Analiza Vulnerabilității- 1


Ce este vulnerabilitatea ?


Vulnerabilitatea este un termen folosit pentru a descrie expunerea la pericole şi şocuri. Persoanele sunt mai vulnerabile dacă pot să fie mai afectate, în sens negativ, de evenimente aflate în afara controlului lor.
„Vulnerabilitatea defineşte caracteristicile unei persoane sau a unui grup precum şi situaţia în care se află aceştia şi care le influenţează capacitatea de anticipare, de tratare a pericolelor , rezistenţă şi recuperare din impactul cu pericolele”.
Dimensiunile vulnerabilităţii pot fi:
-sociale;
-legate de generaţie;
-economice;
-tehnice;
-politice; anumite grupuri sunt mai influenţate de lezări, pierderi şi suferinţe în contextul pericolelor diferite. Variabilele cheie ale vulnerabilităţii care explică variaţia impactului includ clasa din care fac parte persoanele , ocupaţia, casta, etnicitatea, sexul, eventualele disabilităţi, starea sănătăţii, vârsta, natura şi extinderea organizaţiilor de suport social, etc. Modificarea factorilor socio-economici şi politici presupune de obicei modificarea modului în care puterea operează în societate.

Avantajele analizei vulnerabilităţii sunt:

  • Identifică diversele aspecte şi cauze ale vulnerabilităţii , oferind în acelaşi timp mecanisme pentru realizarea programelor de luptă contra vulnerabilităţii;
  • Creşte eficienţa activităţilor de dezvoltare şi a planurilor de urgenţă pe termen lung, cu vulnerabilitatea ca un indicator, separând grupurile de persoane în funcţie de nivelele de vulnerabilitate – şi în acest fel realizând o focalizare mai bună pe acele grupuri care au nevoie de protecţie- sau pentru stabilirea unei baze pentru proiecte noi;
  • Are o abordare multidimensională, urmărind riscurile operaţionale ca un întreg şi asigurând înţelegerea vulnerabilităţilor din punct de vedere al dinamicilor de putere;
  • Reduce diferenţele de abordare între cei de la locul de muncă şi personalul extern unităţii;
  • Poate să prezică vulnerabilităţile viitoare pe baza nivelurilor de pregătire şi analiză.


Personalul şi vulnerabilitatea


Este important să se observe:
            -ce categorii de persoane sunt mai afectate (în general, acest lucru are la bază
studii statistice);
- ce îi face mai vulnerabili;
- ce se poate face pentru a reduce această vulnerabilitate;
Vulnerabilitatea este diferenţiată în funcţie de sex. Alţi factori cum ar fi lipsa accesului, controlul asupra resurselor de bază şi lipsa stimulentelor afectează vulnerabilitatea feminină .
Anumite grupuri de personal tind să fie mai vulnerabile decât celelalte; în general tinerii şi persoanele peste 45 de ani sunt mai vulnerabile datorită problemelor fizice. Un alt factor de accentuare a vulnerabilităţii asupra grupurilor de persoane este reprezentat de starea financiară a acestora. 

Comentarii