marți, 9 septembrie 2014

Audit de conformitate al SSM pe Legea 319/2006

ASPECTE GENERALE

Legea 319/2006 este legea fundamentală pentru toate activitățile de Securitate și Sănătate în Muncă din România. În condițiile în care România va deveni din ce în ce mai mult o țintă pentru transferul de tehnologii și sisteme industriale din Uniunea Europeană (țările care sunt într-un stadiu de dezvoltare post-industrial) , conformitatea cu legea fundamentală în domeniu este o cerință clară și explicită pentru orice fel de unitate economică, indiferent de mărimea sau profilul acesteia. 
Auditul de conformitate pe Legea 319/2006 reprezintă evaluarea primară care trebuie făcută de către orice fel de unitate economică din România. Dacă aceasta nu îndeplinește condițiile formulate în Lege- nu mai este necesar alt tip de audit. Unitatea economică ”în culpă” va trebui să ajungă la conformitate cu legea- sau să fie închisă cu penalizările corespunzătoare pentru proprietari. 
În acest sens, auditul de conformitate ar trebui implementat de către orice fel de unitate- fie ea  cu capital privat, fie cu capital majoritar de stat.

METODOLOGIE

Metodologia de auditare este extrem de simplă. Plecând de la articolele legii care se referă la obligațiile angajatorului (și separat ale angajatului)- auditul urmărește dacă angajatorul își îndeplinește respectivele obligații sau nu. Dacă obligațiile nu sunt îndeplinite- respectivul item este considerat ca și punct slab. Ținând seama de faptul că este vorba de un audit de conformitate cu Legea 319- nu putem înregistra decât neconformități majore- care trebuie rezolvate imediat.

SUPORT

Sistemul de auditare este dezvoltat ca un produs informatic, existând și varianta (la cerere) creion-hârtie. Dezvoltarea a  fost realizată în Lectora Inspire (software cu licență)- iar modul de livrare este un produs executabil. 
Se presupune că rularea se face ținând cont de următoarele caracteristici software și hardware.
Hardware:
-Existența a cel puțin 4 GB memorie RAM;
-Existența unui spațiu de minim 100 GB pe harddisk;
Software:
-Sistem de operare Windows 7, 8 sau 8.1

Există și alternativa rulării în format HTML sub unul din browserele- Google Chrome sau Internet Explorer. Pentru alte browsere sistemul n-a fost încă testat. 


ASPECTE DIN REALIZARE ȘI TESTARE


Figurile următoare prezintă aspecte din dezvoltarea și testarea sistemului. 

Figura 1- Arborele de evenimente caracteristic


Pot fi observate aici atributele generale ale programului cât și atributele caracteristice fiecărei pagini. 

Figura 2- Pagina de titlu

Figura 3. Prezentarea instrucțiunilor

Figura 4- Întrebări- 1

Figura 5- Întrebări- 2

Figura 6- Întrebări- 3

Figura 7. Colectarea datelor specifice firmei

Figura 8. Rezultate ale auditului


Niciun comentariu: