Treceți la conținutul principal

CALCULATORUL COSTULUI ACCIDENTELOR DE MUNCĂ-1Pentru a exemplifica componenta economică a evaluării pierderilor, incidentelor și accidentelor se prezintă în continuare un format care permite calculul costului incidentelor împreună cu timpul pierdut (consumat) pentru a rezolva diverse aspecte. .

Data și ora incidentului
Scurta descriere a incidentului:
Numele persoanelor implicate:

Tratarea incidentului-acțiuni imediate
Caracteristica
Timp consumat
Cost (Lei)
Tratamentul de prim ajutor


Transportarea persoanei lezate la spital/acasă


Asigurarea securității zonei


Stingerea incendiilor și asigurarea securității alimentării electrice


Pierderi imediate datorate opririi lucrului


Altele


TOTALInvestigarea accidentului
Caracteristica
Timp consumat
Cost(Lei)
Timp consumat de echipă pentru a investiga și raporta incidentul


Întâlniri la care se analizează incidentul


Timp petrecut cu inspectorul de muncă


Taxele consultantului pentru asistență în rezolvarea problemei


Altele


TOTALRecuperarea
Caracteristica
Timp consumat
Cost(Lei)
Evaluarea/replanificarea programului de activitate


Recuperarea activității/producției (incluzând costurile cu echipa)


Curățarea locului în care s/a produs incidentul și eliminarea deșeurilor, a echipamentului defect, etc.


Readucerea activității la standarde


Repararea oricărei daune


Cumpărarea de echipament/utilaje/scule noi care să înlocuiască pe cele avariate


Altele


TOTAL
Costuri referitoare la afacere
Caracteristica
Timp consumat
Cost(Lei)
Cpsturile salariale pentru persoanele afectate, atâta timp cât acestea nu se află la lucru


Costurile salariale pentru lucrătorii care înlocuiesc aceste persoane


Timp de muncă pierdut(persoane așteptând să-și rezume activitatea, întârzieri, productivitate redusă, efecte asupra altor persoane)


Costuri cu timpul lucrat suplimentar


Costuri de angajare pentru noii lucrători


Comenzi anulate sau pierdute


Altele


TOTALAcțiuni de protecție a afacerilor viitoare
Caracteristică
Timp consumat
Costuri(Lei)
Reasigurarea consumatorilor că totul funcționează bine


Asigurarea de soluții alternative de alimentare către utilizatori


Altele


TOTAL
Sancțiuni și penalizări
Caracteristică
Timp consumat
Costuri(Lei)
Plăți datorate solicitării compensărilor din partea victimelor


Bani plătiți avocatului și cheltuieli de judecată


Timp pierdut de personal cu aspectele legale


Amenzi și costuri impuse de anchetă


Creșterea în valoarea ratei asigurării


Altele


TOTALREFERINȚE UTILE:
1. https://www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/mod1_costs.html
2. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/publication/wcms_207690.pdf
3.http://ehstoday.com/ehs-leadership/safety-maturity-three-crucial-elements-best-class-safety

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…