vineri, 4 iulie 2014

SSMAudit- ASPECTE DIN UTILIZARE

În continuare vor fi prezentate câteva imagini din rularea  produsului program SSMAudit. Se presupune că auditorul a ales itemii de evaluare conținuți în program (poate selecta și alți itemi- pentru care se face re-definirea celor 10 elemente) , și-a notat evaluarea pentru fiecare item după care apelează programul. El are la dispoziție un cuprins, prezentat în figura 1.

Figura 1. Cuprins

Așa cum s-a arătat în articolul anterior- SSMAudit-ASPECTE DIN DEZVOLTARE - există o parte care îi face inițierea utilizatorului cu metoda și cu programul, inclusiv introducând caractere animate, cum este dl. Ionescu, prezentat în figura 2 sau dna.Constantin prezentată în figura 3.

Figura 2. Caracter animat- 1

Figura 3. Caracter animat-2

Sunt incluse și câteva noțiuni de terminologie, necesare pentru activitatea auditorului așa cum se poate vedea în figura 4. 

Figura 4. Terminologie

Celor care folosesc programul li se dau explicații detaliate despre modul în care să realizeze evaluarea/notarea. 
Figura 5. Explicații evaluare/notare

Auditorului i se pun la dispoziție un ecran specific- pentru fiecare din itemii de auditare (Figura 6) precum și ecranul propriu-zis de evaluare (Figura 7).
Figura 6 .Ecran explicativ item 2

Figura 7. Ecran item de auditare 2

După terminarea evaluării produsul-program generează automat tabelul ”Puncte tari-Puncte slabe” prezentat în figura 8, fișa tehnică în format Word- prezentată în figura 9, draftul de plan de măsuri (prezentat în figura 10), analiza de vulnerabilitate- prezentată în figura 11 precum și calculul nivelului de securitate - prezentat în figura 12.

Figura 8. Tabelul Puncte slabe-Puncte tari

Figura 9. Fișă tehnică de intervenție rapidă 

Figura 10 Componentă plan de măsuri

Figura 11. Analiza de vulnerabilitate

Figura 12. Calculul și analiza nivelului de securitate


Niciun comentariu: