Treceți la conținutul principal

PERICOLUL (HAZARDUL) -1

Cazul 1. Sunteți un lucrător, undeva la un loc de muncă. Meșterul vă cere să-l ajutați, ținându-i o piesă. Apucați piesa și constatați- din proprie experiență neplăcută- că respectiva piesă tocmai trecuse printr-un proces de sudură. Meșterul ar fi trebuit să vă solicite 1. să luați niște mănuși de protecție; 2. să-i țineți piesa. N-a făcut-o și dvs. aveți arsuri la ambele mâini. Cine e vinovat ?Cazul 2. Sunteți patronul unei instituții prestigioase- să spunem de training. Ați instalat în grupurile sanitare  din firma dvs. distribuitoare de săpun- acele dispozitive care sunt apăsate și lasă să curgă săpunul. Aveți un simpozion aniversar cu posibili investitori serioși invitați ca oaspeți. Din păcate, la una din grupurile sanitare săpunul curge pe jos. După o mică tratație unul din investitori intră să se spele pe mâini- e ora 16.00- nu aprinde lumina pentru că consideră că n-are nevoie, alunecă pe băltoaca de săpun lichid formată pe gresie, se lovește cu capul de gresie și moare. Cine e vinovat ?
Cazul 3. Doi lucrători efectuează o activitate de întreținere la o mașină cu alimentare electrică. Lucrătorul cu mai multă experiență realizează lucrarea propriu-zisă, cel mai tânăr supraveghează ca nu cumva mașina să fie alimentată din greșeală. Poziția lucrătorului care efectuează întreținerea propriu-zisă nu-i permite să  fie observat vizual de colegul său. La un moment dat cel mai tânăr lucrător are impresia că a auzit ”Dă-i drumul” și branșează alimentarea electrică. Cel care efectua mentenanța își prinde mâna în mașină și își pierde 3 degete. Cine e vinovat ? 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…