Treceți la conținutul principal

Analiza Vulnerabilității- 1


Ce este vulnerabilitatea ?


Vulnerabilitatea este un termen folosit pentru a descrie expunerea la pericole şi şocuri. Persoanele sunt mai vulnerabile dacă pot să fie mai afectate, în sens negativ, de evenimente aflate în afara controlului lor.
„Vulnerabilitatea defineşte caracteristicile unei persoane sau a unui grup precum şi situaţia în care se află aceştia şi care le influenţează capacitatea de anticipare, de tratare a pericolelor , rezistenţă şi recuperare din impactul cu pericolele”.
Dimensiunile vulnerabilităţii pot fi:
-sociale;
-legate de generaţie;
-economice;
-tehnice;
-politice; anumite grupuri sunt mai influenţate de lezări, pierderi şi suferinţe în contextul pericolelor diferite. Variabilele cheie ale vulnerabilităţii care explică variaţia impactului includ clasa din care fac parte persoanele , ocupaţia, casta, etnicitatea, sexul, eventualele disabilităţi, starea sănătăţii, vârsta, natura şi extinderea organizaţiilor de suport social, etc. Modificarea factorilor socio-economici şi politici presupune de obicei modificarea modului în care puterea operează în societate.

Avantajele analizei vulnerabilităţii sunt:

  • Identifică diversele aspecte şi cauze ale vulnerabilităţii , oferind în acelaşi timp mecanisme pentru realizarea programelor de luptă contra vulnerabilităţii;
  • Creşte eficienţa activităţilor de dezvoltare şi a planurilor de urgenţă pe termen lung, cu vulnerabilitatea ca un indicator, separând grupurile de persoane în funcţie de nivelele de vulnerabilitate – şi în acest fel realizând o focalizare mai bună pe acele grupuri care au nevoie de protecţie- sau pentru stabilirea unei baze pentru proiecte noi;
  • Are o abordare multidimensională, urmărind riscurile operaţionale ca un întreg şi asigurând înţelegerea vulnerabilităţilor din punct de vedere al dinamicilor de putere;
  • Reduce diferenţele de abordare între cei de la locul de muncă şi personalul extern unităţii;
  • Poate să prezică vulnerabilităţile viitoare pe baza nivelurilor de pregătire şi analiză.


Personalul şi vulnerabilitatea


Este important să se observe:
            -ce categorii de persoane sunt mai afectate (în general, acest lucru are la bază
studii statistice);
- ce îi face mai vulnerabili;
- ce se poate face pentru a reduce această vulnerabilitate;
Vulnerabilitatea este diferenţiată în funcţie de sex. Alţi factori cum ar fi lipsa accesului, controlul asupra resurselor de bază şi lipsa stimulentelor afectează vulnerabilitatea feminină .
Anumite grupuri de personal tind să fie mai vulnerabile decât celelalte; în general tinerii şi persoanele peste 45 de ani sunt mai vulnerabile datorită problemelor fizice. Un alt factor de accentuare a vulnerabilităţii asupra grupurilor de persoane este reprezentat de starea financiară a acestora. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…