Treceți la conținutul principal

ANALIZA STATISTICĂ A ACCIDENTELOR DE MUNCĂ PRODUSE ÎN ROMÂNIA ÎN 2013- 1

Ministerul Muncii Solidarității Sociale și Familiei are un buletin statistic bine pus la punct în acest sens, buletin care poate fi descărcat de la:  http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/conditii_trim_III_2013.pdf- pentru trimestrul III 2013.

Este de regretat folosirea terminologiei ”sectoarele economiei naționale” în loc de ”activități CAEN” cât și faptul că graficele nu oferă această corelare- ea fiind exprimată însă în tabelele din final. În plus, activitățile specifice Inspecției Muncii ar fi trebuit relevate separat , 11 pagini din cele 19 ale materialului propriu-zis fiind dedicate acestor activități și altor date care nu au legătură cu accidentele de muncă.
Analizând accidentele mortale raportate și prezentate în lucrare se poate constata că accidentele mortale au fost înregistrate pentru următoarele sectoare:
 • transporturi (terestre și prin conducte): 15 accidentați (aici ar trebui făcută o delimitare între transportul terestru- care în general presupune autovehicule sau alte mijloace de transport- și transportul prin conducte- care este cu totul altceva-cele două categorii ar trebui raportate separat-- au fost înregistrate în transportul terestru- probabil transport auto);
 • silvicultură şi exploatare forestieră - 8 accidentaţi mortal;
 • aricultură, vânătoare şi servicii anexe - 7 accidentaţi mortal;
 • lucrări de geniu civil - 7 accidentaţi mortal-ar fi interesant de știut câte accidente colective și câși accidentați/accident;
 • lucrări speciale de construcţii - 7 accidentaţi mortal-ar fi interesant de știut câte accidente colective și câși accidentați/accident;ar trebui precizat ce se înțelege prin ”lucrări speciale” și dacă nu cumva se confundă cu categoria anterioară- întrucât statisticile militare sunt separate;
 • comerţ cu ridicata cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete - 7 accidentaţi mortal- aici ar fi interesantă o explicație- logică- care trebuie să existe pentru faptul că activitatea de comerț este listată ca semnificativă în sectoarele economice care înregistrează accidente mortale;
 • prelucrare lemn, fabricare produse din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricare articole din pae şi din alte materiale vegetale împletite - 6 accidentaţi mortal,
 • colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile - 6 accidentaţi mortal,
 • construcţii de clădiri - 6 accidentaţi mortal,


Descumpănitor la aceste date- extrase din buletinul MM pentru trimestrul III- este faptul că activități economice ”tradiționale” în privința accidentelor de muncă soldate cu decese- cum ar fi prelucrarea metalelor sau minieritul nu se mai regăsesc în  statisticile semnificative, pe locurile 2 și 3 plasându-se silvicultura și agricultura. Dacă în cazul silviculturii există antecedente - ținând seama de riscurile specifice - în cazul agriculturii astfel de aspecte sunt mai rar întâlnite- ținând seama de riscurile mai reduse din acest domeniu de activitate.O mențiune specială trebuie făcută și pentru comerț- domeniu care altădată nu înregistra nici un accident mortal. De asemenea colectarea deșeurilor nu era un domeniu accidentogen și cu atât mai mult cu accidente mortale. Pe ansamblu, excluzând lucrările de geniu și construcțiile de clădiri imaginea generală oferită este cea a unei economii bazate pe servicii unde mare parte din activități suunt insuficient controlate și validate de către Autoritățile Competente (agricultura,comerțul și colectarea deșeurilor). Ar fi interesant de știut câte din accidentele mortale raportate au fost înregistrate la firme de stat și câte la firme private- și de urmărit dacă firmele (de stat sau private) unde s-au înregistrat accidentele fuseseră în interacțiune cu Inspecția Muncii (pentru avizări, controale sau verificări) în ultimele 12 luni. 
În ceea ce privește categoriile de vârstă și vechime ”Din punct de vedere al vârstei persoanelor accidentate, analiza accidentelor de muncă a evidenţiat faptul că persoanele cu vârsta cuprinsă între 40-50 de ani deţin ponderea cea mai mare, de 33,2%, urmate de persoanele cu vârsta cuprinsă între 30-40 de ani, care au ponderea de 24,2% din totalul persoanelor accidentate pe primele 9 luni ale anului 2013. De asemenea, persoanele din grupa de vârsta 40-50 de ani au procentul cel mai mare, de 39,8%, din totalul accidentaţilor mortal pe primele 9 luni ale anului 2013.”.Acest lucru arată că lucrătorii maturi (peste 30 de ani) înregistrează cel mai mare număr de accidente (peste 50% !) - incluzând accidentele mortale. Dacă coroborăm acest aspect cu următorul ”Din analiza accidentelor de muncă pe primele 9 luni ale anului 2013, din punct de vedere al vechimii la locul de muncă al accidentaţilor, rezultă faptul că 61,5%, adică 1.598 de lucrători din totalul accidentaţilor, sunt persoane cu vechime de până la 5 ani (din care 32,8%, adică 852 lucrători accidentaţi au vechime la locul de muncă între 1 şi 3 ani), iar cei din grupa de vechime 5-10 ani reprezintă 20% din totalul accidentaţilor.  ”- ajungem la concluzia că majoritatea accidentaților (peste 50%) sunt persoane mature (peste 30 de ani) care și-au schimbat locul de muncă sau chiar meseria- având o vechime mai mică sau egală cu 10 ani, schimbarea fiind produsă de tranziție. În acest sens, în atenția Inspectoratelor de Muncă ar putea sta campanii gândite special pentru aceste persoane - care acoperă mai mult de 50% din totalul accidentaților. 
Îngrijorător începe să devină atunci când comparăm aceste date statistice cu date furnizate de către o Autoritate Competentă cum ar fi HSE (Health and Safety Executive) din Marea Britanie- date prezentate în sumar în Figura 1.

Figura 1- Statistica accidentelor de muncă din Marea Britanie 2013

Se poate vedea, că dacă pe 9 luni din 2013 :
 • România are înregistrate 2597 de accidente de muncă cu un număr de 128 de accidentați mortal;
pentru 2012/2013
 • Marea Britanie are înregistrate 78.000 de accidente de muncă cu un număr de 148 de accidentați mortal. 


 Cu alte cuvinte, în România avem un decedat la 20 de accidentați iar în marea Britanie 1 decedat la 527 de accidentați !  (În condițiile în care nu avem date despre tot anul 2013 pentru România). Acest lucru este semnificativ nu numai pentru diferența de eficiență între Inspecția Muncii și HSE-ul britanic (și ar trebui să stea în atenția persoanelor competente din Minister și nu numai) dar și o enormă diferență de mentalitate referitoare la muncă și la angajați- în favoarea Marii Britanii-  începând cu declararea accidentelor .În acest sens ar fi recomandabil ca legislația (și implicit sistemul de raportare) din România să preia și să implementeze RIDDOR. 


Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…