Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din 2015

METODOLOGIE PENTRU ANALIZA COST- BENEFICIU REFERITOARE LA REMEDIEREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI STABILIREA UNUI PLAN OPTIMAL DE ACȚIUNE

Autor: drd. Ana Maria Onu- INIMM


Analiza cost-beneficiu (ACB) este o metodă cantitativă de estimare a dezirabilităţii acțiunii contra vulnerabilităților analizate pe baza calculului raportului dintre costurile şi beneficiile viitoare. Analiza cost-beneficiu este singura modalitate de a înțelege ce se poate face pentru eliminarera/mitigarea vulnerabilităților în condițiile unor resurse finite. 
Etapele realizării ACB în acest caz sunt: a. analiza detaliată şi justificarea costurilor şi beneficiilor pe care le presupun variantele de acțiune- luând în calcul și posibilitatea inacțiunii pe termen scurt și mediu (conform ISO 31.000).
Tabel 1. Analiză Eliminarea/minimizarea/mitigarea vulnerabilității poate fi făcută: Fără costuri semnificative și cu rezultate optime[1] Cu costuri semnificative și rezultate acceptabile pentru unitate [2] Cu costuri prea mari pentru a fi dezirabilă
Tabel 2. Analiză-desfășurată Eliminarea/minimizarea/mitigarea vulnerabilității poate fi făcută: Fără costuri sem…

ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR ȘI REALIZAREA UNEI ”HĂRȚI DE VULNERABILITATE”

Autor: drd. Ana Maria ONU -INIMM

Analiza vulnerabilităților presupune în primul rând documentarea acestora. În acest sens am dezvoltat un formular de documentare/analiză original prezentat în continuare.
Tabel 1- Formular de analiză  Nr. crt. Descriere vulnerabilitate Cauzator (cauză primară) Propagator Amplificator Amplitudine și amplitudine potențială
Amplitudine evaluată Amplitudine potențială
Descrierea (cât mai exactă) textuală a vulnerabilității identificate Cine a provocat vulnerabilitatea (se poate folosi analiza de tip root cause aici) Propagatori existenți sau posibili (De exemplu, pentru o lege care încă n-a fost promulgată, există deja anumiți lucrători care susțin că legea le oferă posibilitatea lucrului de 6 ore/zi) Actori care pot amplifica vulnerabilitatea- de exemplu un reprezentant de nivel mediu al managementului susține zvonul că s-au mărit salariile într-o anumită secție față de celelalte secții ale unității, determinând apariția unor probleme sociale. Ampl…

IDENTIFICAREA ACTORILOR CARE POT GENERA SAU POT FI AFECTAȚI DE CĂTRE VULNERABILITĂȚI

Autor: Drd. Ana Maria Onu

Actorii (management, lucrători, comunitate) sunt cei loviți în mod direct de către acțiunea acestor vulnerabilități.  De fapt, în această etapă, determinarea actorilor și țintelor de acțiune a acestora se face prin intermediul unor chestionare cu întrebări specifice pentru fiecare din actori și relațiile acestora în parte. Atunci când vorbim despre actori considerăm: personalul managerial- fiind vorba despre o analiză a vulnerabilității procesului managerial este limpede că personalul managerial va fi primul implicat. Pentru a pleca de la niște premise solide în procesul de management, managerii trebuie să fie:educați în mod corespunzător[i]- de preferință cu studii superioare; nu este în principiu nici un fel de problemă, mai ales în cazul IMM-urilor, cu managerii (eventual și proprietarii afacerii) cu studiii medii- totuși pe măsură ce afacerea se dezvoltă și iese pe piața competitivă- studiile superioare devin o …