Treceți la conținutul principal

ACCIDENTE MAJORE 3-ANATOMIA UNUI ACCIDENT MAJORÎn acest moment ne putem întreba- care este mecanismul de producere al unui accident major ?
Orice fel de accident occupațional (incluzând accidentele majore) este caracterizat de:

  • contextul accidentului- prin contextul accidentului înțelegem nivelul de securitate și sănătate în muncă de la momentul producerii accidentului + cultura ocupațională+cultura de securitate+implicarea managementului și a personalului facilității în asigurarea securității și sănătății: fără un nivel de securitate corespunzător (de exemplu o instalație de proces care își bazează securitatea doar pe operații manuale de gen închidere/deschidere valve, purjare manuală, etc.) eforturile managementului și ale personalului, oricât de serioase, nu vor rezolva mare lucru; pe de altă parte chiar cu un nivel de securitate excelent, factorul uman contează în mod decisiv în rezolvarea unei situații care se poate transforma într-un accident major; în sfârșit, un personal needucat în spiritul unei culturi de securitate nu va identifica la timp riscurile și nu va reacționa corespunzător);
  • declanșatori (triggeri) interni /externi - orice accident are o cauză primară; așa cum s-a văzut în cazul Bhopalului- aici rezervorul de MIC umplut peste nivel - coroborat cu mentenanța necorespunzătoare și cu lucrările de mentenanță care au permis pătrunderea apei în rezervor;
  • elementele favorizante- în principal aceste elemente țin de managementul locului de muncă precum și de acțiunile întreprinse(sau neîntreprinse) de personal- utilaje lăsate să staționeze în zonele de acces de urgență, lucrări de mentenanță efectuate fără a se urmări amplasarea altor facilități (conducte de gaz sau de alimentare cu energie electrică de exemplu), personal care se află în zone cu acces închis sau restricționat fără treabă- sunt doar câteva exemple de astfel de elemente favorizante. În cazul Bhopal un astfel de element a fost minima atenție acordată securității de către management și personal (concretizată prin închiderea- inclusiv pe motive de economie !) a majorității sistemelor de securitate , curățarea unor conducte de apă  în apropierea tancului cu MIC, etc. 
  • absența sau funcționarea defectuoasă a elementelor de mitigare a eventualului risc manifestat- în cazul Bhopal lipsa unui plan de urgență precum și neimplementarea unui astfel de plan, lipsa operatorilor calificați, absența sistemelor de evacuare imediată, proasta funcționare a sistemelor medicale de urgență. 
Figura 1- prezintă schema generală a producerii unui astfel de eveniment.

Figura 1- Anatomia unui accident major

La nivel mondial există 2 tendințe principale  distincte apropo de prevenirea unor accidente majore:
  • tendința (frecventă în SUA) ca de astfel de incidente care se pot transforma în accidente majore să se ocupe doar personalul extern, specializat (echivalentul ISU din România);
  • tendința de a avea un personal al facilității pregătit corespunzător, care să poată mitiga evenimentul prevenind accidentul major, până la intervenția personalului extern specializat- practică în marea majoritate a țărilor din UE;
În procedurile specifice primei tendințe, la un anumit moment în producerea unui astfel de eveniment- moment descris extrem de bine în instrucțiunile planului de urgență- personalul anunță specialiștii externi și evacuează în ordine  facilitatea, fără să încerce intervenția.
În practica specifică celei de-a doua tendințe, personalul intern al facilității are și instrumentele necesare mitigării dar și practica corespunzătoare- el intervine în mod ordonat și sigur, mitigând evenimentul, până la intervenția specialiștilor externi.
Experiența arată că :
  1. intervenția în primele momente ale producerii unui eveniment neprevăzut (de exemplu eliberarea accidentală a unei cantități de substanțe periculoase) este decisivă;
  2. intervenția fără pregătirea corespunzătoare și fără dotările corespunzătoare poate constitui un element favorizant al accidentului major ( aspect valabil și pentru personalul intern - care se poate simți obligat la acte de eroism cu final tragic, și pentru personalul extern- vezi cazul Mihăilești);
  3. personalul extern (de exemplu ISU) poate fi slab pregătit pentru intervenții în caz de urgență. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…