Treceți la conținutul principal

BILANȚ 2013


Anul 2013 a însemnat apariția ”Safety in Knowledge” , pagina  Platformei Tehnologice Europene pentru Securitate Industrială http://www.industrialsafety-tp.org/ -filiala România (RTPIS). Ne putem lăuda cu una din primele filiale Europene ale Platformei  Tehnologice Europene (2007) precum și cu una din puținele astfel de puncte nodale care oferă informație actualizată despre  Securitatea și Sănătatea în Muncă. 
Safety in Knowledge  va depăși până la sfârșitul anului cifra de 10.000 de vizitatori- cu 110 articole postate. Anul 2013 este important pentru cele 2 cursuri ținute în cadrul Masteratului European de Risc de către dnii. psih.-sociolog Apostol George și dr.ing. Ștefan Kovacs http://www.integrisk.eu-vri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=54 și http://www.integrisk.eu-vri.eu/AnnouncementPreview.aspx?cid=53 sub tutela universităților Steinbeiss și Zirn, la Stuttgart, în luna Mai 2013. Este prima oară când specialiștii români în domeniul Securității și Sănătății în Muncă sunt invitați să participe ca lectori într-o astfel de structură masterală la nivel European. Pentru fiecare curs a fost elaborat un manual în limba engleză, manual tipărit de către Universitatea Steinbeiss și distribuit cursanților precum și altor studenți ai universității. 
În cadrul proiectului European PROMISLingua a fost  proiectată și dezvoltată aplicația originală ”Piramidă pentru cunoștințele de securitate și sănătate în muncă”, aplicație disponibilă gratuit la adresa http://www.promislingua.eu/ro/the_project-solutions.html. Menționăm faptul că aplicația a fost apreciată extrem de favorabil la revizia finală a proiectului, desfășurată în Luxembourg între 22-23 Noiembrie 2013. 
În data de 5.08. 2013 s-a desfășurat în București workshop-ul național din cadrul programului PROMISLingua , finalizat printre altele cu un document programatic http://safetyinknowledge.blogspot.ro/2013/08/manifesto-of-bucharest-promislingua.html care deschide calea unei abordări eficiente a SSM pe baza instrumentelor IT. 
Site-ul a fost actualizat recent cu o pagină specifică dedicată cursurilor on-line, urmând ca în 2014 să fie adăugat primul modul de cursuri dedicat managementului integrat  calitate- securitate- mediu.
Pentru anul 2014 ne propunem următoarele obiective principale:
  • participarea la cel puțin 2 proiecte de cercetare în cadrul noului program Horizon 2020. 
  • participarea la  cel puțin 1 proiect de cercetare în cadrul programului EEA "Research within priority sectors"  în colaborare cu institutul norvegian FAFO,” Institute for Labour and Social Research”
  • implicarea activă în programele de masterat și doctorat în domeniul SSM având drept obiectiv stabilirea unui centru doctoral unic în domeniu în cadrul INCDPM în colaborare cu una din universitățile de renume din București. 
  • dezvoltarea și certificarea unei serii de cursuri on-line în domeniul SSM și dobândirea monopolului de piață pentru acest tip de cursuri.
  • participarea la Hazards XXIV și la Congresul Internațional SSM care se va desfășura la Frankfurt în toamna 2014.
  • implicarea activă a  Ministerului Muncii în activitatea RTPIS și a ”Safety in Knowledge” și transformarea ”Safety in Knowledge” în punct focal pentru Agenția Europeană de Securitate și Sănătate în Muncă. 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…