Treceți la conținutul principal

FIȘA TEHNICĂ DE INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA PUNCTULUI SLAB- E1

FIȘĂ TEHNICĂ DE INTERVENȚIE RAPIDĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
 PUNCTULUI SLAB
Nume element care a dat punctul slab: E1

Figura 1 Schemă  flux activități


Alimentările materiilor prime și materialelor în procesele de producție constituie o cauză primară de accidente.
Puteți fi accidentat:
-datorită contactului accidental cu componente fierbinți- sau foarte reci- pregătite pentru alimentare;
-la contactul accidental cu suprafețe cu muchii tăioase și/sau colțuri care pot agăța (de exemplu foi de tablă transportate în vederea prelucrării);
-datorită prăbușirii  accidentale, sub efectul gravitației a  unor  materii prime sau materiale pregătite pentru a fi utilizate- de exemplu saci de ciment lăsați neasigurați în marginea unei schele;
- la contactul cu substanțele chimice , prafuri, pulberi, vapori, gel sau substanțe folosite pentru pregătirea prelucrării;
-prin contactul cu substanțe chimice periculoase care pot arde, exploda, coroda, otrăvi sau irita- inclusiv cu substanțe și produși auxiliari prelucrării (lichid de răcire, substanțe de ungere, etc.);
-dacă intrați din greșeală în contact cu lichide sau gaz sub presiune (de exemplu, la alimentarea unui dozator de bere);
Accidentările se pot produce:
1. la contactul direct cu substanța/materialul/produsul folosit pentru alimentare;
2. datorită activităților specifice de alimentare;
3. datorită unor activități conexe.
Măsuri imediate de prevenire a unor astfel de incidente:
a. Asigurarea de protecții integrate și de dispozitive specifice de protecție pentru mașini și utilaje- incluzând alimentările (de exemplu un dispozitiv de blocare a pornirii unei prese cât timp se introduce materialul)- barierele și alte dispozitive de protecție trebuie să prevină contactul corpului lucrătorilor care se ocupă de alimentare cu zonele periculoase ale mașinilor și utilajelor; dispozitivele sesizoare de prezență trebuie să detecteze prezența umană în zonele periculoase și să întrerupă funcționarea acestora
b. Proceduri și bune practici de securitate- trebuie să existe și să fie implementate bune practici pentru alimentarea în siguranță a mașinilor – este utilă existența unor proceduri de verificare a integrității alimentărilor- din punct de vedere al SSM- atunci când alimentarea nu se face constant;
c. Protecție personală-  echipamentele individuale de protecție (EIP) trebuie  distribuite în mod regulat (acolo unde este cazul și atunci când celelalte forme de protecție nu asigură  securitatea necesară în muncă) ; distribuirea echipamentelor trebuie să țină cont de caracteristicile fiziologice (dimensiuni) ale personalului care le va purta; , personalul trebuie instruit  în folosirea lor corectă și verificat periodic ca să le folosească;
Măsuri pe termen mediu și lung
a. Înlocuiți alimentările care prezintă pericol în sine cu materii prime/materiale mai puțin periculoase;
b. Minimizați expunerea lucrătorilor în procesul de alimentare;
c. Determinați ca în zona de alimentare să nu intre decât personal autorizat;
d. Asigurați schimbul de proceduri de bună practică și actualizarea acestora- în domeniul dvs. de activitate;

Linkuri utile: www.iapa.ca

Această  fișă nu înlocuiește documentația prevăzută de legislația în vigoare, de normativele existente sau de documentele specifice unității economice.
Fișa urmărește să dea elemente suplimentare, necesare pentru dezvoltarea unui plan de intervenție care să conducă la transformarea punctelor slabe identificate de auditul prin metoda celor 10 elemente în puncte tari.
Orice plan de intervenție realizat se recomandă a fi validat de către personal de specialitate din domeniul SSM .Este de dorit ca aceste planuri- înainte de implementare și în timpul validîării să fie validate și avizate și de personalul de specialitate din Inspecția Muncii.
Se recomandă utilizarea fișei împreună cu instrumentul de auditare dezvoltat  precum și împreună cu documentația de SSM aplicabilă pentru elementul respectiv.
Informații suplimentare pot fi obținute la adresa safetyinknowledge@ gmail.com.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

APLICAȚII ALE GRAFULUI DE RISC-1

Așa după cum s-a văzut dintr-o postare trecută, graful de risc poate fi un instrument util- și nu numai în cazul bolilor profesionale. Vom adapta în continuare  teoria existentă la teoria și practica din România și vom detalia câteva aspecte considerate de interes.
Este interesant de adaptat  graful de risc pornind de la clasicul sistem Om-Mașină folosit în practica de specialitate din domeniul SSM din România. În acest sens, folosind experiența existentă și datele statistice putem dezvolta în mod corespunzător- așa cum se prezintă în continuare în acest material.
Tabelul 1- Atribute folosite în graf Atribut Descriere I (Inițiatori) Operator(O): a. operator pregătit necorespunzător[1] b.operator malevolent [2] c.operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat sarcinii[3] d. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mașinii;[4] e. operator surprins de un eveniment neprevăzut datorat mediului/factorilor naturali. [5] Sarcină(S): a. sarcină incorect formulată- care dete…