ANUNȚ IMPORTANT-PENTRU MASTERANZII ȘI DOCTORANZII ÎN DOMENIUL SSM


Din dorința de a contribui într-un mod eficient la creșterea calității activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Platforma Tehnologică Română pentru Securitate Industrială (RTPIS) a stabilit un sistem de colaborare cu structura educațională iNTeg-Risk, sistem de colaborare destinat îmbunătățirii conținutului științific al lucrărilor de masterat și de doctorat susținute în România în domeniul managementului riscului și asigurării securității și sănătății în muncă precum și creșterii nivelului calitativ al acestora la standarde Europene.
Această structură de colaborare își propune :
-asigurarea unui nivel calitativ pentru lucrările de masterat și doctorat dezvoltate în România la standardele Europene de excelență;
-un flux constant de cunoștințe de ultimă oră derivate din programul FP7 iNTeg-Risk și alte programe Europene, transferul de cunoștințe către România fiind unul din obiectivele primare ale iNTeg-Risk;
- realizarea unor lucrări de masterat și doctorat strict bazate pe cercetarea Europeană de vârf; 
Reamintim faptul că la ora actuală structura educațională iNTeg-Risk este structura cea mai performantă pe plan European în domeniul managementului riscurilor ocupaționale, masteratul European în domeniul managementului riscului (http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/03/masteratul-european-in-managementul.html) fiind recunoscut ca cea mai performantă activitate educațională în acest domeniu în 2011 și 2012. Din această structură educațională fac parte o serie de universități de renume și institute de cercetare  din Europa cum ar fi TU Delft, IQS Sarria din Barcelona, Universitatea din Stuttgart (ZIRN), Universitatea Tehnică din Danemarca, Universitatea din Trondheim, Universitatea Tehnică din Riga,Universitatea Tehnică din Kosice, Universitatea din Novi Sad,  INERIS, Demokritos, HSE , etc. (http://www.integrisk.eu-vri.eu/home.aspx?lan=230&tab=232&pag=180).
Colegii care au în curs de derulare o lucrare de masterat sau o teză de doctorat în SSM sau care sunt interesați de un astfel de demers științific în viitor  , au posibilitatea în acest moment să obțină un sprijin logistic din partea RTPIS și iNTeg-Risk .În acest sens vă rugăm să trimiteți o solicitare  prin e-mail la safetyinknowledge@gmail.com indicând datele de contact precum și domeniile de interes. În luna Mai 2013 aceste solicitări vor fi analizate în cadrul iNTeg-Risk, existând posibilitatea unui sprijin logistic substanțial și a desfășurării unor activități comune de interes maxim în domeniu, inclusiv desfășurarea de activități de cercetare- dezvoltare sub egida iNTeg-Risk. . 


Responsabil platformă RTPIS
C.S.I. Dr.ing. Ștefan KOVACS

Comentarii