Treceți la conținutul principal

SSM Începuturi - 3


Evaluarea riscului reprezintă poate cea mai importantă activitate pentru un practician SSM. Chiar dacă gradul de complexitate diferă și în multe cazuri este necesară participarea unui specialist extern- evaluarea riscurilor trebuie făcută în mod obișnuit, repetat și obiectiv pentru ca rezultatele obținute să poată fi utilizate.Schema următoare prezintă o sistematizare a unui proces obișnuit de evaluare a riscului.
Specialistul SSM din unitate:
·         iși alege zona de analiză;
·         identifică pericolele;
·         identifică proprietățile și bunurile expuse;
·         identifică personalul expus;
·         evaluează măsurile de securitate funcționale;
·         realizează evaluarea primară.Figura 1- Schema generală a evaluării primare

Formularul următor permite colectarea și stocarea corespunzătoare a datelor.

Formular 1

RTPIS - Formular de Evaluare generală a riscurilor- 1
Nr.

Unitatea Economică

Department

 Nume contact

Activitate principală/Număr CAEN

Telefon


Pericole Principale Identificate (PPI)
1
2
3
4
5
Angajați expuși la risc


Cerințe legale principale
1
2
3
4
5
Riscuri semnificative                                                                  
Consecințe
1

2

3

4

5

Măsuri de control existente
1
2
3
4
5
Riscuri reziduale, după ce sunt activate toate măsurile
Gravitate

Probabilitate

Risc Rezidual

Materiale documentare relevante

Comentarii de la managerul de linie
Comentarii de la evaluatorul de risc


Semnătură

Data

Semnătura

Data

Data revizuiriiO metodologie comprehensivă este dată în următoarea figură.Figura 2  Metodologie comprehensivă de evaluare- sursă http://www.inspectiamuncii.ro/ssmimm/linkuri/GhidDe%20EvaluareARiscului.pdf

Un exemplu de completare este dat în continuare.

Pentru a avea o listă de pericole relativ conforme cu referențialele UE apelăm la Lista de control nr. 3 din lucrarea ” Instrument pentru evaluarea riscurilor”  http://imm.protectiamuncii.ro/docs/RO_070312_RAT.pdf. Deși lucrarea nu este bine realizată, nefiind conformă cu metodologiile utilizate în ROmânia, anumite părți pot fi utilizate pentru a simplifica activitatea.
Pentru a identifica dacă există pericole se poate apela la prima listă de control, așa cum se poate observa și în următoarea figură.

Figura 3 Lista de control inițială pentru identificarea pericolelor-sursă http://imm.protectiamuncii.ro/docs/RO_070312_RAT.pdf

Figura 4 Lista de control nr. 3- sursă http://imm.protectiamuncii.ro/docs/RO_070312_RAT.pdf


Formular 1-Exemplu de completare
RTPIS - Formular de Evaluare generală a riscurilor- 1
Nr.

Unitatea Economică
S.C. Termovin SA
Department
Prelucrare mecanică
 Nume contact
Ion Ionescu
Activitate principală/Număr CAEN

Telefon
0777211311
Prelucrări mecanice
Pericole Principale Identificate (PPI)
1. Organe de maşini în mişcare periculoase (inclusiv componente auxiliare) care nu sunt dotate cu protectori
2 Dispozitivele de protecţie ale maşinilor (protectorii)  nu asigură protecţia adecvată a mâinilor,
braţelor sau altor părţi ale corpului lucrătorilor faţă de contactul cu organele de maşini în mişcare
3 Dispozitivele de protecţie ale maşinilor nu sunt fixate corespunzător, fiind ușor de înlăturat
4 Există roţi dinţate, scripeţi sau volanţi fără protecţie
5 Există benzi transportoare sau transmisii prin lanţuri fără protecţie
Angajați expuși la risc
1. Personalul din secția prelucrări mecanice
2. Vizitatori și terțe părți
Cerințe legale principale
1. Conforme instrucțiunilor specifice de la locul de muncă , vezi:
2…art.a)…
3…art.b)…
4…art.d)…
5…arte.)…
Riscuri semnificative                                                                  
Consecințe
1. Tăieturi
Lezarea superficială a pielii
2. Răniri provocate de mijloace mecanice
Lezarea gravă a corpului
3 Proiectarea de corpuri (fragmente din piesă, sculă, etc) către lucrător
Lezarea gravă a părților superioare
4 Risc termic la contact
Șoc termic și arsuri
5 Alunecare
Luxații și loviri traumatice
Măsuri de control existente
1 A se vedea Registrul Măsurilor de Control Active
Riscuri reziduale, după ce sunt activate toate măsurile
Gravitate
2
Probabilitate
3
Risc Rezidual
1
Materiale documentare relevante
Documentație internă SSM
Comentarii de la managerul de linie
Comentarii de la evaluatorul de risc
Se impune o mai mare conștientizare a personalului referitor la riscuri
Fără comentarii
Semnătură

Data
02.12.2013
Semnătura

Data
02.12.2013
Data revizuirii
09.12.2013

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…