Treceți la conținutul principal

ANUNȚ IMPORTANT-PENTRU MASTERANZII ȘI DOCTORANZII ÎN DOMENIUL SSM


Din dorința de a contribui într-un mod eficient la creșterea calității activităților de Securitate și Sănătate în Muncă, Platforma Tehnologică Română pentru Securitate Industrială (RTPIS) a stabilit un sistem de colaborare cu structura educațională iNTeg-Risk, sistem de colaborare destinat îmbunătățirii conținutului științific al lucrărilor de masterat și de doctorat susținute în România în domeniul managementului riscului și asigurării securității și sănătății în muncă precum și creșterii nivelului calitativ al acestora la standarde Europene.
Această structură de colaborare își propune :
-asigurarea unui nivel calitativ pentru lucrările de masterat și doctorat dezvoltate în România la standardele Europene de excelență;
-un flux constant de cunoștințe de ultimă oră derivate din programul FP7 iNTeg-Risk și alte programe Europene, transferul de cunoștințe către România fiind unul din obiectivele primare ale iNTeg-Risk;
- realizarea unor lucrări de masterat și doctorat strict bazate pe cercetarea Europeană de vârf; 
Reamintim faptul că la ora actuală structura educațională iNTeg-Risk este structura cea mai performantă pe plan European în domeniul managementului riscurilor ocupaționale, masteratul European în domeniul managementului riscului (http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/03/masteratul-european-in-managementul.html) fiind recunoscut ca cea mai performantă activitate educațională în acest domeniu în 2011 și 2012. Din această structură educațională fac parte o serie de universități de renume și institute de cercetare  din Europa cum ar fi TU Delft, IQS Sarria din Barcelona, Universitatea din Stuttgart (ZIRN), Universitatea Tehnică din Danemarca, Universitatea din Trondheim, Universitatea Tehnică din Riga,Universitatea Tehnică din Kosice, Universitatea din Novi Sad,  INERIS, Demokritos, HSE , etc. (http://www.integrisk.eu-vri.eu/home.aspx?lan=230&tab=232&pag=180).
Colegii care au în curs de derulare o lucrare de masterat sau o teză de doctorat în SSM sau care sunt interesați de un astfel de demers științific în viitor  , au posibilitatea în acest moment să obțină un sprijin logistic din partea RTPIS și iNTeg-Risk .În acest sens vă rugăm să trimiteți o solicitare  prin e-mail la safetyinknowledge@gmail.com indicând datele de contact precum și domeniile de interes. În luna Mai 2013 aceste solicitări vor fi analizate în cadrul iNTeg-Risk, existând posibilitatea unui sprijin logistic substanțial și a desfășurării unor activități comune de interes maxim în domeniu, inclusiv desfășurarea de activități de cercetare- dezvoltare sub egida iNTeg-Risk. . 


Responsabil platformă RTPIS
C.S.I. Dr.ing. Ștefan KOVACS

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…