miercuri, 13 noiembrie 2013

METODOLOGII PENTRU CONSTRUIREA INDICATORILOR CHEIE DE PERFORMANȚĂ ÎN SECURITATE ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ-2

METRICI DE SECURITATE SPECIFICE INDUSTRIEI


METRICI DE REGRES(RETARD)

Se recomandă ca IMM-urile să implementeze și să raporteze în mod efectiv următoarele trei metrici de securitate:
-numărul total al incidentelor de securitate NNIS- numărul total de incidente produs la nivelul unui an;
-media normalizată a incidentelor de securitate MNIS- medie exprimată prin numărul de ore-om pierdutre
-indice de gravitate al incidentelor de securitate INGIS-gravitatea cumulată a incidentelor produse anual

MNIS poate fi definit după următoarea formulă:

MNIS=Totalul incidentelor produse anual*200.000/Numărul de ore lucrate de către angajați și contractori

INGIS poate fi calculat după următoarea formulă:

INGIS=Scor total de gravitate pentru toate incidentele*200.000/Numărul total de ore lucrat de angajați și contractori


METRICI DE PROGRES

O serie de metrici de progres sunt citate de industrire.În general aceste metrici se referă la:
-menținerea integrității mecanice;
-respectarrea acțiunilor de prevenire implementate;
-managementul schimbării;
-instruirea specifică de securitate și competențele formate datorită acesteia.
Aceste metrici țin cont de următoareletipuri de bariere:
-bariere legate de pericolele inerente operațiunilor desfășurate
-bariere legate de factori critici cauzali sau de cauzele imediate ale incidentelor majore precum și preaccidentele de înalt potențial ;

Mentenanța integrității mecanice
Aceasta se evaluează prin următorul raport:

MMI=Numărul inspecțiilor componentelor critice de securitate realizate la timp/Numrul total de inspecții planificate * 100%
Această metrică este o măsură a eficienței procesului de management al SSM pentru a se asigura că echipamentul critic pentru securitate și sănătate este funcțional
Echipament critic pentru securitate-este acel echipament care stă la baza eliminării/diminuării riscului,asigurând în același timp și funcționarea în condiții de securitate.
Metrica legată de acest echipament poate fi calculată ca:

Ecs=Timpul de funcționare al IMM-ului cu itemi din echipamentul de securitate defecți așa cum reiese din inspecție sau ca urmare a unei căderi/Timpul cât IMM-ul este în producție*100
Această metrică determină cât de eficient este managementul de securitate și sănătate în repararea și fixarea instalațiilor critice pentru securitate defecte.
Astfel de metrici des utilizate în industrie sunt:
-rezultatele auditurilor operaționle;
-procentele în care repornirea după modificări radicale ale instalațiilor/proceselor nu a condus la probleme de securitate;
-procentul auditurilor schimbării care au folosit procedura de management la schimbării implementată în companie înainte de a realiza schimbarea;
-Indicele privind instruirea pentru poziții critice din punct de vedere al SSM Iipcssm

Iipcssm=Numărul de personal care și-a desfășurat sesiunea de instruire așa cum fusese programat/Număr total de sesiuni de instruire programate;
Prin poziții critice din punct de vedere al SSM se înțelege orice poziție din cadrul companiei  care include activități cheie, sarcini,supervizare precum și responsabilități pentru componente procedurale critice pentru prevenirea accidentelor și recuperarea după accidente majore
-Evaluarea competențelor referitoare la instruire:   aceasta poate fi calculată ca:

Eci=Număr de indivizi care a absolvit o sesiune de instruire SSM de la prima încercare/Număr total de sesiuni de instruire individuale planificate să fie desfășurate în perioada respectivă
Absolvire de la prima încercare=o notă de trecere sau un examen sau evaluare absolvite neexistând obligativitatea de a repeta acest examen sau instruirea aferentă.
Cultura de securitate-un mecanism pentru măsurarea eficienței culturii de securitate a fost propus de comisia Baker după accidentul de la BP Texas City

INDICI DE SECURITATE ALEȘI

Introducerea indicilor de securitate în sistemul de evaluare are efecte multiple benefice. Printre acestea amintim doar câteva:
·         Indicii de securitate (de progres sau de regres) oferă managementului IMM o imagine globală clară asupra stării de securitate și sănătate în muncă- și nu numai, incluzând și aspecte legate de calitat și mediu.Se poate vorbi astfel de o imagine globală operațională a poziției IMM-ului în raport cu standardele curente(de securitate,sănătate și mediu) dar și de imaginea de poziție care oferă managementului informații valoroase referitoare la valabilitatea și viabilitatea programelor de corecție și control desfășurate;
·         Indicii de securitate sunt extraordinari de eficienți pentru procesul de benchmarking.IMM-ul poate să-și urmărească eforturile comparativ, prin raportare la IMM-uri similare, la industrii similare sau la activități economice diferite.Benchmarkingul nu este pur și simplu doar un proces competițional ci un proces din care IMM-ul își poate deriva soluții de optimizare și eficientizare a activității
·         Indicii de securitate sunt pur și  simplu o măsură a stării de securitate ,calitate și mediu
Ținând cont de aceste aspecte, indicii de progres și de regres aleși pentru a operaţionaliza la nivel funcţional un IMM sunt prezentați în tabelul următor. 

Tabel 3
Nr.crt
Indici de progres (leading indicators)
Indici de regres (lagging indicators)
1
Rezultatele auditului de calitate
Numărul de preincidente
2
Rezultatele auditului de securitate
Numărul de avarii semnificative ale mașinilor, utilajelor și sculelor
3
Rezultatele auditului de mediu
Numărul de incidente
4
Rezultatele evaluării de vulnerabilitate
Numărul de accidente în muncă și boli profesionale
5
Date referitoare la instruirea personalului
Costul anual total al avariilor,incidentelor și accidentelor de muncă
6
Date referitoare la managementul SSM
contravenții înregistrate-și amendate de organele abilitate
7
Suportul managementului de top
Expunerea în mass-mediaNiciun comentariu: