu)
Supervizori, maiștri, șefi de echipă
Manager general, Manager economic, șefi de secții





 Figura 1- Forma  1

O astfel de formă (template) ne facilitează enorm viitoarea activitate. Ne vom focaliza pe aspectele inacceptabile- care vor trebui rezolvate din mers. Este bine ca să ne prezentăm la managerul general al firmei cu această formă completată- și să solicităm resurse pentru rezolvarea sau eliminarea aspectelor inacceptabile. În timpul discuției ar trebui să avem și documentele legislativ- normative care să ne ajute să-i demonstrăm că alternativa la alocarea de resurse este închiderea firmei. 
Să vedem câteva imagini reprezentative.

 Figura 2- Exemplu 1

Ce i-am putea comunica managerului general din această poză tipică ? Faptul că geamurile rămase încă se pot prăbuși oricând- rănind  orice persoană aflată în vecinătate. Ce putem să-i cerem ? Pe termen scurt și mediu o echipă de meseriași- plus materiale- pentru a verifica și fixa corespunzător geamurile rămase- pe termen lung înlocuirea acestor geamuri. Recentul accident produs în centrul Capitalei- acolo unde o construcție istorică ”în reparații” s-a prăbușit ne arată necesitatea unor astfel de măsuri. 

Figura 3-Exemplu 1a

Clădirea ”la care se lucra” ar fi trebuit verificată înainte de a se începe orice fel de activitate. Doar norocul a făcut să nu se  înregistreze victime.

Ce putem vedea în următoarea imagine ?


Figura 4- Exemplu 2

Pe lângă cele 2 prize care par gata să provoace un scurt-circuit care se poate transforma în incendiu- cu tot lemnul din jur- dezordinea din jurul acestui lucrător și faptul că iluminatul necesar este blocat atât de forma geamului cât și de obiectele agățate pe geam. În acest caz avem:

1. Aspecte inacceptabile din punct de vedere al SSM- cele 2 prize (trebuie verificată starea lor- s-ar putea să fie totuși fixate solid);
2. Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al condițiilor de muncă (și SSM)- iluminatul.
3. Aspecte inacceptabile (sau care pot fi îmbunătățite) din punct de vedere al pierderilor economice (dezordinea de la locul de muncă). 

La ce  trebuie să fim atenți în cursul vizitei  cât și  în perioada acomodării cu noua unitate economică ?  

1. Securitatea existentă- dispozitive și dotări de securitate care există;  gradul de acoperire asigurat de acestea și starea lor. 
2. Personalul- nivelul de instruire, istoric accidentogen , grad de implicare. 
3. Cultura de securitate- deși este strâns legată de personal, cultura de securitate este o entitate distinctă. Așa-numitele culturi de tip ”Robin Hood” în care angajații au impresia că își pot asuma riscuri fără probleme- sunt cele mai periculoase.Alocarea sarcinilor în funcție de nivelul de risc, acordarea echipamentelor de securitate- țin tot de cultura de securitate. 
4. Implicarea managementului. 

miercuri, 20 noiembrie 2013

ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎN SPAȚII ÎNCHISE-3

CHECKLIST 1-CHECK-LIST MINIMAL DE SECURITATE  ÎNAINTE DE INTRAREA ÎN SPAŢIUL ÎNCHIS



Folosiţi acest check-list ca un instrument  minimal de evaluare rapidă a securităţii din interiorul spaţiului închis. Dacă la oricare din întrebări răspundeţi cu nu ,NU INTRAŢI ÎN SPAŢIUL ÎNCHIS ŞI ANUNŢAŢI IMEDIAT PERSONALUL DE SPECIALITATE.Acest document nu înlocuieşte utilizarea celorlalte două check-listuri următoare, constituind doar o verificare minimală înainte de intrare, care trebuie să determine lucrătorii să nu intre dacă există un răspuns negativ la una din întrebări.Dacă răspunsul este pozitiv se poate trece la check-list-ul 2 care constituie şi el o condiţie minimală de intrare, şi apoi la check-list-ul 3.




