Analiza vulnerabilității -4


DEFINIREA CADRULUI ANALITIC

Tabelul următor sumarizează paşii necesari pentru definirea cadrului analitic

ANALIZA SITUAŢIONALĂ A VULNERABILITĂŢII

Analizează prevalenţa/gradul de extindere al vulnerabilităţii;
Analizează modul în care diversele categorii de persoane sunt capabile să trateze problemele la locul de muncă;
Analizează pericolele/vulnerabilităţile prezente
INSTRUMENTE DE ANALIZĂ
-discuţii în grup;
-profil istoric/desfăşurare a vulnerabilităţii în timp;
-harta vulnerabilităţii;
INFORMAŢII NECESARE
-înţelegerea în profunzime a vulnerabilităţii;
-persoane mai expuse riscului(identificarea vulnerabilităţilor/nivelului de vulnerabilitate/locaţiei de vulnerabilitate);
- tendinţe/modificări ale tendinţelor în timp;
-diferenţe în vulnerabilitate;
-acord de principiu asupra caracteristicilor de vulnerabilitate care rămân neschimbate, se accentuează sau se îmbunătăţesc;
-clasiciare; include analiza de expunere
ANALIZA CAUZELOR VULNERABILITĂŢII

Identifică cauzele primare şi celelalte cauze
Realizează prioritizarea
INSTRUMENTE
-Arbori de problemă/analiza obiectivelor;
-grafuri de concept;
INFORMAŢII NECESARE
-clasificarea gravităţii vulnerabilităţilor şi cauzelor acestora;
-identificarea condiţiilor nesigure;
-identificarea presiunilor dinamice sau a determinanţilor vulnerabilităţii;
-identificarea cauzelor definitorii ale vulnerabilităţii;
-prioritizarea listei cauzelor;
ANALIZA ACŢIUNILOR ÎNTREPRINSE

Stabileşte strategiile , resursele şi instrumentele existente şi folosite pentru a reduce vulnerabilitatea
Determină asistenţa externă  care a fost folosită pentru a reduce vulnerabilitatea
INSTRUMENTE
-Matrici de evaluare
-Diagrame Venn
-Arbori de problemă/analiza obiectivelor
-Grafuri de concept
INFORMAŢII NECESARE
-Determinarea tuturor acţiunilor întreprinse la locul de muncă pentru a reduce vulnerabilitatea;
-Determinarea percepţiei personalului de la locul de muncă asupra vulnerabilităţii şi cum determină această percepţie adoptarea de decizii;
-Capacităţile de reducere a vulnerabilităţii;
-Ce a funcţionat şi ce nu;
-Ce sprijin a fost primit din afara locului de muncă şi cum a contribuit acest sprijin la reducerea vulnerabilităţii
DETERMINAREA ACŢIUNILOR DERIVATE DIN ANALIZĂ

-Proiritizarea intervenţiilor directe;
-Planuri de acţiune care includ termene concrete şi responsabilităţi;
-Planificare pe bază de scenarii
INSTRUMENTE
-Matricea vulnerabilităţii
-Planuri de acţiune care pot fi adaptate;
-Planificarea pe bază de scenarii;
INFORMAŢII NECESARE
-Cum vor conduce acţiunile propuse la reducerea dorită a vulnerabilităţii;
-Analiza noilor pericole şi a modului în care persoanele pot fi afectate de acestea;
-Contingentări în modificarea vulnerabilităţii în viitor

IEŞIRI PRINCIPALE
-Acţiuni care vor fi întreprinse la nivelul locului de muncă; modul în care aceste acţiuni vor reduce vulnerabilitatea specifică locului de muncă; modul în care se va putea recunoaşte această reducere a vulnerabilităţii
-Acţiuni care trebuiesc întreprinse la nivelul unităţii economice; modul în care aceste acţiuni vor contribui la reducerea vulnerabilităţii la nivelul unităţii IMM şi specific la nivelul locului de muncă;
-Acţiuni care trebuiesc întreprinse la nivel local/regional/naţional ; modul în care aceste acţiuni vor contribui la reducerea vulnerabilităţilor specifice la nivel global (de exemplu vulnerabilitatea faţă de materialele care conţin derivaţi ai formaldehidei)

ANALIZA MULTI-NIVEL


Folosind cadrul analitic definit anterior, analiza vulnerabilităţii este condusă pe 3 nivele:
-nivelul locului de muncă- obiectivul acestui nivel este identificarea acţiunilor de reducere a vulnerabilităţii care pot fi întreprinse la nivelul locului de muncă; în acest nivel o atenţie deosebită trebuie acordată dinamicilor de putere- de exemplu, un grup de muncitori de la locul de muncă va discuta altfel despre pericolele la care sunt expuşi în prezenţa conducătorului locului de muncă şi altfel când acest factor perturbator lipseşte; pe de altă parte aici trebuie să se ţină cont şi de aşa numitul „bias”, respectiv de interpretările eronate pe care le pot face persoanele cu un anumit nivel de instruire asupra unor subiecte pentru care nu sunt suficient pregătite- de exemplu introducerea unei noi maşini complexe pe care muncitorii o resimt ca un pericol;
-nivelul unităţii- la acest nivel analiza de vulnerabilitate serveşte în mod obiectiv schimbării;ea asigură că acţiunile ulterioare vor aplica în mod sistematic rezultatele cercetării pentru a construi pe procese deja existente. La acest nivel  schimbul de cunoştinţe cu toţi cei interesaţi (stakeholderi) este foarte important. Este posibilitatea de a identifica fluxuri utile de informaţii şi de a modifica procesele decizionale
-nivel local/regional/naţional- la nivel local/regional/naţional sunt urmărite şi analizate global pericole care pot fi provocate de prelucrarea cu cianură a deşeurilor aurifere; aspectele analizate la nivel naţional primesc, de obicei, un feedback internaţional

Comentarii