duminică, 26 ianuarie 2014

Codul culturii (de securitate)-2

O bună cultură de securitate determină schimbări majore la nivel  comunitar și societal. Pentru a realiza acest lucru, cultura de securitate trebuie înțeleasă, acceptată și dezvoltată la toate nivelele unității economice.
În acest sens următorul tabel este ilustrativ.

Tabel 1- Pașii de dezvoltare pentru cultura de securitate

ACCEPTĂ
PROIECTEAZĂ
DEZVOLTĂ
IMPLEMENTEAZĂ
UTILIZEAZĂ
1.Managementul unității economice
1.Experții În SSM

1. Managementul SSM  din unitate

1. Managementul SSM  din unitate

1.Angajații unității
2. Angajații unității
2. Managementul SSM  din unitate

2.Angajații unității
2.Angajații unității
2. Managementul unității
3. Autorități Competente
3.Angajații unității

3.Comunitatea
3. Comunitatea de care aparține unitatea
4.Societatea în ansamblul său4.Societatea în ansamblul ei.a.)Pentru a fi fiabilă, cultura de securitate trebuie acceptată. Acceptarea trebuie făcută în primul rând de către managementul unității. Acceptarea trebuie să fie reală- și nu formală- altfel tot procesul de implementare al culturii de securitate devine inutil.Cultura de securitate trebuie acceptată însă și de către cei cărora li se adresează, respectiv de angajații unității. Rolul principal- ca motor al culturii de securitate le revine acestora. De asemenea cultura trebuie acceptată de către Autoritățile Competente- în primul rând de către Inspecția Muncii. În final, societatea trebuie să înțeleagă că acest tip de cultură este benefic pentru dezvoltarea societală.
b.)Cultura de securitate începe prin a fi definită și proiectată de către experții în securitate. Aceștia pot construi piesele de bază necesare unei bune culturi de securitate. Pe de altă parte, trebuie înțelese foarte bine cele 2 aspecte esențiale ale culturii de securitate- generalitatea- ne dorim ca toți lucrătorii să termine ziua de muncă fără incidente sau accidente- cât și specificitatea- adică expertiza pe care putem să o adăugăm la niște construcții generale.
c.)Dezvoltarea culturii de securitate trebuie începută de managementul organizației- cu accent special pe managerul de SSM. Managementul are un rol esențial pentru integrarea culturii de securitate în cultura organizațională a unității și pentru stabilirea trăsăturilor definitorii (cum ar , fe exemplu, implementarea procesului de raportare la toate nivelele) care sunt benefice pentru angajați dar pot să și ajute procesul de management. Practic, managementul trebuie să dezvolte o structură cadru pentru cultura de securitate. Această structură cadru va fi consolidată în tot procesul de dezvoltare, implementare și menținere de angajații unității. Trebuie subliniată ideea că nici un fel de opinie nu trebuie neglijată atâta timp cât este exprimată în sprijinul culturii de securitate. Pe de altă parte potențialii dezvoltatori trebuie să știe că totdeauna vor exista voci critice care să minimizeze importanța realizării și menținerii unei culturi de securitate acceptabile (”de ce să dăm bani ? de ce să ne pierdem timpul ? oricum nu este de nici un folos !”). Se recomandă discutarea acestor opinii de față cu toți angajații- la începutul procesului de dezvoltare- pentru ca vocile care minimzează cultura de securitate să fie stopate din start. ”Apărătorul” culturii trebuie să se bazeze pe datele concrete din unitatea respectivă și nu să adopte doar o poziție generală- sau bazată exclusiv pe legislație.
d.)Implementarea culturii de securitate trebuie făcută inclusiv de către comunitatea din care face parte unitatea economică. Aspectele de interfață între comunitate și unitatea economică trebuie dezvoltate astfel încât acțiunile salariaților și managementului unității să găsească înțelegere la nivel comunitar.
e.)Cultura de securitate va fi utilă pentru toată lumea- de la ultimul angajat al unității economice și până la nivel societal. Acolo unde există și este menținută ordinea și disciplina la nivelul unității există ordine și disciplină și în societate.

Figura 1 ilustrează legăturile specifice culturii de securitate ..
Figura 1- Cultura de securitate

joi, 9 ianuarie 2014

Codul culturii (de securitate)-1

O scurtă rememorare a lui ISO 9001 aduce aminte că pentru fiecare unitate economică ar trebui să existe o declarație referitoare la viziune și una referitoare la misiunea unității respective. În linii mari, viziunea și misiunea definesc cultura organizațională a unității din care face parte și cultura de securitate.
Poate că acest tip de cultură (cultura de securitate) definește cel mai rapid și cel mai bine cultura organizațională. Până să parcurgi documentele de calitate ale unității economice, o scurtă plimbare prin unitate îți poate indica aspectele importante- așa cum sunt ele în realitate.
Cultura de securitate implică:
-asumarea acesteia de către management și implicarea reală a managementului;
-lucrul în echipă;
-implicarea lucrătorilor;
-procedurile și regulile de securitate în vigoare;
-instruirea;
-învățarea organizațională (diversele compartimente pot învăța unele de la altele și unitatea în ansamblul ei își poate însuși lecțiile necesare);
-comunicările de securitate (se recomandă un canal special de comunicare);
-presiunea specifică a activității, etc.
Figura 1 ilustrează aceste concepte .

Figura 1 Componente ale culturii de securitate(GL Noble Denton)
Într-un registru mai larg, cultura securității și responsabilității în muncă poate fi considerată ca incluzând:
-valori și opinii de bază împărtășite la nivelul organizației;
-structura instituțională;
-practici organizaționale;
-leadership;
-sistemele de management- această structură poate fi observată în figura 2.

Figura 2 . Structura culturii de securitate
  Pe de altă parte, cultura de securitate include o serie de alte tipuri de cultură, cum ar fi:
-cultura justă;
-cultura învățării continue;
-cultura raportării erorilor și situațiilor apropiate erorilor, etc.
Toate aceste sub-culturi se pot observa în figura 3.

Figura 3. Sub-culturi ale culturii de securitate

În finalul primei părți- un link extrem de interesant referitor la codul culturii organizaționale http://www.slideshare.net/tag/culturecode