Treceți la conținutul principal

IMPORTANT !!! CURSURI DE SSM PE PROFILUL ACTIVITĂȚII DVS: !

Platforma Tehnologică Română pentru Securitate Industrială (RTPIS) împreună cu ”Safety in Knowledge” își propun să vină în ajutorul  persoanelor și unităților interesate prin dezvoltarea în comun a unor module de instruire în domeniul Securității și Sănătății în muncă- adaptate pe profilul unității sau locului de muncă în care vă desfășurați activitatea.
Dezvoltarea va fi făcută în comun de către un specialist în domeniul SSM de la RTPIS și de către dumneavoastră- într-un format ușor de utilizat, folosind Power Point.
Ideea de bază este ca  astfel de module să fie cât mai numeroase și să poată fi îmbunătățite în mod continuu, sub coordonarea specialiștilor de la INCDPM ”Alexandru Darabont” și  ETPIS (Platforma Tehnologică Europeană pentru Securitate Industrială).
Schema generică a unui astfel de modul este prezentată în figura 1.
Figura 1

Așa cum se poate observa în figură, pașii generici de dezvoltare sunt următorii:

  • Se stabilește obiectivul cursului- de exemplu securitatea și sănătatea în muncă într-un atelier mecanic;
  • Se identifică 2-3 studii de caz (din istoricul incidentelor/accidentelor de muncă) din domeniu- care sunt transpuse în curs cu evidențierea cauzelor primare/efectelor;
  • Sunt prezentate procedurile de bună practică existente în domeniu și conexe obiectivului pentru asigurarea securității și sănătății în muncă. 
  • Este descrisă o metodologie de implementare optimă- în funcție de unitate/loc de muncă pentru respectivele proceduri, cu respectarea legislației naționale și Europene și integrarea în sistemul de management al unității. 

Drepturile de autor vor reveni unităților și persoanelor care dezvoltă modulele.

Așteptăm propunerile și solicitările dvs. pe cele 2 adrese de e-mail cunoscute.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…