joi, 6 februarie 2014

MODELE ȘI SCENARII DE SECURITATE-3

Tabel 2

Obiectiv urmărit
Caracteristici angajat
Caracteristici angajator
Performanța în obținerea rezultatului
Realizare produs D în condiții de performanță optimă
CompD = 0…1 Dacă valoarea este 1 înseamnă că angajatul are competențele ideale pentru îndeplinirea sarcinii
ResD= 0…1 Dacă valoarea este 1 înseamnă că angajatorul pune la dispoziție toate resursele necesare pentru a realiza sarcina.
Scenariul ideal
ImplD = 0…1. Se poate considera- dacă nu există dovezi contrarii- că implicarea implicită este 1[1].
OpoD  = 0…1. Se poate considera faptul că angajatorul oferă în mod direct sau prin subordonații săi oportunitățile necesare. Dacă acestea nu sunt oferite- atunci politica de personal trebuie revizuită[2].
Scenariul cel mai nefavorabil
VulnD =0…1. Atunci când vulnerabilitatea e maximă- raportată la produsul D- este evident că probabilitatea de realizare a acestuia- și implicit performanța- sunt nule[3].

Așa cum s-a prezentat în tabel, ImpID=1
Pentru scenariul ideal, VulnD =0, CompID  =1, OpoD =1, ResD=1
Rezumând  PerfD =(1-0) x 1=1 sau performanța în realizarea produsului D = 100%
Un scenariu ”intermediar” [4]ar  putea folosi următoarele valori.  
ImpID=1
VulnD =0.2, CompID  =0.95, OpoD =1, ResD=1- mergând pe ideea că există niște vulnerabilități în realizarea produsului D- de exemplu materia primă poate conduce la accidente datorită structurii neuniforme, competențele individuale include o experiență minimă iar resursele sunt asigurate în mod corespunzător.
CapD  =0.95
Perf D =(0.95-0.2) x 1= 0.75 Deci performanța în realizarea produsului D scade la  75%.
Cel mai nefavorabil scenariu trebuie să se bazeze pe date realiste- se propune următoarea distribuție de parametrii bazată pe date reale:
ImpID=0.85. Produsul a intrat în rutină, managementul nu-l mai consideră extrem de important pentru
VulnD =0.2, Există o vulnerabilitate provocată de materia primă (semifabricat) care nu este totdeauna cu o structură uniformă. În produs se dă o gaură pentru fixare- și din cauza acestei neuniformități există posibilitatea:
a. ruperii burghiului;
b. deformării piesei care e prelucrată sub nivelul necesar pentru re-work;
c. producerii unui incident/accident de muncă prin deplasarea necontrolată a piesei la momentul executării respectivei operațiuni.
 CompID  =0.75, Personalul este pregătit- în general- fără să fie informat despre particularitățile lotului de semifabricate. De asemenea, el nu știe în mod practic ce trebuie să facă în condițiile apariției unui eveniment neprevăzut care se poate transforma în accident (de exemplu- burghiul a ”agățat” piesa de prelucrat care se rotește necontrolat- existând posibilitatea să zboare din burghiu la orice moment)
 OpoD =1,
ResD=0.5 Resursa de timp este serios micșorată de către companie în speranța realizării unor profituri suplimentare.
CapD=CompD x ResD x OpoD  =0.75 x 0.5 x 1 = 0,375
PerfD=(CapD-VulnD) x Impl D = (0.375-0.2) x 0.85 = 0,14875
Deci în acest caz, performanța este de aproximativ 15%- existând 85% șanse să se producă un eveniment neprevăzut (ca urmare a contraperformanței).
Mergând pe o valoare redusă a performanței, să vedem ce se întâmplă în cazul adoptării procedurii B sau procedurii C de lucru.
Figura 5 este semnificativă în acest sens.

Figura 5 Definirea unui scenariu de securitate

Mai ales în momentul în care din motive obiective performanțele preconizate sunt reduse- așa cum este cazul în cel mai nefavorabil scenariu- se recomandă respectarea procedurilor de bună practică care permit realizarea activităților în condiții de maximă securitate (dacă procedurile sunt implementate în mod real).
În cazul procedurii B eventualele pierderi sunt legate de o posibilă avarie (în principal ruperea burghiului) sau în cel mai rău caz de o situație pre-accident (near miss).
În cazul procedurii C- odată cu reducerea accentuată a performanței (chiar dacă se obține un câștig de timp) se poate produce un accident de muncă sever.


CONCEPTE CHEIE PENTRU INTERPRETAREA ȘI UTILIZAREA SCENARIILOR


1. Fiecare angajat are dreptul și responsabilitatea de a aborda problemele de securitate de la locul de muncă.
2.Angajatorul nu are dreptul să-și concedieze angajatul care refuză să-și desfășoare activitatea într-o situație în care pericolul e iminent.
3.Angajații pot adopta pași de bază pentru mitigarea condițiilor nesigure de muncă.
4. Securitatea la locul de muncă poate fi asigurată prin rezolvarea cooperativă a problemelor.

Încercați să vă imaginați ca și colegi ai angajatului- încercând să rezolvați situația locului de muncă nesigur. Decideți care este problema principală legată de securitate și încercați să vedeți cum ați rezolva această problemă- cu mai multe variante posibile. Soluțiile pot urmări fie  maximizarea securității, fie un cost cât mai scăzut, fie o combinație între acestea două. Singura opțiune pe care n-o puteți alege e să renunțați , lăsând locul de muncă nesigur.

Urmați pașii SAFE.
S= Identifică problema de securitate (SEE the Safety Issue)
A=Cere ajutorul experților (ASK the right person to help)
F=Găsește o soluție (FIND a solution)
E=Întărește aspectele pozitive (EMPHASIZE the positive)

Referitor la investițiile în securitate – următoarele aspecte sunt de evidențiat, indiferent de scenariu:
- investiți în produse și servicii de înaltă calitate. Investiți în planificare timpurie.
-încorporați practici care să vă permită obținerea succesului prin programele de investiții în securitate
-maximizați beneficiile parteneriatelor precum și diversificarea surselor de finanțare; dacă investițiile dvs. sunt legate de comunitate- este normal ca și comunitatea să suporte o parte din cheltuieli;
-dovediți o gândire creatoare în ceea ce privește finanțarea.[1] Medsker, K.L. & Roberts, D.G. (1992). ASTD Trainer’s Toolkit: Evaluation the Results of Training. Alexandria, VA: American Society for Training and Development.
[2] Dennis, P. (1997). Quality, Safety, and Environment: Synergy in the 21st Century.
Milwaukee, WI: ASQC Quality Press
[3] Saccaro, J. A. (1994). Developing Safety Training Programs. New York: Van Nostrand Reinhold.
[4] Rekus, J.F. (1999). Is Your Safety Training Program Effective? Occupational Hazards, 8, 38-40

Niciun comentariu: