sâmbătă, 19 iulie 2014

METODA CELOR 10 ELEMENTE- AVANTAJE

Principalele avantaje ale metodei propuse sunt următoarele:

-posibilitatea definirii unei unități economice- indiferent de domeniul ei de activitate- prin 10 elemente care o caracterizează- din punct de vedere al Securității și Sănătății în Muncă;

-evaluarea unitară- care permite stabilirea unui nivel de securitate global- exprimat astfel încât poate fi utilizat ca un parametru de referință atât pentru unitatea respectivă cât și pentru activități de tip benchmarking între unități din domenii similare sau din domenii diferite;

-posibilitatea evaluării securității și sănătății în muncă împreună cu evaluarea vulnerabilității funcțiilor primare ale întreprinderii;

-posibilitatea evaluării pe trepte ascendente de complexitate- în funcție de mărimea și dotările unității economice, de tipul auditului (intern sau extern) precum și de pregătirea și experiența auditorului; metoda oferă posibilitatea unui audit de la foarte simplu (evaluarea directă a  celor 10 elemente sub aspectul securității și sănătății în muncă) și adăuând nivele de complexitate în funcție de complexitatea unității evaluate , de obiectivele urmărite precum și de experiența auditorului;

-determinarea în urma evaluării a  unui indice de performanță  global, stabil și care descrie exact situația din unitatea economică, fără a introduce termenul de ”probabilitate” în calcul- indice reprezentat de nivelul de securitate determinat pe baza evaluării celor 10 elemente;

- determinarea imediată a punctelor slabe (și a punctelor tari) care vor constitui baza planului de acțiune/îmbunătățire a securității și sănătății în muncă și ierarhizarea punctelor slabe în funcție de determinări în puncte care trebuie rezolvate imediat (alternativa fiind închiderea parțială sau totală a activității din unitatea economică până la rezolvarea respectivelor probleme) și în puncte a căror rezolvare trebuie considerată pe termen mediu și lung- astfel încât managementul unității  evaluate va putea face o alocare optimală a resurselor necesare pentru îmbunătățirea SSM;

- determinarea unor indicatori cheie de performanță (KPI) rezultați din auditarea făcută. Pe lângă indicatorul global de performanță- respectiv nivelul de securitate global, metoda propune alți 3 indicatori, respectiv:
            -nivelul de securitate în amonte;
            -nivelul de securitate de proces;
            -nivelul de securitate în aval;

-evaluarea vulnerabilității operaționale a unității economice- prin evaluarea vulnerabilității funcțiilor primare ale unității – în urma determinărilor făcute;

-evaluarea eficienței investițiilor și alocării resurselor prin ROP (Return on Prevention);

- utilizare facilă;
-utilizatorii- respectiv persoanele care fac auditul- pot fi și persoane cu pregătire tehnică medie;

-interpretarea rapidă a rezultatelor și realizarea rapidă a planurilor de măsuri/intervenție;

-posibilitatea folosirii auditurilor realizate în mod direct pentru activitatea de instruire specifică SSM- ca și lecții învățate.

Figura următoare sumarizează aceste aspecte- respectiv avantajele- din punct de vedere al unității economice și a Autorității Competente.
.

Figura 1. Avantajele utilizării metodei pentru unitatea economică auditată și pentru Autoritatea Competentă.


Se poate observa că unitatea obține rezultatele dorite (tabelul puncte slabe- puncte tari, nivelul global de securitate, evaluarea vulnerabilității funcțiilor primare, evaluarea ROP) cu costuri minime și că structuri cum ar fi Autoritățile Competente (Inspecția de Muncă) pot colecta date într-un mod foarte simplu și folosi parametrul ”Nivelul global de Securitate” ca parametru PRE-ACCIDENT pentru stabilirea unor strategii apropo de alocarea națională a resurselor.
Pentru unitate- rezolvarea sau ne-rezolvarea problemelor de SSM (inclusiv prin metoda propusă) poate fi observată în următoarea figură.


Figura 2. Unitatea economică și posibilele moduri de rezolvare a problemelor de SSM


Următoarea figură prezintă avantajele folosirii metodei pentru activitatea propriu-zisă de SSM.


Figura 3.Avantajele folosirii metodei pentru activitatea de SSM


Următoarea figură prezintă avantajele folosirii metodei din punct de vedere al auditorului/specialistului în SSM- adică al utilizatorului primar.


Figura 4. Avantajele folosirii metodei din punct de vedere al 
evaluatorului / specialistului în SSM


Auditorul va obține o metodă de evaluare a SSM pe care o poate aplica rapid, cu un efort destul de rezonabil, care-i poate servi ca suport în fața managementului pentru adoptarea și justificarea deciziilor de alocare a resurselor și mai mult- și pentru activitatea primară de instruire- pe post de lecție învățată.
Activitatea auditorului legată de această metodă este ilustrată în următoarea figură.Figura 5. Activitate auditor pe baza metodei celor 10 elemente

Niciun comentariu: