Treceți la conținutul principal

Analiza preliminară a pericolelor-PHA -2

Pentru a înțelege mai bine PHA va fi prezentat un scurt exemplu, pornind de la figura următoare care definește o oală sub presiune.

Figura 2.Oală sub presiune

Aspectele de securitate ale oalei sunt date în continuare.
1.Valva de securitate eliberează presiunea înainte ca aceasta să atingă niveluri periculoase
2. Termostatul deschide circuitul cu spira de încălzire când temperatura depășește 250 ° C
3. Indicatorul de presiune este divizat în secțiunea roșie- periculoasă și secțiunea verde.
Tabelul centralizator rezultat din analiza PHA este dat în continuare.

Tabelul 5. Rezultatul PHA
Pericol
Cauză
Efect
Probabilitate de apariție a accidentului datorită pericolului
Măsuri corective sau preventive
Șoc
Izolarea defectuoasă a cablurilor crează un circuit cu pământul prin operator când operatorul atinge cablul
Șoc mediu spre electrocutare depinzând de rezistența totală la fluxul de curent prin corpul persoanei. Această rezistență va depinde de factori cum ar fi rezistența pantofilor , dacă operatorul are sau nu degete umede și condițiile de izolare
Îndepărtată
Folosiți izolații rezistente la deteriorare. Folosiți un ștecher de alimentare cu punere la pământ (3 piciorușe) .Nu introduceți oala sub presiune decât în prize legate la pământ
Incendiu
Scânteile sunt generate lângă un material inflamabil atunci când izolația e defectă.
Daune semnificative pentru sistem și împrejurimi
Foarte îndepărtat (trebuie să existe o defecțiune în izolație, trebuie să fie generate scântei și un material inflamabil localizat foarte aproape de cordon). Probabilitatea tuturor acestor condiții simultane este foarte redusă.
La fel ca și cele de la punctul anterior. Țineți materialele inflamabile departe de sistem.
Arsuri
Persoana atinge suprafețele fierbinți  sau materialele fierbinți din interiorul oalei sub presiune sau aburul eliberat de valva de presiune arde persoana
Arsuri de gradul I sau II depinzând de contactul persoanei cu suprafețele sau materialul fierbinte
Rezonabil probabil
Folosiți protectori izolanți dacă oala sub presiune trebuie atinsă. Țineți oala sub presiune departe de copii. Puneți o acoperitoare pe valva de securitate pentru a nu lăsa vaporii rezultați să fie suficient de concentrați ca să ardă pielea.
Explozie
Termostatul și valva de siguranță se defectează și nu se observă că indicatorul de presiune arată ”pericol”
Leziuni severe sau deces, distrugerea sistemului și avarii în zonele adiacente
Îndepărtat
Trebuiesc folosite doar componente de calitate și componente redundante (de exemplu 2 valve de securitate)

5.IEȘIRI

Ieșirile includ:
-o listă de pericole și riscuri;
-recomandări sub forma unor specificații de proiectare sau solicitări pentru o evaluare mai detaliată; În continuare sunt date checklist-urile pentru diversele categorii de pericole.

Tabelul 6. Pericole mecanice și electrice
PERICOLE MECANICE (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole mecanice
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Proprietăți ale părților mașinii sau părților de lucru cum ar fi:


1.1.
Forma


1.2.
Localizare relativă


1.3.
Masă și stabilitate (energie potențială/cinetică)


1.4.
Inadecvanța forței mecanice


1.5.
Acumulare de energie în interiorul echipamentului cum ar fi:
-elemente elastice (arcuri);
-lichide și gaze sub presiune;
-efecte ale vidului;


2
Pericol de strivire


3
Pericol de forfecare


4
Pericol de tăiere sau decupare


5
Pericol de prindere


6
Pericol de impact


7
Pericol de împungere


8
Pericol de abraziune


9
Pericol rezultat din injectarea sau ejectarea de fluid sub presiune înaltă


PERICOLE ELECTRICE (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole electrice
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Contactul persoanelor cu părțile active (contact direct)


2
Contactul persoanelor cu părți care devin active în condiții de defect (contact indirect)


3
Apropierea de părțile active care se află sub înaltă tensiune


4
Fenomene electrostatice


5
Radiație termică sau alte fenomene cum ar fi proiecția particulelor incandescente și efecte chimice din scurt-circuite, etc.Tabelul 7. Pericole termice
PERICOLE TERMICE (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole termice
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Arsuri și alte leziuni prin contactul posibil al unei persoane cu obiecte sau materiale la temperatură extrem de ridicată sau de scăzută , prin flăcări și explozii și de asemenea prin radiere de la sursele de căldură


2
Daune ale sănătății prin activitate într-un mediu de lucru cald sau receTabelul 8. Pericole termodinamice
PERICOLE TERMODINAMICE (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole termodinamice
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Suprapresiune


2
Subpresiune


3
Supratemperatură


4
Subtemperatură
Tabelul 9. Pericole provocate de zgomot
PERICOLE PROVOCATE DE  ZGOMOT (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole provocate de zgomot rezultând în
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Pierderea auzului (surditate), alte dezordini cum ar fi pierderea balanței, pierdere de cunoștință


2
Interferența cu comunicații, semnale acustice, etc.Tabelul 10. Pericole provoate de vibrații
PERICOLE PROVOCATE DE  VIBRAȚII (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole provocate de vibrații 
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Folosirea mașinilor ținute în mână rezultând într-o diversitate de probleme neurologice și vasculare


2
Vibrații ale întregului corp, mai ales când sunt combinate cu posturi deficitareTabelul 11. Pericole provocate de radiații
PERICOLE PROVOCATE DE  RADIAȚII (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole provocate de radiații
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Radiații de joasă frecvență, radiații în frecvență radio, microunde


2
Infraroșii, lumină vizibilă și ultraviolete


3
Raze X și gamma


4
Raze alfa, beta, fascicule de electroni sau ioni, neutroni


5
LasereTabelul 12. Pericole provocate de materiale/substanțe
PERICOLE PROVOCATE DE  MATERIALE/SUBSTANȚE (din EN 1050/1996)
Nr.crt.
Pericole provocate de materiale/substanțe
Identificate ? (faceți un x pentru varianta care corespunde)


Da
Nu
1
Pericole rezultate din contactul cu inhalarea fluidelor dăunătoare, gazelor, vaporilor și prafurilor


2
Pericol de incendiu sau de explozie


3
Pericole biologice sau microbiologice (virale sau bacteriale)


4
Produse inflamabile (igniție, incendiu, explozie/detonare)


5
Produse chimice (toxicitate, coroziune, termen de garanție depășit)


6
Poluanți (emisii, ventilații)Tabelul următor[i] oferă o imagine sintetică sub forma unei matrici cu categorii de pericole și zonele unde acestea ar putea să apară.


Tabelul 13. Matrice centralizatoare
Grup de pericole
ZONE POTENȚIALE DE DEFECTARE

Structurale
Electrice
Presiune
Scăpări/Scurgeri
Mecanice
Procedurale
Coliziuni/ avarii mecanice


Pierderea atmosferei respirabile


Coroziune


Contaminare


Șoc electric


Incendiu


Patologice


Psihologice


Temperaturi extreme


Radiații


Explozii

Ca și alte tipuri de analiză a riscului PHA folosește și ea conceptul ALARP care va fi prezentat în figura următoare:

Figura 3.Conceptul ALARP
[i] Vincoli, Jeffrey W(1993) , Basic Guide to System Safety, Van Nostrand
Reinhold, New York, New York, , p. 68

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…