Treceți la conținutul principal

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ-2

CONTRIBUȚII ORIGINALE-INSTRUMENT PENTRU ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ


Pentru analiza cauzelor rădăcină  s-a adoptat o abordare sistemică, așa cum se poate observa și din figura următoare.
Există 3 categorii principale care includ:
a. mediul organizațional: categoria ”POLITICI ȘI PROCEDURI”
b. echipamentele tehnice : categoria ”OPERARE ȘI ECHIPAMENTE FOLOSITE”
c.  factorul uman: categoria ”PERFORMANȚA UMANĂ”
De asemenea există 2 categorii rezultante, respectiv:
1. PLAN CORECTIV DE ACȚIUNE- rezultat în urma analizei cauzelor rădăcină și
2. LECȚII ÎNVĂȚATE


Figura 1. Metodologia de Analiză a Cauzelor Rădăcină- Categorii Generale


Figura 2. Categoria POLITICI ȘI PROCEDURI


Figura 3. Categoria OPERAREA SISTEMULUI ȘI ECHIPAMENTELE FOLOSITE



Figura  4.Categoria PERFORMANȚĂ UMANĂ


Utilizatorul metodei va folosi următorul format:

Tabel 1 Formular pentru analiza cauzelor rădăcină
Categorie de performanță
Subcategorie
Descriere
Evaluare
Comentarii



Puneți aceste întrebări pentru toate categoriile:
1.)Acest fenomen există ?
2.)A cauzat el evenimentul neprevăzut ?
3.)Lipsește ceva (din derularea normală a activității) ?
4.)Există o oportunitate de corectare/mitigare a evenimentului neprevăzut ?
5.)Există alte aspecte care trebuiesc luate în calcul ?



POLITICI ȘI PROCEDURI

Această categorie tratează politicile și procedurile unității economice




POLITICI ȘI PROCEDURI  DE SISTEM

1.)Are organizația politici și proceduri care pot fi aplicate ?
2.) Funcționează aceste politici și proceduri ?
3.)Dacă nu funcționează, ce modificări sunt necesare ?



DIRECȚII DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII

1.)Care era direcția de realizare a activității ?
2.)Cum a fost dată această direcție- verbal ?
3.)Pot să confirme angajații acest aspect ?  




COMUNICĂRI ÎN CADRUL COMPANIEI ȘI CU EXTERIORUL

1.)Cum comunică părțile- verbal sau în scris ?
2.) Au fost realizate comunicări și către terță parte ?



INSTRUIRE

1.)Există o procedură de instruire ? Dacă nu, de ce nu ?
2.)A fost angajatul (implicat în evenimentul neprevăzut) instruit ? Dacă nu, de ce nu ?



CONTROLUL CALITĂȚII

1. Există un program de control al calității (QC) pus în operă ? Dacă nu, de ce nu ?



BARIERE

1.)Există bariere care au condus la rezultate negative- de exemplu neaprovizionarea la timp a unei mașini unelte și ratarea performanței propuse pentru respectiva mașină ?
2.)Există implementate proceduri și politici care provoacă această problemă ?
3.)Există fonduri și resurse care pot rezolva problema ?



PERFORMAN-ȚA UMANĂ





ERORI REPETATE




OPERAREA SISTEMULUI ȘI ECHIPAMENTELE FOLOSITE

Această categorie se referă la modul în care sistemul funcționează (sau nu).Întrebări similare pot fi puse și pentru echipamentele propriu-zise.




OPERARE, MENTENANȚĂ





DESIGN





SISTEME DE COMANDĂ





PĂRȚI DEFECTE





INSTRUIRE





ERORI REPETATE




PERFORMANȚĂ UMANĂ

Această categorie urmărește analiza cuazelor rădăcină determinate de performanța umană




INDIVIDUAL





ÎN ECHIPĂ





PROCEDURI ȘI POLITICI DE MANAGEMENT





INSTRUIRE





COMUNICARE ÎN CADRUL COMPANIEI ȘI ÎN EXTERIOR





CONTROLUL CALITĂȚII





DIRECȚIA DE DESFĂȘURA-RE A ACTIVITĂȚILOR





MEDIU





BARIERE





ERORI REPETATE




PLAN CORECTIV DE ACȚIUNE





OPORTUNITATE LECȚII ÎNVĂȚATE








Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…