Treceți la conținutul principal

ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎN SPAȚII ÎNCHISE-2

Checklist 1  DOCUMENTE CONSIDERATE A FI NECESARE PENTRU ACCESUL ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPAŢIUL ÎNCHISNr.crt.
Tip document[1]
Documentul există ?
Da
Nu
1
Descrierea spaţiului închis(A se vedea Anexa 1)

2
Identificarea pericolelor  pentru sănătatea şi securitatea în muncă la lucrul în spaţii închise(A se vedea Anexa 2)

3
Buletine de măsurători pentru:(a se vedea Anexa 3):

3.a.
Concentraţia de oxigen din spaţiul închis măsurată înainte de intrare;

3.a.1.
Concentraţia de oxigen din spaţiul închis monitorizată în timpul lucrului;

3.b.
Compoziţia atmosferei de lucru din spaţiul închis;

3.c.
Concentraţia altor noxe semnificative în atmosfera de lucru a spaţiului închis;

3.d.
Pragul de incendiu şi explozie în cazul substanţelor combustibile şi incendiare existente;

3.e.
Sursele termice din spaţiul închis

3.f.
Intrările sub presiune(blindaj conducte)

3.g.
Intrările sub tensiune (blocarea instalaţiilor sub tensiune)

4.
Raport de decontaminare

5
Măsuri, proceduri şi practici pentru a asigura intrarea în condiţii de securitate în spaţiul închis, incluzând :

5.a
-specificarea condiţiilor acceptabile de intrare;

5.b.
-proceduri de izolare a spaţiului închis, înainte de intrare;

5.c.
-proceduri pentru purjarea, inertarea sau ventilarea spaţiului pentru a elimina sau controla riscurile din atmosfera acestuia;

5.d.
-proceduri pentru a izola lucrătorii din spaţiul închis de pericole externe;

5.e.
-măsuri de verificare a condiţiilor din spaţiul închis, pe toată perioada intervenţiei în acesta;

6
Mijloace individuale de protecţie necesare a fi folosite în spaţiul închis împreună cu instrucţiunile de folosire ale acestora

6.a.
Echipamente pentru respirat în spaţiile închise

7
Mijloace de comunicaţie înăuntrul şi în afara spaţiului închis precum şi starea acestora

8
Mijloace de ridicare-coborâre de urgenţă în spaţiul închis precum şi starea şi disponibilitatea acestora

9
Mijloace de monitorizare a spaţiului închis pe toată perioada accesului în acesta,împreună cu date despre starea acestora (calibrare, etc.) şi despre cunoştiinţele personalului care trebuie să le mânuiască;

10
Desemnarea persoanelor cu rol activ în desfăşurarea activităţilor în spaţiul închis

10.a.
-desemnarea rolului exact al fiecărei persoane şi a activităţilor pe care acestea trebuie să le desfăşoare;

10.b.
-date despre controlul medical înainte de intrarea în spaţiul închis

10 c.
Fişa specifică de instruire pentru persoanele care intră în spaţiul închis

11.
Dezvoltarea şi implementarea procedurilor pentru salvări şi servicii de urgenţă;

11 a.
Fişă pentru instruirea echipei de salvare

12
Dezvoltarea şi implementarea procedurilor pentru coordonarea operaţiilor de intrare atunci când mai multe firme îşi desfăşoară activitatea simultan sau succesiv  în acelaşi spaţiu închis(Document de coordonare a activităţilor mai multor firme în spaţiul închis)

13.
Dezvoltarea de proceduri pentru securizarea activităţii după ce operaţiunile din interiorul spaţiului închis au fost finalizate

14
Măsuri necesare pentru a preveni intrarea neautorizată în spaţiul închis(lista de măsuri care va fi afişată cel puţin la administratorul spaţiului închis)

15
Metode specifice aprobate pentru a identifica şi evalua riscurile specifice, înainte de intrarea lucrătorilor în spaţiul închis(lista metodelor-metodologia necesară va exista la dispoziţie pentru a fi folosită cât mai rapid)

16
Checklist minimal de securitate înainte de intrarea în spaţiul închis

17
Checklist pentru evaluarea primară a securităţii la intrarea în spaţiul închis

18
Checklist pentru verificarea condiţiilor de securitate la desfăşurarea activităţii în spaţiul închis

Înregistrator.................................
Data înregistrării acestui document.........
[1] Documentele  1..11 ,14,15,16,17 şi 18  sunt absolut necesare
   Documentele   12,13          se vor completa în funcţie de caz

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

APLICAȚII ALE GRAFULUI DE RISC-1

Așa după cum s-a văzut dintr-o postare trecută, graful de risc poate fi un instrument util- și nu numai în cazul bolilor profesionale. Vom adapta în continuare  teoria existentă la teoria și practica din România și vom detalia câteva aspecte considerate de interes.
Este interesant de adaptat  graful de risc pornind de la clasicul sistem Om-Mașină folosit în practica de specialitate din domeniul SSM din România. În acest sens, folosind experiența existentă și datele statistice putem dezvolta în mod corespunzător- așa cum se prezintă în continuare în acest material.
Tabelul 1- Atribute folosite în graf Atribut Descriere I (Inițiatori) Operator(O): a. operator pregătit necorespunzător[1] b.operator malevolent [2] c.operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat sarcinii[3] d. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mașinii;[4] e. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mediului/factorilor naturali. [5] Sarcină(S): a. sarcină incorect formulată- care dete…