1.A fost inspectată zona înconjurătoare a spaţiului închis şi a fost găsită aceasta liberă de vapori periculoşi provenind de la rezervoare, conducte sau scurgeri ?
Da
Nu




2.După părerea dvs. zona de lucru va rămâne liberă de orice poluanţi periculoşi în atmosferă ?
Da
Nu




3.Personalul care va lucra în zonă a fost informat cu privire la procedurile optime de lucru , locaţiile în care se desfăşoară activitatea, mijloacele de comunicare între spaţiul închis şi exterior precum şi persoanele care trebuiesc anunţate în caz de urgenţă ?
Da
Nu




4.Personalul a fost instruit corespunzător în manipularea echipamentului de monitorizare al gazelor ?
Da
Nu




5.Maşinile existente în interiorul spaţiului închis dispun de posibilitatea de blocare în timpul activităţii ?
Da
Nu




6.Atmosfera din interorul spaţiului închis a fost testată înainte de intrare ?
Da
Nu


7.Concentraţia de oxigen precum şi a altor substanţe din atmosfera de lucru din spaţiul închis  se situează în limitele acceptabile ?
Da
Nu




8.Se va face testarea continuă a atmosferei atâta vreme cât se lucrează în spaţiul închis ?
Da
Nu




9.Echipamentul specific de securitate este bine întreţinut şi se află în bune condiţii de lucru ?
Da
Nu




Înregistrator/Evaluator.................................
Data evaluării/înregistrării acestui document.........


CHECKLIST 2- CHECKLIST PENTRU EVALUAREA PRIMARĂ A SECURITĂŢII LA INTRAREA ÎN SPAŢIUL ÎNCHIS



FOLOSIŢI CHECKLIST-UL URMĂTOR PENTRU EVALUAREA PRIMARĂ A SPAŢIULUI ÎNCHIS.
NU INTRAŢI ÎN SPAŢIUL ÎNCHIS PÂNĂ CE NU AŢI EVALUAT FIECARE ÎNTREBARE ŞI AŢI DETERMINAT SECURITATEA SPAŢIULUI ÎNCHIS Răspunsul afirmativ la toate întrebările acestei părţi constituie condiţia minimă pentru intrarea în spaţiul închis.Dacă la una din întrebări se răspunde cu Nu, intrarea trebuie amânată până când se îndeplinesc condiţiile necesare.Acolo unde este cazul, completaţi şi documentele corespunzătoare din tabelul centralizator.

1.Este intrarea în spaţiul închis necesară ?
Da
Nu



TESTAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS


2.Sunt instrumentele folosite la testare calibrate corespunzător ?
Da
Nu




3.A fost testată atmosfera din spaţiul închis ?
Da
Nu




4.Nivelul de oxigen din atmosfera spaţiului închis se situează între 19.5..21%?
            -vezi valoarea din buletinul de măsurători;
Da
Nu




5.S-a identificat prezenţa gazelor/vaporilor toxici, inflamabili sau înlocuitori ai oxigenului ?
-Hidrogen sulfurat;
-Monoxid de carbon;
-Metan;
-Dioxid de carbon;
-Alte gaze(enumeraţi)
            -vezi valorile din buletinul de măsurători;
Da
Nu



5.a.Dacă da, aceste gaze/vapori au fost eliminate/reduse sub limita admisibilă ?
-indicaţi în raportul de decontaminare al spaţiului închis, în mod exact, în ordine, toate operaţiunile efectuate pentru eliminarea/reducerea acestor poluanţi;
Da
Nu



5.b.Dacă da, s-au efectuat încă un set de măsurători după eliminarea poluanţilor ?
            -vezi valorile din buletinul de măsurători;
Da
Nu



MONITORIZAREA ATMOSFEREI


6.Atmosfera din spaţiul închis va fi monitorizată pe perioada activităţii în interior ?

Da
Nu



CURĂŢAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS


7.A fost spaţiul închis curăţat înainte de intrare ?
Da
Nu




VENTILAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS


8.A fost ventilat spaţiul înainte de intrare ?
Da
Nu



9.Ventilaţia va fi continuată pe parcursul intrării ?
Da
Nu



10.Este localizată sursa de aer într-o zonă liberă de praf combustibil şi substanţe toxice ?
Da
Nu



11.Dacă atmosfera din spaţiul închis a fost găsită neacceptabilă şi s-a făcut ventilarea, a fost atmosfera retestată înainte de intrare ?
Da
Nu



IZOLAREA SPAŢIULUI ÎNCHIS

Izolarea spaţiului închis este necesară pentru ca acesta să nu fie afectat de riscuri externe.


