vineri, 4 iulie 2014

SSMAudit- ASPECTE DIN DEZVOLTARE

SSMAudit a fost dezvoltat în jurul ”Metodei celor 10 elemente” și constituie un instrument complet pentru auditul Securității și Sănătății în Muncă- gândit pentru întreprinderile mici și mijlocii dar care poate fi aplicată pentru orice fel de întreprinderi.
Schema funcțională a programului poate fi văzută în figura 1.

Figura 1 Schema funcțională a programului 

În continuare sunt prezentate câteva aspecte legate de dezvoltare.
Dezvoltarea produsului program a fost realizată folosind instrumentul de dezvoltare LECTORA ENTREPRISE. Programul este gândit să ruleze pe calculatoare cu un minim de 4GB RAM și folosind ca sistem de operare Windows 7, Windows 8  sau Windows 8.1
Programul a fost dezvoltat deschis, astfel încât noi module pot fi adăugate iar actualizările sunt destul de ușor de făcut. Figura 2 prezintă modul în care a fost dezvoltată una din întrebări (item de evaluare/auditare).

Figura 2 Structura dezvoltării unui item de  evaluare

Se poate observa că este vorba despre o structură arborescentă pentru o întrebare cu mai multe variante de răspuns- care permite utilizatorului să-și aleagă varianta dorită. 
Figura 3 prezintă colecția de proceduri necesare pentru realizarea tabelului ”Puncte slabe- Puncte tari”. Se poate observa faptul că pentru fiecare din cei 10 itemi este necesară câte o procedură. 

Figura 3. Proceduri dezvoltate pentru realizarea tabelului ”Puncte slabe- puncte tari”

Figura 4 prezintă arborele cu proceduri dezvoltate pentru acordarea expertizei în dezvoltarea planului de măsuri. Fiecare procedură constituie un mini-sistem expert independent funcționând pe baza regulilor de producție de tip IF...THEN...ELSE

Figura 4. Proceduri dezvoltate pentru analiza de tip expert ”Puncte Slabe-Puncte tari”.

Figura 5 prezintă designul unuia din ecranele planului de măsuri. Lectora presupune ca fiecare din ecranele care manipulează variabile să fie proiectat în mod independent. 

Figura 5. Designul paginii 1 din planul de măsuri

Figura 6 prezintă procedurile care se află ”în spatele” acestei pagini din plan. Respectivele proceduri sunt și ele de tip expert- permițând formularea unor soluții imediate de prevenire/mitigare. 

Figura 6. Proceduri pentru planul de măsuri.

Figura 7 prezintă procedurile pentru analiza vulnerabilității. În acest caz se determină  a)dacă există vulnerabilitate pentru fiecare din cele 10 elemente și b) dacă există vulnerabilitate pentru funcțiile primare ale unității economice auditate. 

Figura 7. Proceduri pentru analiza vulnerabilității.

Figura 8 prezintă  designul ecranului pentru această analiză. 

Figura 8. Designul paginii de analiză a vulnerabilității

Dezvoltarea permite salvarea ca unic fișier executabil, ca structură de distribuit pe CD (incluzând și un program de instalare) sau ca structură de fișiere HTML. 

Niciun comentariu: