Treceți la conținutul principal

Securitatea mediului de muncă-1

Definiții 

Conform definiției DEX mediul de muncă este ”componenta sistemului de muncă formată din totalitatea condițiilor fizice,chimice, biologice și psihosociale în care executantul își desfășoară activitatea, similar ambianței de muncă.Componentele M.M. pot constitui factori de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională, fie direct,prin efectele psiho-fiziologice produse asupra executantului, fie indirect prin acțiunea asupra mijloacelor de muncă. M.M cuprinde două componente: M.M fizic și M.M social. ”
Tot de mediul de muncă țin și materialele și subansamblele depozitate în cadrul acestuia pentru a fi prelucrate în procesul de producție.
Figura următoare dă imaginea sugestivă a mediului de muncă și a efectelor sale asupra operatorului uman. 


Figura 1-Mediul de muncă și efectele sale asupra operatorului umanSecuritatea mediului de muncă se va referi la următoarele activități distincte:
-a)asigurarea securității materialelor și produselor potențial periculoase depozitate în mediul de muncă- în acest sens de mare ajutor pot fi fișele tehnice (MSDS) ale substanțelor și produselor potențial periculoase
Cerintele minime pentru protectia angajatilor fata de riscurile pentru securitate si sanatate provenind din efectele agentilor chimici prezenti la locul de munca sau ca rezultat a oricarei activitati care implica agenti chimici sunt cuprinse în art. 444 - 496 din Normele Generale de Protectia Muncii 2002. In conformitate cu aceasta reglementare, angajatorul trebuie sa se asigure ca riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor în procesul de munca, datorat unui agent chimic periculos este eliminat sau redus la minimum.
In acest scop trebuie evaluat riscul pentru securitatea si sanatatea angajatilor luand în considerare proprietatile lor periculoase, informatii existente in FISELE TEHNICE DE SECURITATE
Aceste fise sunt elaborate în conformitate cu cerintele SR ISO 11014-1/1998- fise cu date de securitate pentru produse chimice si respecta prevederile Directivei Europene 91/155/EEC, precum si legislatia nationala în vigoare:
- Ordonanta de Urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- Legea nr. 451/2001 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;
- HG nr. 92/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase.


Structura unei fișe tehnice de securitate este prezentată în continuare:
Fişele tehnice de securitate au următoarea structură:
  1. Identificarea substanţei. Producător/Importator/Utilizator/Transportator;
2. Compoziţia/informaţii asupra componentelor;
3. Identificarea pericolelor (de aprindere şi explozie);
4. Primul ajutor;
5. Măsuri de prevenire a incendiilor;
6. Măsuri luate în caz de scăpări accidentale;
7. Manipulare şi depozitare;
8. Controlul nivelului de noxe/protecţie individuală;
9. Proprietăţi fizice şi chimice;
10. Stabilitate şi reactivitate;
11. Informaţii toxicologice;
12. Informaţii ecologice. Efectele produsului în mediul înconjurător, persistenţa şi biodegradabilitatea, toxicitatea;
13. Consideraţii referitoare la evacuare (captare, neutralizare, deversare etc.);
14. Informaţii referitoare la transport;
15. Informaţii referitoare la reglementări speciale;
16. Alte informaţii.

Fişele tehnice de securitate trebuie să fie puse la dispoziţia angajatorului, de către producător şi/sau furnizor, care le pune la dispoziţia specialiştilor în sănătatea şi securitatea muncii, membrilor comitetului de sănătate şi securitate în muncă, medicului de medicina muncii, inspectorilor de muncă.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…