luni, 17 februarie 2014

CALCULATORUL COSTULUI ACCIDENTELOR DE MUNCĂ-1Pentru a exemplifica componenta economică a evaluării pierderilor, incidentelor și accidentelor se prezintă în continuare un format care permite calculul costului incidentelor împreună cu timpul pierdut (consumat) pentru a rezolva diverse aspecte. .

Data și ora incidentului
Scurta descriere a incidentului:
Numele persoanelor implicate:

Tratarea incidentului-acțiuni imediate
Caracteristica
Timp consumat
Cost (Lei)
Tratamentul de prim ajutor


Transportarea persoanei lezate la spital/acasă


Asigurarea securității zonei


Stingerea incendiilor și asigurarea securității alimentării electrice


Pierderi imediate datorate opririi lucrului


Altele


TOTALInvestigarea accidentului
Caracteristica
Timp consumat
Cost(Lei)
Timp consumat de echipă pentru a investiga și raporta incidentul


Întâlniri la care se analizează incidentul


Timp petrecut cu inspectorul de muncă


Taxele consultantului pentru asistență în rezolvarea problemei


Altele


TOTALRecuperarea
Caracteristica
Timp consumat
Cost(Lei)
Evaluarea/replanificarea programului de activitate


Recuperarea activității/producției (incluzând costurile cu echipa)


Curățarea locului în care s/a produs incidentul și eliminarea deșeurilor, a echipamentului defect, etc.


Readucerea activității la standarde


Repararea oricărei daune


Cumpărarea de echipament/utilaje/scule noi care să înlocuiască pe cele avariate


Altele


TOTAL
Costuri referitoare la afacere
Caracteristica
Timp consumat
Cost(Lei)
Cpsturile salariale pentru persoanele afectate, atâta timp cât acestea nu se află la lucru


Costurile salariale pentru lucrătorii care înlocuiesc aceste persoane


Timp de muncă pierdut(persoane așteptând să-și rezume activitatea, întârzieri, productivitate redusă, efecte asupra altor persoane)


Costuri cu timpul lucrat suplimentar


Costuri de angajare pentru noii lucrători


Comenzi anulate sau pierdute


Altele


TOTALAcțiuni de protecție a afacerilor viitoare
Caracteristică
Timp consumat
Costuri(Lei)
Reasigurarea consumatorilor că totul funcționează bine


Asigurarea de soluții alternative de alimentare către utilizatori


Altele


TOTAL
Sancțiuni și penalizări
Caracteristică
Timp consumat
Costuri(Lei)
Plăți datorate solicitării compensărilor din partea victimelor


Bani plătiți avocatului și cheltuieli de judecată


Timp pierdut de personal cu aspectele legale


Amenzi și costuri impuse de anchetă


Creșterea în valoarea ratei asigurării


Altele


TOTALREFERINȚE UTILE:
1. https://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/mod1_costs.html
2. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_207690.pdf
3.http://ehstoday.com/ehs-leadership/safety-maturity-three-crucial-elements-best-class-safety

Niciun comentariu: