Analiza vulnerabilității -5


CHECKLIST PENTRU ANALIZA DE VULNERABILITATE


În continuare este prezentat un checklist pentru analiza de vulnerabilitate , checklist folosit la nivelul unităţilor specializate din Uniunea Europeană.

Nr. Întrebare
Întrebare
Răspuns
1
Dintre participanţii la procesul de muncă, cine sunt cei mai vulnerabili ? (vulnerabilitate concretizată în:
-absenteism;
-afecţiuni acute/cronice;
-incidente;
-accidente de muncă;
-boli profesionale –se recomandă folosirea datelor statistice din unitate pe ultimii 5 ani pentru a justifica răspunsul)

2
Au fost categoriile cele mai vulnerabile de personal din IMM implicate (până acum) în astfel de analize şi în găsirea de soluţii pentru reducerea vulnerabilităţii ?

3
La ce factori sunt vulnerabile aceste categorii ?

4
Cum s-au modificat vulnerabilităţile specifice, identificate de analiză, în timp ?
(s-au diminuat, au rămas constante, au crescut)

5
Condiţii (de muncă) nesigure identificate- de exemplu fluxuri informaţionale, mecanisme de tratare a problemelor, resurse, etc.)

6
Nivelele diferenţiale de vulnerabilitate- de exemplu localizare geografică a unui loc de muncă în afara razei de acţiune obişnuite a unor servicii gen pompieri, salvare, etc.; accesul şi controlul resurselor, putere disponibilă, etc.)

7
Factori de influenţă şi tendinţe ale acestora (de exemplu tendinţe legislative referitoare la SSM);

8
Aprecierea tendinţelor categoriilor de personal cele mai vulnerabile (descrescătoare, constante, crescătoare)

9
Resursele aflate la dispoziţia persoanelor vulnerabile

10
Motivul vulnerabilităţii în prezent (de exemplu, pregătire insuficientă)

11
Motivul vulnerabilităţii în viitor (de exemplu îmbătrânirea)

12
Care sunt strategiile folosite de acele persoane pentru a reduce vulnerabilitatea ?

13
Ce strategii sunt folosite în cursul unei crize (de exemplu manifestarea pregnantă a unui pericol) ?

14
Care sunt strategiile pe termen lung ale IMM-ului pentru a reduce vulnerabilitatea ?

15
Ce aspecte ale vulnerabilităţii pot fi folosite pe post de indicatori de impact ai programelor de reducere a vulnerabilităţii ?

16
Ce capacităţi definitorii ale locul de muncă pentru reducerea vulnerabilităţii (de exemplu- duşuri pentru locuri de muncă unde se manipulează substanţe chimice)

http://www.integrisk.eu-vri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=53

Comentarii