12.A fost izolat spaţiul de alte sisteme ?
Da
Nu




13.A fost blocat echipamentul electric ?
Da
Nu



14.S-au făcut toate deconectările posibile ?
Da
Nu



15.A fost echipamentul mecanic blocat acolo unde acest lucru s-a dovedit necesar ?
Da
Nu



16.Au fost blindate şi golite conductele sub presiune ?
Da
Nu



ECHIPAMENTUL DE PROTECŢIE


17.Este necesar echipament de protecţie individual (ghete, costume de protecţie antichimică, ochelari sau viziere de protecţie, etc.)?
Da
Nu



17.a.Dacă da, acesta există ?
Da
Nu



17.b.Dacă da. acestea sunt distribuite muncitorilor ?
Da
Nu


                  
17.c.Dacă da, acestea sunt folosite corespunzător ?
Da
Nu



17.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu



18.Este necesar echipament special cum ar fi echipament de salvare, echipament de comunicaţii, etc. ?
Da
Nu



18.a.Dacă da, acesta există ?
Da
Nu



18.b.Dacă da. acesta a fost distribuit celor care trebuie să îl utilizeze  ?
Da
Nu


                  
18.c.Dacă da, aceştia sunt instruiţi în folosirea acestor echipamente şi pot să îl folosească corespunzător ?
Da
Nu



18.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu




19.Sunt necesare scule speciale antiex ?
Da
Nu



19.a.Dacă da, acestea există ?
Da
Nu



19.b.Dacă da. acestea sunt distribuite muncitorilor ?
Da
Nu


                  
19.c.Dacă da, acestea sunt folosite corespunzător ?
Da
Nu



19.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu




PROTECŢIE RESPIRATORIE


20.Sunt respiratoare certificate adaptate pentru spaţiul închis disponibile la locul de muncă ?
Da
Nu



21.Este necesară protecţia respiratorie :
            -cu purificatoare de aer ?
            -cu aducţiune de aer?
            -cu aparate de respirat autonom ?
Da
Nu



21.a.Dacă da, acesta există ?
Da
Nu



21.b.Dacă da. acestea sunt distribuite muncitorilor ?
Da
Nu


                  
21.c.Dacă da, acestea sunt folosite corespunzător ?
Da
Nu



21.d.Dacă da, acestea sunt întreţinute şi înlocuite în mod corespunzător ?
Da
Nu



22.Se poate pătrunde în spaţiul închis cu un respirator existent(luaţi în considerare problemele legate de gabaritul acestuia şi de spaţiul disponibil) ?
Da
Nu



 

PERSONAL

23.S-a ales un număr corespunzător de lucrători pentru intrarea în spaţiul închis, astfel încât aceştia să îşi desfăşoare în mod judicios activitatea dar să nu se încurce unul pe celălalt

Da
Nu


 

24.Lucrătorii care intră au fost nominalizaţi explicit, împreună cu atribuţiile exacte ale fiecăruia ?

Da
Nu


 

25.Muncitorii care intră în spaţiul închis îndeplinesc cerinţele fizice şi psihologice necesare ?

Da
Nu


 

26.Au fost luate măsuri pentru a împiedica intrarea în spaţiul închis a persoanelor cu diverse afecţiuni, a femeilor gravide şi a copiilor ?

Da
Nu


 

INSTRUIRE


27.Au fost persoanele care intră instruite în folosirea corectă a unui respirator ?
Da
Nu



28.Au primit instruirea necesară pentru acordarea primului ajutor ?
Da
Nu



29.Au fost instruite referitoare la identificarea riscurilor din spaţiul închis ?
Da
Nu



30.Au fost instruite astfel încât să-şi desfăşoare cât mai eficient activităţile în spaţiul închis ?
Da
Nu




SALVAREA DIN SPAŢIUL ÎNCHIS/PERSOANE DE LEGĂTURĂ


31.Va exista un asistent-persoană de legătură în afara spaţiului închis, în contact permanent vizual sau auditiv cu persoanele înăuntru ?
Da
Nu



32.Va putea asistentul să vadă sau să audă persoana dinăuntru în mod continuu ?
Da
Nu



33.A fost pregătit asistentul astfel încât să poată desfăşura operaţiuni de salvare ?

Da
Nu



34.Vor fi necesare linii de siguranţă şi harnaşamente pentru a scoate persoanele din spaţiul închis?
Da
Nu



35.Există proceduri interne pentru cazuri de urgenţă ?

Da
Nu






36.Sunt cunoscute şi însuşite aceste proceduri ?

Da
Nu



37.Sunt cunoscute persoanele care trebuiesc anunţate în caz de urgenţă ?
Da
Nu





PERMISUL DE INTRARE


(Permisul este autorizaţia scrisă care arată că spaţiul închis a fost testat de o persoană autorizată şi că e sigur pentru intrare;ce precauţiuni trebuie luate, ce echipament trebuie folosit;ce activităţi trebuiesc desfăşurate)

38.A fost eliberat un permis de intrare?
Da
Nu



39.Permisul include o listă cu telefoane de urgenţă ?
Da
Nu





Înregistrator/Evaluator.................................
Data înregistrării acestui document.........