Treceți la conținutul principal

ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎN SPAȚII ÎNCHISE-1

ASPECTE GENERALEUn spaţiu închis, poate fi caracterizat, conform documentelor internaţionale prin:

-mijloace limitate sau restricţionate de intrare şi ieşire;
-este suficient de mare pentru intrarea şi activitatea cel puţin a unui salariat;
-nu este proiectat pentru folosire continuă sau pentru activitate continuă în interiorul său;

Un spaţiu închis pentru care este necesar un permis de intrare, îndeplineşte definiţia unui spaţiu închis-prezentată anterior- şi prezintă de asemenea una sau mai multe din caracteristicile următoare:
-conţine sau are potenţialul de a conţine atmosferă periculoasă;
-conţine un material cu potenţialul de a-l îngropa pe muncitorul care intră;
-are o configuraţie internă care îl poate prinde sau asfixia pe cel care intră;
-conţine orice alt pericol recunoscut pentru sănătate şi securitatea în muncă;
Accidentele produse în spațiile închise sunt extrem de grave pentru cei afectați. Datorită lipsei posibilităților de ieșire imediată la producerea unui eveniment neprevăzut, practic orice fel de incident generează un accident de muncă cu consecințe catastrofale, mai ales ținând seama de faptul că în 90% din cazuri spațiile închise sunt folosite pentru depozitare, acumulează noxe sau au un conținut scăzut de oxigen. De la accidente produse în cadrul fântânarilor și până la accidente colective produse în șantiere navale sau în diverși recipienți, ele se soldează aproape întotdeauna cu decesul victimei.BAZE LEGISLATIVE


Întrucât în ţara noastră nu există încă la această oră un document cu caracter normativ dedicat securităţii spaţiilor închise sau spaţiilor închise în general, au fost adoptate pentru realizarea acestui material, o serie de documente internaţionale, valabile în Uniunea Europeană, SUA şi Canada.Aceste acte normative sunt prezentate în continuare.

1.Documente ale Comunităţii şi Uniunii Europene


-Recomandarea Comisiei 366XD 464 din 7 iulie 1966 privind controlul medical al lucrătorilor expuşi riscurilor particulare;
-Directiva 80/1107/EEC privind protecţia contra expunerii la agenţi chimici, fizici sau biologici;
-Directiva 86/188/EEC referitoare la expunerea la zgomot;
-Directiva Consiliului 93/103/EC din 23 Noiembrie 1993 privind măsurile minime de securitate legate de lucrul la vase;
-Directiva Consiliului 92/57/EEC din 24 Iunie 1992 privind implementarea condiţiilor minime de sănătate şi securitate la unităţi mobile de construcţie;
-Directiva Consiliului 96/29/Euratom din 13 Mai 1996 privind protecţia contra radiaţiilor ionizante;
-Directiva UE 2000/56/EC din 14 Septembrie 2000 completând directiva 91/439/EEC;
-Directiva 96/49/EC din 23 Iulie 1996;
-Propunerea 91/482/EEC din 25 Iulie 1991;

Toate aceste directive includ aspecte referitoare la lucrul în spaţii închise precum şi asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru aceste spaţii;

2.Materiale legislative ale Statelor Unite ale Americii


Aceste materiale sunt mai concrete, referindu-se în mod explicit la activitatea de construcţii navale, fiind elaborate de departamentul de specialitate al guvernului SUA, respectiv OSHA precum şi de marina americană.
Aceste documente sunt:

-Marine Safety Manual-Chapter 10;
-ENC (enclosed) Space Shipyard,Section 2-
-Requirements for explosive and dangerous atmospheres;
-Requirements for competent person;
-Confined and enclosed spaces in shipyard employment, Final Rule 59:37816-37863;
-Standardele OSHA 1915.7, 1915.11..1915.16
-OMB Information requirement act-înregistrarea persoanelor care intră în spaţiul închis precum şi a aspectelor medicale specifice;


Toate aceste documente normative internaţionale  au permis realizarea acestui material.
Au fost folosite de asemenea prevederile din normele naţionale care se aplică spaţiilor închise.


SISTEM DE EVALUARE A SECURITĂȚII LA LUCRUL ÎN SPAȚIILE ÎNCHISE

În continuare se propune un sistem de evaluare a securității în spațiile închise. Acest sistem de evaluare este format din 3 check-listuri, precum şi dintr-o serie de documente auxiliare, detaliate în tabelul centralizator următor.
Primele două check-listuri condiţionează intrarea în spaţiul închis.Dacă la una din întrebările din check-list ,aplicabilă pentru cazul evaluat se răspunde cu NU intrarea trebuie interzisă până ce aspectul respectiv nu este remediat.
Al treilea check-list evaluează aspectele de securitate şi sănătate în muncă la desfăşurarea propriu-zisă a activităţii în spaţiul închis.Aceste check-listuri împreună cu celelalte documente anexe constituie evaluarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru accesul şi activitatea în spaţiul închis.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…