Analiza vulnerabilității-3


STRUCTURA ANALIZEI DE VULNERABILITATEExistă 3 faze ale analizei de vulnerabilitate , respectiv:
 • pregătire;
 • definirea cadrului analitic;
 • analiză multi-nivel; procesul de analiză este continuu .
 • Schema următoare prezintă aceste aspecte:
  Figura 2- Fazele analizei de vulnerabilitate


  Definirea obiectivelor analizei trebuie să ţină cont de următorii paşi:

  a)Dezvoltarea termenilor de referinţă- în acest sens sunt selectaţi următorii termeni de referinţă principali:
              -informaţiile necesare pentru a fi colectate;
              -adâncimea analizei;
  -timpul necesar pentru a desfăşura analiza;
  -resursele necesare pentru a desfăşura analiza;
  -Definirea motivelor pentru a desfăşura analiza. Dintre motivele pentru a realiza o astfel de analiză pot fi indicate:
              -pentru a diagnoza vulnerabilitatea ca şi cauzele acesteia;
              -pentru a se focaliza asupra grupurilor vulnerabile, asupra pericolelor sau asupra
  localizărilor acestora;
  - pentru a realiza o mai bună pregătire de urgenţă şi de răspuns;


  b)Analiza datelor secundare/ informaţiilor din planul secundar- pentru definirea obiectivelor urmărite, analiza informaţiilor din planul secundar este strict necesară – în principal pentru a evita redundanţele. Analiza acestor informaţii poate determina şi necesarul de informaţii util pentru analiză dar indisponibil momentan.

  Matricea următoare prezintă o analiză a informațiilor necesare. 

  Paşii analizei
  Informaţia necesară
  Informaţia disponibilă
  Lipsa de informaţii
  Situaţia vulnerabilă
  -          prevalenţa/gradul de extindere a vulnerabilităţii;
  -          modul de tratare a problemelor a diverşilor membrii ai echipei;
  -          analiza pericolelor actuale;
  -          analiza vulnerabilităţilor actuale;
  -          caracteristicile vulnerabilităţii


  Cauzele vulnerabilităţii
  -          condiţii nesigure;
  -          presiuni dinamice;
  -          cauze de nivel 0;


  Acţiuni şi capacităţi ale locului de muncă
  -          stabilirea resurselor umane şi materiale utilizabile pentru a reduce vulnerabilitatea;
  -          asistenţă externă folosită pentru a reduce vulnerabilitatea;


  Exemplul unei matrici de vulnerabilitate este prezentat în continuare

  Pericol
  Resurse disponibile
  Cum au fost folosite resursele pentru a reduce pericolul
  Percepţii şi acţiuni ale personalului de la locul de muncă faţă de pericol
  Incendii
  Extinctoare
  Surse de apă
  Servicii specializate
  -Extinctoarele nu au mai fost reîncărcate, o parte din acestea fiind ieşite din garanţie;
  -Sursele de apă au fost folosite uneori în incendii în care apa nu trebuia folosită;
  Se consideră că incendiile nu reprezintă pericole semnificative pentru locul de muncă;
  Au fost făcute referate pentru reîncărcarea extinctoarelor;

 • http://www.integrisk.eu-vri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=53

Comentarii