Securitatea mediului de muncă-2

Fișa tehnică de securitate

În continuare sunt prezentate câteva componente ale unei fișe tehnice de securitate
Figura 1- Fișa tehnică de securitate- 1

În prima parte a fișei tehnice de securitate sunt date denumirea produsului, codurile sale specifice precum și date despre furnizorul acestuia astfel încât în cazul producerii unei probleme acesta să fie căutat și să se obțină date de la el în cât mai scurt timp.
În partea a 2-a a fișei sunt date informații despre compoziția chimică a produsului și , de asemenea, date care permit identificarea pericolelor;
În partea a 3-a a fișei sunt date măsurile imediate de prim ajutor care trebuie să permită eventualului accidentat să iasă de sub efectul riscului cât mai rapid posibil.
Figura 2-Fișă tehnică de securitate-2
Securitatea mediului de muncă se va referi la următoarele activități distincte:
-a)asigurarea securității materialelor și produselor potențial periculoase depozitate în mediul de muncă- în acest sens de mare ajutor pot fi fișele tehnice (MSDS) ale substanțelor și produselor potențial periculoase
b)Asigurarea securității operatorului față de condițiile de microclimat de la locul de muncă. Există mai multe categorii de operatori (de exemplu cei care repară liniile electrice) a căror activitate se desfășoară în condiții extreme de temperatură. Există alte categorii de operatori a căror activitate se desfășoară în condiții extreme de  microclimat, altele decît cele de temperatură(presiune, umiditate, etc.).Atunci când este posibil, regula generală pentru asigurarea securității și sănătății în muncă în aceste cazuri va fi asigurarea protecției colective/ posibilă a se realiza prin aparate de aer condiționat, umidificatoare/dezumidificatoare, diverse  sisteme de ventilație și reglare a microclimatului, etc. Dacă acest lucru nu este posibil vor trebui asigurate măsuri individuale de protecție respectiv echipament de protecție pentru mediul de lucru specific în care-și desfășoară activitatea precum și alimentația aferentă.
c)Asigurarea facilităților pentru asistența de urgență în mediul de muncă. Chiar dacă un incident sau accident nu este cauzat în mod explicit de mediul de muncă, existența facilităților de intervenție imediată, începând de la banala trusă de prim ajutor și terminând cu dușuri, sisteme de spălare a ochilor, etc. este neapărat necesară. O persoană care a ajuns din greșeală în contact cu o substanță sau produs toxic la nivelul epidermei ar trebui să se spele la locul de muncă și nu să fie obligată să meargă prin facilitate, pierzând un timp prețios.
d)Asigurarea ordinii și curățeniei la locul de muncă. Chiar dacă pare relativ neimportantă ordinea și curățenia sunt  bazele unei securități corespunzătoare. Foarte multe accidente au avut loc datorită alunecării pe diverse substanțe vărsate accidental la locul de muncă sau prin lovirea de materiale sau produse sau prin prăbușirea unor materiale sau produse nedepozitate corespunzător.
e)Asigurarea ergonomiei și confortului la locul de muncă. Mediul de muncă, respectiv locul de muncă- este spațiul unde salariatul se presupune că petrece 1/3 din zi. În aceste condiții, pentru a obține de la acest salariat un randament cât mai mare trebuie să i se asigure confortul necesar, chiar dacă noțiunea de confort la locul de muncă pare exagerată.

Figura 3- Schema generală rezumativă pentru securitatea mediului de muncă

Comentarii