luni, 16 iunie 2014

FIȘA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PUNCTULUI SLAB- E1

FIȘĂ TEHNICĂ DE INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
 PUNCTULUI SLAB
Nume element care a dat punctul slab: E1

Figura 1 Schemă  flux activități


Alimentările materiilor prime și materialelor în procesele de producție constituie o cauză primară de accidente.
Puteți fi accidentat:
-datorită contactului accidental cu componente fierbinți- sau foarte reci- pregătite pentru alimentare;
-la contactul accidental cu suprafețe cu muchii tăioase și/sau colțuri care pot agăța (de exemplu foi de tablă transportate în vederea prelucrării);
-datorită prăbușirii  accidentale, sub efectul gravitației a  unor  materii prime sau materiale pregătite pentru a fi utilizate- de exemplu saci de ciment lăsați neasigurați în marginea unei schele;
- la contactul cu substanțele chimice , prafuri, pulberi, vapori, gel sau substanțe folosite pentru pregătirea prelucrării;
-prin contactul cu substanțe chimice periculoase care pot arde, exploda, coroda, otrăvi sau irita- inclusiv cu substanțe și produși auxiliari prelucrării (lichid de răcire, substanțe de ungere, etc.);
-dacă intrați din greșeală în contact cu lichide sau gaz sub presiune (de exemplu, la alimentarea unui dozator de bere);
Accidentările se pot produce:
1. la contactul direct cu substanța/materialul/produsul folosit pentru alimentare;
2. datorită activităților specifice de alimentare;
3. datorită unor activități conexe.
Măsuri imediate de prevenire a unor astfel de incidente:
a. Asigurarea de protecții integrate și de dispozitive specifice de protecție pentru mașini și utilaje- incluzând alimentările (de exemplu un dispozitiv de blocare a pornirii unei prese cât timp se introduce materialul)- barierele și alte dispozitive de protecție trebuie să prevină contactul corpului lucrătorilor care se ocupă de alimentare cu zonele periculoase ale mașinilor și utilajelor; dispozitivele sesizoare de prezență trebuie să detecteze prezența umană în zonele periculoase și să întrerupă funcționarea acestora
b. Proceduri și bune practici de securitate- trebuie să existe și să fie implementate bune practici pentru alimentarea în siguranță a mașinilor – este utilă existența unor proceduri de verificare a integrității alimentărilor- din punct de vedere al SSM- atunci când alimentarea nu se face constant;
c. Protecție personală-  echipamentele individuale de protecție (EIP) trebuie  distribuite în mod regulat (acolo unde este cazul și atunci când celelalte forme de protecție nu asigură  securitatea necesară în muncă) ; distribuirea echipamentelor trebuie să țină cont de caracteristicile fiziologice (dimensiuni) ale personalului care le va purta; , personalul trebuie instruit  în folosirea lor corectă și verificat periodic ca să le folosească;
Măsuri pe termen mediu și lung
a. Înlocuiți alimentările care prezintă pericol în sine cu materii prime/materiale mai puțin periculoase;
b. Minimizați expunerea lucrătorilor în procesul de alimentare;
c. Determinați ca în zona de alimentare să nu intre decât personal autorizat;
d. Asigurați schimbul de proceduri de bună practică și actualizarea acestora- în domeniul dvs. de activitate;

Linkuri utile: www.iapa.ca

Această  fișă nu înlocuiește documentația prevăzută de legislația în vigoare, de normativele existente sau de documentele specifice unității economice.
Fișa urmărește să dea elemente suplimentare, necesare pentru dezvoltarea unui plan de intervenție care să conducă la transformarea punctelor slabe identificate de auditul prin metoda celor 10 elemente în puncte tari.
Orice plan de intervenție realizat se recomandă a fi validat de către personal de specialitate din domeniul SSM .Este de dorit ca aceste planuri- înainte de implementare și în timpul validîării să fie validate și avizate și de personalul de specialitate din Inspecția Muncii.
Se recomandă utilizarea fișei împreună cu instrumentul de auditare dezvoltat  precum și împreună cu documentația de SSM aplicabilă pentru elementul respectiv.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa safetyinknowledge@ gmail.com.

Niciun comentariu: