marți, 19 noiembrie 2013

ASIGURAREA SECURITĂȚII ÎN SPAȚII ÎNCHISE-2

Checklist 1  DOCUMENTE CONSIDERATE A FI NECESARE PENTRU ACCESUL ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII ÎN SPAŢIUL ÎNCHISNr.crt.
Tip document[1]
Documentul există ?
Da
Nu
1
Descrierea spaţiului închis(A se vedea Anexa 1)

2
Identificarea pericolelor  pentru sănătatea şi securitatea în muncă la lucrul în spaţii închise(A se vedea Anexa 2)

3
Buletine de măsurători pentru:(a se vedea Anexa 3):

3.a.
Concentraţia de oxigen din spaţiul închis măsurată înainte de intrare;

3.a.1.
Concentraţia de oxigen din spaţiul închis monitorizată în timpul lucrului;

3.b.
Compoziţia atmosferei de lucru din spaţiul închis;

3.c.
Concentraţia altor noxe semnificative în atmosfera de lucru a spaţiului închis;

3.d.
Pragul de incendiu şi explozie în cazul substanţelor combustibile şi incendiare existente;

3.e.
Sursele termice din spaţiul închis

3.f.
Intrările sub presiune(blindaj conducte)

3.g.
Intrările sub tensiune (blocarea instalaţiilor sub tensiune)

4.
Raport de decontaminare

5
Măsuri, proceduri şi practici pentru a asigura intrarea în condiţii de securitate în spaţiul închis, incluzând :

5.a
-specificarea condiţiilor acceptabile de intrare;

5.b.
-proceduri de izolare a spaţiului închis, înainte de intrare;

5.c.
-proceduri pentru purjarea, inertarea sau ventilarea spaţiului pentru a elimina sau controla riscurile din atmosfera acestuia;

5.d.
-proceduri pentru a izola lucrătorii din spaţiul închis de pericole externe;

5.e.
-măsuri de verificare a condiţiilor din spaţiul închis, pe toată perioada intervenţiei în acesta;

6
Mijloace individuale de protecţie necesare a fi folosite în spaţiul închis împreună cu instrucţiunile de folosire ale acestora

6.a.
Echipamente pentru respirat în spaţiile închise

7
Mijloace de comunicaţie înăuntrul şi în afara spaţiului închis precum şi starea acestora

8
Mijloace de ridicare-coborâre de urgenţă în spaţiul închis precum şi starea şi disponibilitatea acestora

9
Mijloace de monitorizare a spaţiului închis pe toată perioada accesului în acesta,împreună cu date despre starea acestora (calibrare, etc.) şi despre cunoştiinţele personalului care trebuie să le mânuiască;

10
Desemnarea persoanelor cu rol activ în desfăşurarea activităţilor în spaţiul închis

10.a.
-desemnarea rolului exact al fiecărei persoane şi a activităţilor pe care acestea trebuie să le desfăşoare;

10.b.
-date despre controlul medical înainte de intrarea în spaţiul închis

10 c.
Fişa specifică de instruire pentru persoanele care intră în spaţiul închis

11.
Dezvoltarea şi implementarea procedurilor pentru salvări şi servicii de urgenţă;

11 a.
Fişă pentru instruirea echipei de salvare

12
Dezvoltarea şi implementarea procedurilor pentru coordonarea operaţiilor de intrare atunci când mai multe firme îşi desfăşoară activitatea simultan sau succesiv  în acelaşi spaţiu închis(Document de coordonare a activităţilor mai multor firme în spaţiul închis)

13.
Dezvoltarea de proceduri pentru securizarea activităţii după ce operaţiunile din interiorul spaţiului închis au fost finalizate

14
Măsuri necesare pentru a preveni intrarea neautorizată în spaţiul închis(lista de măsuri care va fi afişată cel puţin la administratorul spaţiului închis)

15
Metode specifice aprobate pentru a identifica şi evalua riscurile specifice, înainte de intrarea lucrătorilor în spaţiul închis(lista metodelor-metodologia necesară va exista la dispoziţie pentru a fi folosită cât mai rapid)

16
Checklist minimal de securitate înainte de intrarea în spaţiul închis

17
Checklist pentru evaluarea primară a securităţii la intrarea în spaţiul închis

18
Checklist pentru verificarea condiţiilor de securitate la desfăşurarea activităţii în spaţiul închis

Înregistrator.................................
Data înregistrării acestui document.........
[1] Documentele  1..11 ,14,15,16,17 şi 18  sunt absolut necesare
   Documentele   12,13          se vor completa în funcţie de caz

Niciun comentariu: