Treceți la conținutul principal

PERICOLUL (HAZARDUL) -1

Cazul 1. Sunteți un lucrător, undeva la un loc de muncă. Meșterul vă cere să-l ajutați, ținându-i o piesă. Apucați piesa și constatați- din proprie experiență neplăcută- că respectiva piesă tocmai trecuse printr-un proces de sudură. Meșterul ar fi trebuit să vă solicite 1. să luați niște mănuși de protecție; 2. să-i țineți piesa. N-a făcut-o și dvs. aveți arsuri la ambele mâini. Cine e vinovat ?Cazul 2. Sunteți patronul unei instituții prestigioase- să spunem de training. Ați instalat în grupurile sanitare  din firma dvs. distribuitoare de săpun- acele dispozitive care sunt apăsate și lasă să curgă săpunul. Aveți un simpozion aniversar cu posibili investitori serioși invitați ca oaspeți. Din păcate, la una din grupurile sanitare săpunul curge pe jos. După o mică tratație unul din investitori intră să se spele pe mâini- e ora 16.00- nu aprinde lumina pentru că consideră că n-are nevoie, alunecă pe băltoaca de săpun lichid formată pe gresie, se lovește cu capul de gresie și moare. Cine e vinovat ?
Cazul 3. Doi lucrători efectuează o activitate de întreținere la o mașină cu alimentare electrică. Lucrătorul cu mai multă experiență realizează lucrarea propriu-zisă, cel mai tânăr supraveghează ca nu cumva mașina să fie alimentată din greșeală. Poziția lucrătorului care efectuează întreținerea propriu-zisă nu-i permite să  fie observat vizual de colegul său. La un moment dat cel mai tânăr lucrător are impresia că a auzit ”Dă-i drumul” și branșează alimentarea electrică. Cel care efectua mentenanța își prinde mâna în mașină și își pierde 3 degete. Cine e vinovat ? 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…