Treceți la conținutul principal

SSMAudit- ASPECTE DIN UTILIZARE

În continuare vor fi prezentate câteva imagini din rularea  produsului program SSMAudit. Se presupune că auditorul a ales itemii de evaluare conținuți în program (poate selecta și alți itemi- pentru care se face re-definirea celor 10 elemente) , și-a notat evaluarea pentru fiecare item după care apelează programul. El are la dispoziție un cuprins, prezentat în figura 1.

Figura 1. Cuprins

Așa cum s-a arătat în articolul anterior- SSMAudit-ASPECTE DIN DEZVOLTARE - există o parte care îi face inițierea utilizatorului cu metoda și cu programul, inclusiv introducând caractere animate, cum este dl. Ionescu, prezentat în figura 2 sau dna.Constantin prezentată în figura 3.

Figura 2. Caracter animat- 1

Figura 3. Caracter animat-2

Sunt incluse și câteva noțiuni de terminologie, necesare pentru activitatea auditorului așa cum se poate vedea în figura 4. 

Figura 4. Terminologie

Celor care folosesc programul li se dau explicații detaliate despre modul în care să realizeze evaluarea/notarea. 
Figura 5. Explicații evaluare/notare

Auditorului i se pun la dispoziție un ecran specific- pentru fiecare din itemii de auditare (Figura 6) precum și ecranul propriu-zis de evaluare (Figura 7).
Figura 6 .Ecran explicativ item 2

Figura 7. Ecran item de auditare 2

După terminarea evaluării produsul-program generează automat tabelul ”Puncte tari-Puncte slabe” prezentat în figura 8, fișa tehnică în format Word- prezentată în figura 9, draftul de plan de măsuri (prezentat în figura 10), analiza de vulnerabilitate- prezentată în figura 11 precum și calculul nivelului de securitate - prezentat în figura 12.

Figura 8. Tabelul Puncte slabe-Puncte tari

Figura 9. Fișă tehnică de intervenție rapidă 

Figura 10 Componentă plan de măsuri

Figura 11. Analiza de vulnerabilitate

Figura 12. Calculul și analiza nivelului de securitate


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…