Treceți la conținutul principal

METODA CELOR 10 ELEMENTE- AVANTAJE

Principalele avantaje ale metodei propuse sunt următoarele:

-posibilitatea definirii unei unități economice- indiferent de domeniul ei de activitate- prin 10 elemente care o caracterizează- din punct de vedere al Securității și Sănătății în Muncă;

-evaluarea unitară- care permite stabilirea unui nivel de securitate global- exprimat astfel încât poate fi utilizat ca un parametru de referință atât pentru unitatea respectivă cât și pentru activități de tip benchmarking între unități din domenii similare sau din domenii diferite;

-posibilitatea evaluării securității și sănătății în muncă împreună cu evaluarea vulnerabilității funcțiilor primare ale întreprinderii;

-posibilitatea evaluării pe trepte ascendente de complexitate- în funcție de mărimea și dotările unității economice, de tipul auditului (intern sau extern) precum și de pregătirea și experiența auditorului; metoda oferă posibilitatea unui audit de la foarte simplu (evaluarea directă a  celor 10 elemente sub aspectul securității și sănătății în muncă) și adăuând nivele de complexitate în funcție de complexitatea unității evaluate , de obiectivele urmărite precum și de experiența auditorului;

-determinarea în urma evaluării a  unui indice de performanță  global, stabil și care descrie exact situația din unitatea economică, fără a introduce termenul de ”probabilitate” în calcul- indice reprezentat de nivelul de securitate determinat pe baza evaluării celor 10 elemente;

- determinarea imediată a punctelor slabe (și a punctelor tari) care vor constitui baza planului de acțiune/îmbunătățire a securității și sănătății în muncă și ierarhizarea punctelor slabe în funcție de determinări în puncte care trebuie rezolvate imediat (alternativa fiind închiderea parțială sau totală a activității din unitatea economică până la rezolvarea respectivelor probleme) și în puncte a căror rezolvare trebuie considerată pe termen mediu și lung- astfel încât managementul unității  evaluate va putea face o alocare optimală a resurselor necesare pentru îmbunătățirea SSM;

- determinarea unor indicatori cheie de performanță (KPI) rezultați din auditarea făcută. Pe lângă indicatorul global de performanță- respectiv nivelul de securitate global, metoda propune alți 3 indicatori, respectiv:
            -nivelul de securitate în amonte;
            -nivelul de securitate de proces;
            -nivelul de securitate în aval;

-evaluarea vulnerabilității operaționale a unității economice- prin evaluarea vulnerabilității funcțiilor primare ale unității – în urma determinărilor făcute;

-evaluarea eficienței investițiilor și alocării resurselor prin ROP (Return on Prevention);

- utilizare facilă;
-utilizatorii- respectiv persoanele care fac auditul- pot fi și persoane cu pregătire tehnică medie;

-interpretarea rapidă a rezultatelor și realizarea rapidă a planurilor de măsuri/intervenție;

-posibilitatea folosirii auditurilor realizate în mod direct pentru activitatea de instruire specifică SSM- ca și lecții învățate.

Figura următoare sumarizează aceste aspecte- respectiv avantajele- din punct de vedere al unității economice și a Autorității Competente.
.

Figura 1. Avantajele utilizării metodei pentru unitatea economică auditată și pentru Autoritatea Competentă.


Se poate observa că unitatea obține rezultatele dorite (tabelul puncte slabe- puncte tari, nivelul global de securitate, evaluarea vulnerabilității funcțiilor primare, evaluarea ROP) cu costuri minime și că structuri cum ar fi Autoritățile Competente (Inspecția de Muncă) pot colecta date într-un mod foarte simplu și folosi parametrul ”Nivelul global de Securitate” ca parametru PRE-ACCIDENT pentru stabilirea unor strategii apropo de alocarea națională a resurselor.
Pentru unitate- rezolvarea sau ne-rezolvarea problemelor de SSM (inclusiv prin metoda propusă) poate fi observată în următoarea figură.


Figura 2. Unitatea economică și posibilele moduri de rezolvare a problemelor de SSM


Următoarea figură prezintă avantajele folosirii metodei pentru activitatea propriu-zisă de SSM.


Figura 3.Avantajele folosirii metodei pentru activitatea de SSM


Următoarea figură prezintă avantajele folosirii metodei din punct de vedere al auditorului/specialistului în SSM- adică al utilizatorului primar.


Figura 4. Avantajele folosirii metodei din punct de vedere al 
evaluatorului / specialistului în SSM


Auditorul va obține o metodă de evaluare a SSM pe care o poate aplica rapid, cu un efort destul de rezonabil, care-i poate servi ca suport în fața managementului pentru adoptarea și justificarea deciziilor de alocare a resurselor și mai mult- și pentru activitatea primară de instruire- pe post de lecție învățată.
Activitatea auditorului legată de această metodă este ilustrată în următoarea figură.Figura 5. Activitate auditor pe baza metodei celor 10 elemente

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…