Treceți la conținutul principal

EVALUAREA (AUDITUL) SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ FOLOSIND METODA CELOR 10 ELEMENTE-1

CE FACE AUDITUL DE SSM ?

CE FACE  METODA CELOR 10 ELEMENTE ?

Auditul de Securitate și Sănătate în Muncă (SSM) evaluează starea SSM din cadrul unui loc de muncă/atelier/secții/unități. Spre deosebire de evaluarea riscului- aici ne referim la ceva concret- observabil și evaluabil în mod direct sau indirect cu ajutorul procesului de auditare (ascultare în original). Sunt evaluate elementele care pun în pericol securitatea (de exemplu cabluri de alimentare desizolate, prize prost fixate în perete, etc.) și nu posibile evenimente neprevăzute (de exemplu  căderea de la înălțime a unui vizitator accidental al unui șantier dezafectat). De asemenea este evaluată starea dispozitivelor care trebuie să protejeze securitatea, organizarea locului de muncă, managementul resurselor dedicate, etc.

Metoda celor 10 elemente permite specialiștilor din unitățile economice să descrie locul de muncă sau unitatea evaluată prin 10 elemente relevante din punct de vedere al SSM și  să auditeze starea de securitate și sănătate din unitate prin intermediul celor 10 elemente
Metoda poate fi utilizată de asemenea de către terțe firme care asigură evaluarea (auditul) din exterior. 
Metoda permite:
1. identificarea punctelor slabe (din punct de vedere al Securității și Sănătății în Muncă);
2. analiza vulnerabilităților funcțiilor primare ale unității economice;
3.calculul unui Nivel de Securitate relevant pentru zona auditată;
4. dezvoltarea de KPI (Indici Cheie de Productivitate) pentru domeniul SSM și  calculul acestora;
5. dezvoltarea unui plan de măsuri de îmbunătățire bazat pe date certe- plecând de la analiza punctelor slabe;
6. transmiterea datelor de referință- nivel de securitate + KPI specifici către ITM și către alte Autorități interesate;
7. realizarea unor profile de securitate/ activități economice și industrii;

Așa cum s-a arătat și înainte metoda poate fi aplicată:
1. De către specialistul în domeniul SSM din unitatea economică evaluată sau de către un alt expert în domeniul de activitate al unității evaluate; acest specialist este omul care știe cel mai bine care sunt problemele de securitate și sănătate la locurile de muncă- instrumentul dezvoltat îi va permite să realizeze un audit optim și eficient, cu rezultate care pot fi relaționate cu cele obținute în întreprinderi similare sau la nivel de ramură/activitate economică;
2. de către specialiștii din cadrul unor terțe firme care prestează servicii specifice în domeniu;

Se recomandă implementarea și aplicarea metodei pe 2 nivele de competență:
a. metoda poate fi implementată- și utilizată regulat de către specialiștii din unitatea economică;
b. aceștia pot transmite electronic rezultatele evaluării unor firme de profil pentru analiza detaliată a acestora și o consultanță mai performantă (în acest sens metoda stabilește legătura cu un consultant/firmă extern similar cu sistemul PROMIS);

DE CE EVALUARE DE SECURITATE ȘI NU DE RISC ?

Riscul- atâta timp cât nu este activat și nu se transformă într-un eveniment neprevăzut- este o chestiune ipotetică- care se poate întâmpla. Există riscul unui cutremur catastrofal- de exemplu. Pe de altă parte securitatea la locul de muncă /în unitatea economică reprezintă suma unor aspecte vizibile, identificabile și evaluabile în mod concret- fiind astfel în legătură directă nu numai cu activitatea de management a unității economice dar și cu ceea ce observă un eventual control realizat de către Autoritatea Competentă. Riscul atâta timp cât nu se manifestă este doar un aspect posibil, o poveste. 

DE CE AUTO-EVALUARE ?

Cei care se află în unitate și activează acolo știu cel mai bine care sunt problemele de securitate și sănătate în muncă cu care se confruntă.
Evaluatorii externi ar putea avea cunoștințe suplimentare- care să permită aprofundarea și optimizarea soluțiilor stabilite de auditorii interni. Figura următoare prezintă schematic cele 2 posibilități de evaluare.
Figura 1 Auto-evaluare vs. evaluare

Trebuie remarcat faptul că nu se poate realiza un audit obiectiv fără aportul angajaților din firma auditată. Acest aspect subliniază faptul că există posibilități clare de auto-evaluare atunci când problemele de securitate și sănătate nu sunt complexe. 

DE CE O METODĂ UNITARĂ DE AUDIT ?

Orice metodă de auditare a SSM ar trebui să fie utilă- în general- celor care o implementează și o aplică- respectiv managementului unității în primul rând. Un alt aspect important îl reprezintă însă posibilitatea de a comunica rezultatul evaluării într-un format inteligibil, precum și trasabilitatea, repetabilitatea și reproductibilitatea procesului de evaluare. Dacă evaluarea este genială- dar ea nu poate fi urmărită (și verificată din punct de vedere al corectitudinii) , nu poate fi repetată în mod periodic în cadrul aceleiași unități și nu poate fi implementată și în altă unitate (similară sau nu)- ea este inutilă. 
Metoda celor 10 elemente este concepută astfel încât să existe toate elementele de trasabilitare, repetabilitate și reproductibilitate necesare- și în același timp să fie suficient de deschisă ca să  poată fi adaptată pentru unități economice diverse, cu profil specific. E posibil ca într-o unitate cu specific agricol cele 10 elemente să fie diferite de cele dintr-o unitate cu profil de prelucrare prin așchiere- dar ele descriu în mod unitar unitatea, sistemul de evaluare folosește metrici comune și exprimă rezultatele într-un format interpretabil și inteligibil fără probleme și de unitatea agricolă și de cea de prelucrări prin așchiere sau o unitate de proces. 
În orice construcție trebuie pornit de undeva. Metoda de audit SSM pe baza celor 10 elemente își propune să fie acest punct de pornire. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…