DEZVOLTAREA UNEI METODE DE EVALUARE A SECURITĂȚII PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT-4

METRICI FOLOSITE ÎN EVALUARE

Metoda de evaluare dezvoltată folosește două tipuri de metrici.
Metrici de tip binar- concretizate în întrebări (itemi în cadrul check-list-ului ) de tip Da/Nu, Adevărat/Fals, etc. O astfel de metrică este ilustrată în figura 1- fiind folosită în mod frecvent în procesul de evaluare a securității și sănătății în muncă (nu numai pentru licee) datorită ușurinței de înțelegere și ușurinței în evaluare. Acest tip de metrică a condus la noțiunea de checklist- sau listă de verificare    , de aici fiind derivată și noțiunea de safety checklist  .Figura 2 prezintă unul din cele mai cunoscute astfel de check-list-uri.
Se poate observa că la implementarea pe checklist o astfel de metrică are și un răspuns alternativ de tip Neaplicabil sau Nu știu/Nu răspund.
Metrici pe baza scării Likert. . S-a constatat faptul că metricile binare imprimă un element de subiectivitate în evaluare. În general evaluatorul este tentat- mai ales dacă este un evaluator intern- să ”orienteze” evaluarea către un rezultat pozitiv. Chiar dacă nu face acest lucru în mod intenționat, așa-numitul ”bias” sau influență poate afecta evaluarea în mod semnificativ. De aceea s-a ajuns la concluzia că itemii (concretizați în întrebări) cei mai semnificativi să fie concretizați într-o scală de tip Likert, scală a cărui principiu de evaluare este dat în figura 3. Scara Likert este o scară psihometrică     inventată în 1932   cu utilizare inițială în domeniul chestionarelor psihologice 
Pentru a obține o evaluare cât mai obiectivă se vor folosi ambele metrici în evaluare,  majoritatea itemilor fiind de tip metrică binară.

 Figura 1. Ilustrarea metricii de tip binar
Figura 2. Exemplu de chestionar construit cu astfel de metrică


Figura 3. Ilustrarea metricii de tip Likert
Figura 4. Exemplu de metrică de tip Likert

Comentarii