Treceți la conținutul principal

Postări

Se afișează postări din februarie, 2015

METODOLOGIE PENTRU STUDIUL ȘI ANALIZA CAUZELOR BOLILOR PROFESIONALE

O metodologie originală și ceva mai complexă  decât cea actuală este prezentată în continuare:
INVESTIGAREA INCIDENTELOR PRIMARE:1. Sunt luate interviuri tuturor actorilor relevanți și sunt înregistrate nume, date, perioade de timp, locații și activități implicate în incident (de exemplu eliberarea accidentală periodică a unei cantități de noxe care nu este suficientă pentru a provoca un accident dar care conduce la expunerea lucrătorilor); Figura următoare ilustează acest pas- incluzând și principalele date de interes.

Figura 1. Principalii actori intervievați și datele care vor fi culese
2. Se documentează simptomatologia întâlnită. Propunem următorul formular de culegere a datelor. Date de identificare persoană Boală profesională identificată Simptomatologie Agent cauzator direct Consecințe pe termen mediu și lung Observații

Simptom 1


Simptom 2

PROIECTAREA OPTIMALĂ A CURSULUI ”INSPECTOR DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ”-3 DEZVOLTAREA ONTOLOGIILOR EDUCAȚIONALE

DEFINIȚII

Hărțile (sau grafurile) conceptuale sunt instrumente grafice pentru organizarea și reprezentarea cunoștințelor. Ontologia (din limba greacă: όντος, genetivul participiului trecut al verbului ειναι = a fi, și λογια = învățătură despre...), termen creat în secolul al XVII-lea de către Rudolf Goclenius, este o disciplină filozofică, ramură fundamentală a metafizicii, al cărei obiect de studiu este Ființa și Existența, și categoriile în care acestea se împart: lucruri, proprietăți, procese, fapte. În literatura filosofică de limbă engleză, ontologia este opusă teoriei cunoașterii, făcându-se deosebirea între lucruri (sau atributele lor), așa cum sunt în sine, și felul cum ele ne apar.
Hărțile conceptuale sunt un prim pas în dezvoltarea de ontologii. Ele includ concepte și relații între concepte. Un concept poate fi definit ca o regularitate percepută în evenimente sau obiecte sau înregistrările unor evenimente sau obiecte definite de o etichetă. 
”Astfel, conform celor descrise ...…

PROIECTAREA OPTIMALĂ A CURSULUI ”INSPECTOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ” -2

CERINȚE REFERITOARE LA OCUPAȚIA URMĂRITĂ- PROVENITE DIN EXPERIENȚA  INTERNAȚIONALĂ
Organizația Internațională a Muncii (ILO) are o pagină rezervată acestui subiect [1]. La această pagină sunt prezentate inclusiv câteva aspecte din Convenția Inspecției Muncii- semnată în 1947- aspecte care sunt interesante din punct de vedere al cursului urmărit. ”Articolul 13 Inspectorii de muncă sunt împuterniciți să adopte măsuri pentru prevenirea defectelor observate în unitate, mediul de muncă sau metodele de muncă – despre care au motive rezonabile să creadă că constituie un pericol pentru sănătatea sau securitatea lucrătorilor. Pentru a face astfel de modificări, inspectorii trebuie să aibă autoritatea (conform legilor în vigoare) să poată lua : a)măsuri privind modificarea instalațiilor sau unității economice- măsuri care să se implementeze într-o perioadă definită de timp, astfel încât să se asigure conformitatea cu prevederile legale referitoare la sănătatea și securitatea lucrătorilor sau …