Treceți la conținutul principal

SSM Începuturi - 5. Managementul preventiv al SSM

Activitatea de asigurare a securității și sănătății în muncă este o activitate bazată pe 3 componente esențiale:
a. Existența  și actualizarea continuă a unor cunoștințe corespunzătoare.
b.Puterea de observație.
c.Experiența în activitate.
Puterea (capacitatea) de observație este esențială pentru un specialist în domeniul SSM. Asigurarea unui SSM optimal nu se bazează pe povești ci pe ceea ce există la locurile de mjuncă și pe ceea ce poate fi obținut într-un mod realist.
Specialistul SSM trebuie să plece în activitatea curentă de la noțiunea de management preventiv pentru SSM. Indiferent de calitatea factorului uman și de cea a dotărilor- evenimentele neprevăzute (pierderi, avarii, incidente, accidente):
-s-au produs pe parcursul timpului (și nu are nici un rost să fie ascunse): chiar dacă pentru tânărul specialist care-și începe activitatea la un nou angajator parcurgerea unor dosare prăfuite pare inutilă- istoricul evenimentelor neprevăzute ne conduce la lecțiile care trebuiesc învățate (lessons to be learned);
-se produc: de puterea de observație și de experiența specialistului depinde identificarea unei situații care poate degenera într-un eveniment neprevăzut: de exemplu, dacă un lucrător este identificat ca fiind extrem de stressat la trecerea pe o mașină-unealtă nouă sau la primirea unei noi sarcini;
-se vor produce ;
Managementul preventiv ține cont de acest aspect esențial și încearcă să realizeze o abordare unificată în care sunt minimizate:
a.probabilitatea producerii evenimentelor neprevăzute – uneori chiar și un cablu așezat corespunzător (astfel ca lucrătorii care circulă cu sarcini manuale de transportat să nu se împiedice de el) poate fi un factor determinant în reducerea probabilității;
b. gravitatea acestor evenimente.
În continuare sunt prezentate câteva structuri pentru colectarea observațiilor pe care ar trebui să le facă un specialist în SSM la locurile de muncă de care răspunde. Aceste observații îi pot servi pentru prevenirea unei avarii, unui incident sau accident.  Trebuie menționat faptul că prima decizie- și cea esențială în acest domeniu- îi aparține specialistului SSM.
Tabel 1
FIȘĂ CUMULATIVĂ PENTRU  OPERATORUL UMAN
Nr. matricol
Nume și prenume
Calificare
Vârsta
Pregătire
Cauză primară de evenimente neprevăzute

Da
Nu
Tabel 2
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  OPERATORUL UMAN NUME: ……… NUMĂR MATRICOL:……<face legătura cu tabelul anterior>

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații
<Da în tabelul anterior- pentru evenimente neprevăzute semnificative trebuie să existe înregistrări anterioare>
<Expertul SSM trebuie să estimeze starea actuală a operatorului- la începerea perioadei de observație- dacă este convins că operatorul uman nu este într-o stare compatibilă cu buna desfășurare a activității el poate merge până la oprirea acestuia să intre la muncă>Istoric probleme
<Dacă operatorul respectiv a fost cauza primară a unuia sau mai multor evenimente neprevăzute trebuie să îi fie acordată o atenție deosebită- istoricul problemelor anterioare este strict necesar în acest sens>
Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :

Tabel 3
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  MAȘINĂ (UTILAJ)

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații

<Dacă mașina nu are dotările de securitate minimale se poate considera că produce evenimente neprevăzute>
<În acest sens trebuie inclus și procesul de întreținere- precum și MTBF- media timpului de bună funcționare>


Istoric probleme

Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)
Dispozitive de protecție active:

Muncitor cu experiență în utilizarea mașinii
Da <Dacă muncitorul are cel puțin 1 an experiență în utilizarea acestei mașini sau în utilizarea unor mașini-unelte similare>
Nu
Manual și /sau instrucțiuni detaliate de utilizare în limba română
Da
Nu
Fișă de riscuri specifice actualizată
Da <Dacă există o fișă de riscuri specifice și dacă aceasta a fost actualizată >
Nu
Ultima întreținere realizată în data de:

Descriere stare actuală:
Viitoarea activitate de întreținere programată în data de:

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :

Tabel 4
FIȘĂ DE OBSERVAȚII PENTRU  SARCINA DE MUNCĂ
COD CAEN SPECIFIC :

A produs evenimente neprevăzute ?
Produce evenimente neprevăzute ?
Poate produce evenimente neprevăzute ?
Descrierea evenimentului neprevăzut produs
Observații

Istoric probleme

Stare actuală (la intrarea în servici pentru perioada de evaluare)

Măsuri de protecție necesare::
<Lista cu măsurile minimale de protecție necesare pentru execuția sarcinii în condiții de securitate- se dezvoltă în capitolul referitor la procedura de bună practică>
Lucrător cu experiență în execuția acestei sarcini
Da
Nu
Descriere detaliată a sarcinii în limba română
Da <De preferat o descriere scrisă care să menționeze și condițiile anterioare precum și rezultatul așteptat>
Nu
Fișă de riscuri specifice actualizată
Da
Nu
Procedură de bună practică specifică sarcinii

Referențiale:

Scenarii posibile

Măsuri de mitigare/ eliminare riscuri

Data:../../….
Numele persoanei care a completat fișa :Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…