Treceți la conținutul principal

DEZVOLTAREA UNEI METODE DE EVALUARE A SECURITĂȚII PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT-4

METRICI FOLOSITE ÎN EVALUARE

Metoda de evaluare dezvoltată folosește două tipuri de metrici.
Metrici de tip binar- concretizate în întrebări (itemi în cadrul check-list-ului ) de tip Da/Nu, Adevărat/Fals, etc. O astfel de metrică este ilustrată în figura 1- fiind folosită în mod frecvent în procesul de evaluare a securității și sănătății în muncă (nu numai pentru licee) datorită ușurinței de înțelegere și ușurinței în evaluare. Acest tip de metrică a condus la noțiunea de checklist- sau listă de verificare    , de aici fiind derivată și noțiunea de safety checklist  .Figura 2 prezintă unul din cele mai cunoscute astfel de check-list-uri.
Se poate observa că la implementarea pe checklist o astfel de metrică are și un răspuns alternativ de tip Neaplicabil sau Nu știu/Nu răspund.
Metrici pe baza scării Likert. . S-a constatat faptul că metricile binare imprimă un element de subiectivitate în evaluare. În general evaluatorul este tentat- mai ales dacă este un evaluator intern- să ”orienteze” evaluarea către un rezultat pozitiv. Chiar dacă nu face acest lucru în mod intenționat, așa-numitul ”bias” sau influență poate afecta evaluarea în mod semnificativ. De aceea s-a ajuns la concluzia că itemii (concretizați în întrebări) cei mai semnificativi să fie concretizați într-o scală de tip Likert, scală a cărui principiu de evaluare este dat în figura 3. Scara Likert este o scară psihometrică     inventată în 1932   cu utilizare inițială în domeniul chestionarelor psihologice 
Pentru a obține o evaluare cât mai obiectivă se vor folosi ambele metrici în evaluare,  majoritatea itemilor fiind de tip metrică binară.

 Figura 1. Ilustrarea metricii de tip binar
Figura 2. Exemplu de chestionar construit cu astfel de metrică


Figura 3. Ilustrarea metricii de tip Likert
Figura 4. Exemplu de metrică de tip Likert

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

APLICAȚII ALE GRAFULUI DE RISC-1

Așa după cum s-a văzut dintr-o postare trecută, graful de risc poate fi un instrument util- și nu numai în cazul bolilor profesionale. Vom adapta în continuare  teoria existentă la teoria și practica din România și vom detalia câteva aspecte considerate de interes.
Este interesant de adaptat  graful de risc pornind de la clasicul sistem Om-Mașină folosit în practica de specialitate din domeniul SSM din România. În acest sens, folosind experiența existentă și datele statistice putem dezvolta în mod corespunzător- așa cum se prezintă în continuare în acest material.
Tabelul 1- Atribute folosite în graf Atribut Descriere I (Inițiatori) Operator(O): a. operator pregătit necorespunzător[1] b.operator malevolent [2] c.operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat sarcinii[3] d. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mașinii;[4] e. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mediului/factorilor naturali. [5] Sarcină(S): a. sarcină incorect formulată- care dete…