MODELE ȘI SCENARII DE SECURITATE -4

Ne propunem să dezvoltăm un model în scop didactic- folosind produsul de modelare STELLA- dezvoltat de către ISEE systems. ISEE are 2 produse de modelare- STELLA- care este destinat mai ales modelelor calitative și semi-calitative și iThink care este pentru modelare cantitativă.
Ne propunem să realizăm un model al unei activități productive - cu un flux principal al activității care este afectat de acțiunea riscurilor directe și de acțiunea unor riscuri specifice contextului activității. Figura 1 dă o imagine generică în acest sens.
Figura 1

Din figura 1 se poate observa că avem 2 fluxuri informaționale- unul denumit ”Activitate productivă” și celălalt ”Riscuri ocupationale”. Discutăm despre fluxuri informaționale la acest moment pentru a realiza un model global- de exemplu, ”Activitate productivă” poate fi particularizată prin număr de repere asamblate/zi de muncă sau prin număr de consumatori serviți/zi de muncă sau prin alte moduri de particularizare.De asemenea este dificilă exprimarea cantitativă a riscurilor ocupaționale câtă vreme nu avem un control detaliat al procesului de producție bazat pe niște referențiale de performanță.
Considerăm că ”Riscuri ocupaționale” = (”Riscuri dinamice”+”Riscuri determinate de context”)/2 - fiecare din cele 2 tipuri de riscuri putând fi influențat de componentele Operator uman”, ”Sarcină” și ”Mediu”
Schema finală pentru acest model este dată în figura 2.
   
Figura 2

Etapa următoare constă din definirea intrărilor. Produsul are definite funcții specifice- din aceste funcții alegem funcția RANDOM care generează aleatoriu un număr cuprins între o limită minimă și o limită maximă. Întrucât în cazul unei evaluări calitative am folosi o scală Likert cu valori de la 1 la 5- încărcăm funcția Random cu acești parametrii -așa cum se poate observa în figura 3.

Figura 3

Facem același lucru pentru toate cele 3 ”generatoare” ale modelului nostru. 
Pentru cele 2 containere intermediare- ”Riscuri dinamice” și ”Riscuri determinate de context” facem o medie aritmetică la care aplicăm un factor de incertitudine (cele 2 riscuri nu sunt considerate egale) dat de o funcție de tip Random așa cum se poate vedea în figura 4.

Figura 4

Modelul este gata de folosire. Introducem și un graf care ne va da variația performanței ocupaționale și cea a fluxului de intrare compus din activitate și din riscuri- în timp.
Graficul rulării poate fi observat în figura 5.

Figura 5

Se poate observa că performanța operațională crește- odată cu training-ul și cu experiența dobândită- în timp ce amplitudinea intrărilor variază în funcție de acțiunea riscurilor. 

Comentarii