Treceți la conținutul principal

ACCESAREA FONDURILOR STRUCTURALE POSDRU-Studiu de caz 1

INTRODUCERE


Fondurile structurale sunt cel mai bun instrument pentru finanțarea unor activități utile comunităților și societății în sine. Toată problema este legată de calitatea proiectelor depuse și de eficiența implementării acestora.
Recent POSDRU a scos schița ghidului specific pentru  DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 6.1
 „Dezvoltarea economiei sociale”. http://www.fseromania.ro/index.php. Din schițele prezentate, există 3 variante de apelare:
1. proiect strategic- cu fonduri nerambursabile până la 4 milioane de Euro
2. Proiect de tip grant- cu fonduri până la 500.000 Euro
3. Ajutor de stat- tip minimis- cu fonduri până la 200.000 Euro.
Ne propunem în continuare un studiu de caz pentru proiecte de tip grant. Avantajele unui astfel de proiect țin de resursele relativ limitate ale unui IMM care ar putea să apeleze un astfel de proiect. Proiectele de tip grant presupun o0 singură regiune de implementare , un grup țintă mai redus și o logistică mai relaxată- față de proiectele strategice.
Ne putem hotărî pentru bugetul maxim- deci 500.000 de Euro. De asemenea putem decide perioada maximă de implementare- 18 luni. Considerând că se pot semna contractele până la sfârșitul anului – un astfel de proiect ar trebui să se întindă pe parcursul anului 2014 și jumătate din 2015.
Contribuția noastră la acest proiect (dacă nu ne încadrăm în categoria ONG- caz în care este de 2%) ar trebui să fie de 5% din valoarea proiectului, deci 25.000 Euro. Deși pare o valoare destul de mare, dacă o raportăm la 18 luni (durata de implementare a proiectului) vedem că este în jur de 1389 Euro/lună, adică acoperitor pentru salariile a 2 persoane- pe care presupunem că le avem în firmă- și care vor lucra pentru acest proiect.

ÎNCEPUTUL CERERII DE FINANȚARE


Conform ghidului ” TOATE cererile de finanţare nerambursabilă pentru POSDRU se completează şi se
transmit on-line în limba română; în acest scop, accesaţi pagina de internet a
AMPOSDRU, secţiunea „Cerere de propuneri de proiecte”, link „ActionWeb” -
https://actionweb.fseromania.ro. Cererile de Finanţare transmise prin orice alte mijloace
vor fi respinse.”
Pentru aceasta:
1. Ne asigurăm să putem lucra pe o legătură Internet serioasă.
2. Apelăm www.fseromania.ro
3. Alegem legătura din partea stângă a ecranului ” Ministerul Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice AM POS DRU”
4. Apăsăm butonul ”APLICĂ” de sus
5. Apăsăm butonul ”Aplică” din partea laterală- stânga.
6. Ne definim un cont nou. Un cont poate susține mai multe proiecte- atenție, cu aceleași date de identificare pentru propunător !Apăsăm linkul ”Creare cont” din partea stângă.
La deschiderea unui cont trebuiesc introduse următoarele date:
-Numele utilizatorului:
-Parola:
-Denumire organizație:
-Adresă poșta electronică:
-Număr de înregistrare în Registrul Comerțului:
-Anul înființării:
Figura 1 arată ecranul respectiv.


7. Odată contul creat cu succes trebuie să re-intrăm în el. Introducem numele  de utilizator și parola stabilite- în căsuțele din partea stângă.
Alegem- Cerere de propuneri- din partea stângă- pentru a selecta  call-ul la care dorim să apelăm.

8. Dosarul meu- conține schița de proiect pe care o definim. La momentul în care trimitem proiectul – schița devine proiect trimis. 

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…