Treceți la conținutul principal

METODA CELOR 10 ELEMENTE- PRE-AUDITULÎn unele cazuri nu este neapărat necesară  efectuarea unui audit complet- atunci când unitatea economică n-a avut niciodată vreun accident, condițiile de muncă sunt foarte bune spre ideale sau unitatea este înființată de curând.
Deși auditul propus de metoda celor 10 elemente nu implică costuri considerabile- este posibil ca la un moment dat acest audit  să nu fie necesar în momentul respectiv (deși un audit periodic de SSM este obligatoriu pentru orice fel de unitate ecoomică care urmărește performanța)
Următoarea structură  primară de pre-audit permite expertului SSM să realizeze dacă e nevoie de un audit complet- sau nu.

Nr. crt.
Întrebare
Răspuns

Da          Nu
Observații
1
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) unitatea a înregistrat incidente raportabile ?


Dacă Da- este necesar un audit de SSM. Identificați cauzele raportate ale incidentelor și definiți cel puțin 1 element de audit provenit din aceste cauze
2
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) unitatea economică  a înregistrat accidente de muncă  ?


Dacă Da- este necesar un audit de SSM. Identificați cauzele raportate ale accidentelor (factorii de risc consemnați)  și definiți cel puțin 1 element de audit provenit din aceste cauze
3
În ultimii 5 ani (sau într-o perioadă semnificativă de timp- nu mai mică decât 6 luni) unitattea  economică  a înregistrat pierderi economice operaționale semnificative (mai mari de 1000 Euro/perioadă)  care pot fi legate- fie și indirect- de SSM ?


Dacă Da- este necesar un audit SSM definind cel puțin 1 element de analiză din zonele din unitatea economică  în care s-au înregistrat aceste pierderi.
4
În ultimii 5 ani (sau într-o perioadă semnificativă de timp- nu mai mică decât 6 luni) au fost înregistrate deteriorări  de scule într-o proporție mai mare decât cea obișnuită ?.


Dacă Da- este necesar un audit SSM.
Orice fel de sculă  se uzează și se distruge în timp- interesează aici dacă există un număr semnificativ de scule distruse înainte de vreme. Dacă da, identificați și utilajele unde s-a întâmplat acest lucru și adăugați eventual aceste utilaje în elementele definite pentru analiză
5
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) au fost înregistrate  produse refuzate sau trimise înapoi pentru motive care pot fi legate de securitate ?


Dacă Da- este necesar un audit SSM cu accent pe  elementul ”securitatea produsului final”
6
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) au fost înregistrate  probleme semnificative între management și angajați referitoare la condițiile de muncă și eventual la riscurile la care sunt expuși angajații ?


Dacă Da este necesar un audit SSM cu accent pe elementele ”selecția și instruirea personalului” și ”conștientizarea managementului ”
7
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) au fost înregistrate probleme operaționale (tehnice) cu furnizorii de servicii (energie electrică, apă, gaze) datorită unor incidente produse la nivelul unității  economice sau în imediata ei proximitate ?


Dacă Da este necesar un audit SSM cu accent pe elementul ”alimentări cu apă, gaze și energie electrică”
8
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) au fost înregistrate  evenimente sau plângeri legate de afectarea mediului de muncă și mediului înconjurător prin activitățile desfășurate la nivelul unității economice ?


Dacă Da, identificați sursele acestor evenimente și adăugați-le ca elemente separate în auditul de securitate(dacă importanța lor este corespunzătoare) sau realizați auditul  cu accent pe elementul ”tratarea și eliminarea  deșeurilor ”
9
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) au fost înregistrate probleme semnificative  legate de comportament periculos la nivelul unității economice ? Chiar dacă astfel de probleme nu degenerează din primul moment în incidente sau accidente de muncă- ele sunt un indiciu că există niște cauze care trebuie eliminate sau mitigate.


Dacă Da, identificați cauzele acestui comportament periculos și adăugați-le unuia din elementele auditului – de obicei la  elementul ”Selecția și instruirea personalului”. Urmăriți și încercați să mitigați motivațiile acestui comportament încercând să insistați atât pe componenta educațională cât și pe un management mai performant.
10
În ultimii 5 ani (în ultima perioadă) au fost înregistrate probleme semnificative legate de SSM  în relațiile cu comunitatea din care face parte unitatea economică ?


Dacă Da este necesar un audit SSM în care trebuie adăugat ca element independent ”Raporturile cu comunitatea”

Pre-auditul trebuie parcurs- iar dacă la  cel puțin una din întrebări se răspunde cu DA- se recomandă realizarea unui audit corespunzător pe baza metodei celor 10 elemente.Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…