luni, 31 martie 2014

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ-2

CONTRIBUȚII ORIGINALE-INSTRUMENT PENTRU ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ


Pentru analiza cauzelor rădăcină  s-a adoptat o abordare sistemică, așa cum se poate observa și din figura următoare.
Există 3 categorii principale care includ:
a. mediul organizațional: categoria ”POLITICI ȘI PROCEDURI”
b. echipamentele tehnice : categoria ”OPERARE ȘI ECHIPAMENTE FOLOSITE”
c.  factorul uman: categoria ”PERFORMANȚA UMANĂ”
De asemenea există 2 categorii rezultante, respectiv:
1. PLAN CORECTIV DE ACȚIUNE- rezultat în urma analizei cauzelor rădăcină și
2. LECȚII ÎNVĂȚATE


Figura 1. Metodologia de Analiză a Cauzelor Rădăcină- Categorii Generale


Figura 2. Categoria POLITICI ȘI PROCEDURI


Figura 3. Categoria OPERAREA SISTEMULUI ȘI ECHIPAMENTELE FOLOSITEFigura  4.Categoria PERFORMANȚĂ UMANĂ


Utilizatorul metodei va folosi următorul format:

Tabel 1 Formular pentru analiza cauzelor rădăcină
Categorie de performanță
Subcategorie
Descriere
Evaluare
ComentariiPuneți aceste întrebări pentru toate categoriile:
1.)Acest fenomen există ?
2.)A cauzat el evenimentul neprevăzut ?
3.)Lipsește ceva (din derularea normală a activității) ?
4.)Există o oportunitate de corectare/mitigare a evenimentului neprevăzut ?
5.)Există alte aspecte care trebuiesc luate în calcul ?POLITICI ȘI PROCEDURI

Această categorie tratează politicile și procedurile unității economice
POLITICI ȘI PROCEDURI  DE SISTEM

1.)Are organizația politici și proceduri care pot fi aplicate ?
2.) Funcționează aceste politici și proceduri ?
3.)Dacă nu funcționează, ce modificări sunt necesare ?DIRECȚII DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII

1.)Care era direcția de realizare a activității ?
2.)Cum a fost dată această direcție- verbal ?
3.)Pot să confirme angajații acest aspect ?  
COMUNICĂRI ÎN CADRUL COMPANIEI ȘI CU EXTERIORUL

1.)Cum comunică părțile- verbal sau în scris ?
2.) Au fost realizate comunicări și către terță parte ?INSTRUIRE

1.)Există o procedură de instruire ? Dacă nu, de ce nu ?
2.)A fost angajatul (implicat în evenimentul neprevăzut) instruit ? Dacă nu, de ce nu ?CONTROLUL CALITĂȚII

1. Există un program de control al calității (QC) pus în operă ? Dacă nu, de ce nu ?BARIERE

1.)Există bariere care au condus la rezultate negative- de exemplu neaprovizionarea la timp a unei mașini unelte și ratarea performanței propuse pentru respectiva mașină ?
2.)Există implementate proceduri și politici care provoacă această problemă ?
3.)Există fonduri și resurse care pot rezolva problema ?PERFORMAN-ȚA UMANĂ

ERORI REPETATE
OPERAREA SISTEMULUI ȘI ECHIPAMENTELE FOLOSITE

Această categorie se referă la modul în care sistemul funcționează (sau nu).Întrebări similare pot fi puse și pentru echipamentele propriu-zise.
OPERARE, MENTENANȚĂ

DESIGN

SISTEME DE COMANDĂ

PĂRȚI DEFECTE

INSTRUIRE

ERORI REPETATE
PERFORMANȚĂ UMANĂ

Această categorie urmărește analiza cuazelor rădăcină determinate de performanța umană
INDIVIDUAL

ÎN ECHIPĂ

PROCEDURI ȘI POLITICI DE MANAGEMENT

INSTRUIRE

COMUNICARE ÎN CADRUL COMPANIEI ȘI ÎN EXTERIOR

CONTROLUL CALITĂȚII

DIRECȚIA DE DESFĂȘURA-RE A ACTIVITĂȚILOR

MEDIU

BARIERE

ERORI REPETATE
PLAN CORECTIV DE ACȚIUNE

OPORTUNITATE LECȚII ÎNVĂȚATE
Niciun comentariu: