luni, 16 decembrie 2013

SSM Începuturi - 5. Managementul preventiv al SSM

Activitatea de asigurare a securității și sănătății în muncă este o activitate bazată pe 3 componente esențiale:
a. Existența  și actualizarea continuă a unor cunoștințe corespunzătoare.
b.Puterea de observație.
c.Experiența în activitate.
Puterea (capacitatea) de observație este esențială pentru un specialist în domeniul SSM. Asigurarea unui SSM optimal nu se bazează pe povești ci pe ceea ce există la locurile de mjuncă și pe ceea ce poate fi obținut într-un mod realist.
Specialistul SSM trebuie să plece în activitatea curentă de la noțiunea de management preventiv pentru SSM. Indiferent de calitatea factorului uman și de cea a dotărilor- evenimentele neprevăzute (pierderi, avarii, incidente, accidente):
-s-au produs pe parcursul timpului (și nu are nici un rost să fie ascunse): chiar dacă pentru tânărul specialist care-și începe activitatea la un nou angajator parcurgerea unor dosare prăfuite pare inutilă- istoricul evenimentelor neprevăzute ne conduce la lecțiile care trebuiesc învățate (lessons to be learned);
-se produc: de puterea de observație și de experiența specialistului depinde identificarea unei situații care poate degenera într-un eveniment neprevăzut: de exemplu, dacă un lucrător este identificat ca fiind extrem de stressat la trecerea pe o mașină-unealtă nouă sau la primirea unei noi sarcini;
-se vor produce ;
Managementul preventiv ține cont de acest aspect esențial și încearcă să realizeze o abordare unificată în care sunt minimizate:
a.probabilitatea producerii evenimentelor neprevăzute – uneori chiar și un cablu așezat corespunzător (astfel ca lucrătorii care circulă cu sarcini manuale de transportat să nu se împiedice de el) poate fi un factor determinant în reducerea probabilității;
b. gravitatea acestor evenimente.
În continuare sunt prezentate câteva structuri pentru colectarea observațiilor pe care ar trebui să le facă un specialist în SSM la locurile de muncă de care răspunde. Aceste observații îi pot servi pentru prevenirea unei avarii, unui incident sau accident.  Trebuie menționat faptul că prima decizie- și cea esențială în acest domeniu- îi aparține specialistului SSM.
Tabel 1
FIȘĂ CUMULATIVĂ PENTRU  OPERATORUL UMAN
Nr. matricol
Nume și prenume
Calificare
Vârsta
Pregătire
Cauză primară de evenimente neprevăzute

Da
Nu
Tabel 2
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  OPERATORUL UMAN NUME: ……… NUMĂR MATRICOL:……<face legătura cu tabelul anterior>

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații
<Da în tabelul anterior- pentru evenimente neprevăzute semnificative trebuie să existe înregistrări anterioare>
<Expertul SSM trebuie să estimeze starea actuală a operatorului- la începerea perioadei de observație- dacă este convins că operatorul uman nu este într-o stare compatibilă cu buna desfășurare a activității el poate merge până la oprirea acestuia să intre la muncă>Istoric probleme
<Dacă operatorul respectiv a fost cauza primară a unuia sau mai multor evenimente neprevăzute trebuie să îi fie acordată o atenție deosebită- istoricul problemelor anterioare este strict necesar în acest sens>
Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :

Tabel 3
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  MAȘINĂ (UTILAJ)

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații

<Dacă mașina nu are dotările de securitate minimale se poate considera că produce evenimente neprevăzute>
<În acest sens trebuie inclus și procesul de întreținere- precum și MTBF- media timpului de bună funcționare>


Istoric probleme

Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)
Dispozitive de protecție active:

Muncitor cu experiență în utilizarea mașinii
Da <Dacă muncitorul are cel puțin 1 an experiență în utilizarea acestei mașini sau în utilizarea unor mașini-unelte similare>
Nu
Manual și /sau instrucțiuni detaliate de utilizare în limba română
Da
Nu
Fișă de riscuri specifice actualizată
Da <Dacă există o fișă de riscuri specifice și dacă aceasta a fost actualizată >
Nu
Ultima întreținere realizată în data de:

Descriere stare actuală:
Viitoarea activitate de întreținere programată în data de:

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :

Tabel 4
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  SARCINA DE MUNCĂ
COD CAEN SPECIFIC :

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații

Istoric probleme

Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)

Măsuri de protecție necesare::
<Lista cu măsurile minimale de protecție necesare pentru execuția sarcinii în condiții de securitate- se dezvoltă în capitolul referitor la procedura de bună practică>
Lucrător cu experiență în execuția acestei sarcini
Da
Nu
Descriere detaliată a sarcinii în limba română
Da <De preferat o descriere scrisă care să menționeze și condițiile anterioare precum și rezultatul așteptat>
Nu
Fișă de riscuri specifice actualizată
Da
Nu
Procedură de bună practică specifică sarcinii

Referențiale:

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :Niciun comentariu: