marți, 26 noiembrie 2013

SSM Începuturi -1

Ce facem atunci când ne apucăm de activitatea de SSM ? Am făcut niște cursuri- de bun simț- și acuma avem un contract- cu firma XXX SRL pentru a desfășura activitatea de expert în Protecția Muncii în cadrul respectivei firme. Ce-ar fi normal să ne ceară firma ?

1. Să asigurăm la nivel maxim de eficiență și calitate- securitatea și sănătatea personalului din firmă, a vizitatorilor și a terților. În țările dezvoltate din Europa acest aspect este cunoscut sub numele de servicii  peste standard (pentru care e normal să fiți recompensați), standard (răspundeți 100% la cerințele formulate de firmă) sau sub standard.
2. Să reducem- pe cât posibil- pierderile economice datorate unei stări necorespunzătoare de securitate și sănătate. Aici ar trebui comentat faptul că marea majoritate a firmelor din România nu sunt conștientizate apropo de aspectul că un nivel de SSM  corespunzător este benefic pentru firmă în primul rând din prisma pierderilor economice.
3.Să avem toate documentele cerute de Autoritățile Competente.


Ar trebui discutat un pic aici asupra faptului că foarte multe firme- și din păcate și experții în domeniul SSM- văd activitatea de SSM doar din prisma punctului 3. Realitatea arată că punctul 3 este doar o rezultantă a punctelor 1 și 2.
Bun, firma ne-a angajat, ce facem mai departe ?
a. O vizită (esențială) prin firmă. Această vizită ar putea fi comparată cu un pre-audit de SSM și este esențială pentru  direcționarea activității viitoare. Forma 1 dă o posibilă imagine a ce ar trebui cuantificat într-o astfel de vizită.


Aspecte innaceptabile din punct de vedere a SSM
Aspecte inacceptabile din punct de vedere al condițiilor de muncă
Aspecte inacceptabile din punct de vedere al pierderilor economice
Observații
Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al SSM
Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al condițiilor de muncă
Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al pierderilor economice
Observații
Persoane de contact
SSM
Condiții de muncă
Pierderi economice

Fost responsabil SSM, reprezentant al managementului sau persoana care s-a ocupat (provizoriu)
Supervizori, maiștri, șefi de echipă
Manager general, Manager economic, șefi de secții

 Figura 1- Forma  1

O astfel de formă (template) ne facilitează enorm viitoarea activitate. Ne vom focaliza pe aspectele inacceptabile- care vor trebui rezolvate din mers. Este bine ca să ne prezentăm la managerul general al firmei cu această formă completată- și să solicităm resurse pentru rezolvarea sau eliminarea aspectelor inacceptabile. În timpul discuției ar trebui să avem și documentele legislativ- normative care să ne ajute să-i demonstrăm că alternativa la alocarea de resurse este închiderea firmei. 
Să vedem câteva imagini reprezentative.

 Figura 2- Exemplu 1

Ce i-am putea comunica managerului general din această poză tipică ? Faptul că geamurile rămase încă se pot prăbuși oricând- rănind  orice persoană aflată în vecinătate. Ce putem să-i cerem ? Pe termen scurt și mediu o echipă de meseriași- plus materiale- pentru a verifica și fixa corespunzător geamurile rămase- pe termen lung înlocuirea acestor geamuri. Recentul accident produs în centrul Capitalei- acolo unde o construcție istorică ”în reparații” s-a prăbușit ne arată necesitatea unor astfel de măsuri. 

Figura 3-Exemplu 1a

Clădirea ”la care se lucra” ar fi trebuit verificată înainte de a se începe orice fel de activitate. Doar norocul a făcut să nu se  înregistreze victime.

Ce putem vedea în următoarea imagine ?


Figura 4- Exemplu 2

Pe lângă cele 2 prize care par gata să provoace un scurt-circuit care se poate transforma în incendiu- cu tot lemnul din jur- dezordinea din jurul acestui lucrător și faptul că iluminatul necesar este blocat atât de forma geamului cât și de obiectele agățate pe geam. În acest caz avem:

1. Aspecte inacceptabile din punct de vedere al SSM- cele 2 prize (trebuie verificată starea lor- s-ar putea să fie totuși fixate solid);
2. Aspecte care pot fi îmbunătățite din punct de vedere al condițiilor de muncă (și SSM)- iluminatul.
3. Aspecte inacceptabile (sau care pot fi îmbunătățite) din punct de vedere al pierderilor economice (dezordinea de la locul de muncă). 

La ce  trebuie să fim atenți în cursul vizitei  cât și  în perioada acomodării cu noua unitate economică ?  

1. Securitatea existentă- dispozitive și dotări de securitate care există;  gradul de acoperire asigurat de acestea și starea lor. 
2. Personalul- nivelul de instruire, istoric accidentogen , grad de implicare. 
3. Cultura de securitate- deși este strâns legată de personal, cultura de securitate este o entitate distinctă. Așa-numitele culturi de tip ”Robin Hood” în care angajații au impresia că își pot asuma riscuri fără probleme- sunt cele mai periculoase.Alocarea sarcinilor în funcție de nivelul de risc, acordarea echipamentelor de securitate- țin tot de cultura de securitate. 
4. Implicarea managementului. 

Niciun comentariu: