duminică, 4 martie 2018

PERICOLE LA MAȘINILE UNELTE-2

PERICOLE LA MAȘINILE UNELTE-2

PERICOLUL PIERDERII STABILITĂȚII

Mașinile, componentele și accesoriile acestora trebuie să fie stabile suficient pentru a evita răsturnarea, căderea sau mișcările necontrolate în timpul utilizării, transportului, asamblării și demontării.
În cazul în care forma mașinii în sine sau a instalației intenționate nu oferă o stabilitate suficientă, mijloace adecvate de ancorare ar trebui să fie încorporate și indicate în instrucțiuni

PERICOLUL DISTRUGERII ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

Diferitele părți ale mașinilor și legăturile acestora ar trebui să  poată rezista solicitărilor la care sunt supuse atunci când sunt utilizate.Durabilitatea materialelor utilizate ar trebui să fie adecvată pentru natura mediului de lucru prevăzut de producător, în special în ceea ce privește fenomenele de oboseală, îmbătrânire, coroziune și abraziune, precum și programul de întreținere al proprietarului.
Instrucțiunile trebuie să indice tipul și frecvența inspecțiilor necesare din motive de siguranță. După caz, ar trebui indicate  părțile supuse uzurii și criteriile pentru înlocuire.
În cazul în care există riscuri de ruptură sau de dezintegrare în ciuda măsurilor luate, părțile în cauză trebuie montate, poziționate și păzite astfel încât fragmentele eventuale să rămână  cuprinse în interiorul mașinii , împiedicând astfel situații periculoase- cum ar fi proiectarea spre operator sau spre persoanele din preajmă.
Țevile rigide sau flexibile care transportă fluide, în special cele care le transportă sub presiune ridicată, ar trebui să poată rezista la  pericole  previzibile intern și la solicitările externe și ar trebui să fie bine atașate și protejate –asigurându-se că nici un risc nu este cauzat de o ruptură.
În cazul în care materialul care urmează să fie prelucrat este alimentat automat la unealta de prelucrare, trebuie îndeplinite următoarele condiții pentru a preveni riscurile la persoane:
(a) atunci când piesa de lucru vine în contact cu instrumentul, acesta din urmă ar fi trebuit să-și atingă starea normală de lucru;
(b) atunci când unealta pornește și se oprește (intenționat sau accidental), mișcarea piesei și mișcarea sculei ar trebui să fie coordonate.

PERICOLE LEGATE DE PĂRȚILE ÎN MIȘCARE

Prevenirea pericolelor cauzate de părțile în mișcare ale mașinilor ar trebui să țină seama de:
(a) mișcarea pieselor de mașini care constau în principal din rotații,alunecare sau mișcare alternativă sau o combinație a acestora, cum ar fi mișcările axelor, mandrinelor, lamelor ventilatorului, roți contra-rotative sau roți de angrenaj și lame de strângere;
(b) mișcarea pieselor de mașini care pot avea potențialul pentru a provoca vătămări, de exemplu prin încovoiere, frecare sau abraziune,tăiere, forfecare, înjunghiere sau puncție, impact, zdrobire sau tragerea unei persoane într-o poziție în care poate apărea un prejudiciu.

Elementele în  deplasare ale mașinilor trebuie proiectate și construite astfel încât să se prevină riscurile de contact care ar putea conduce la accidente și ar trebui, în cazurile în care riscurile persistă, mașinile să fie echipate cu dispozitive de protecție .
Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a preveni blocarea accidentală a  părților mobile implicate în muncă. Dacă rămâne un blocaj-posibil, în ciuda precauțiilor luate, protecția specifică necesară trebuie să se prevadă dispozitive și unelte care să permită funcționarea echipamentului deblocat în siguranță. Instrucțiunile și, dacă este posibil, un semn pe mașini ar trebui să identifice aceste dispozitive de protecție specifice și cum acestea urmează să fie utilizate.

ALTE PERICOLE


În măsura în care se permite acest lucru, părțile accesibile în timpul utilizării și întreținerii utilajului nu trebuie să aibă muchii ascuțite, unghiuri ascuțite sau suprafețe aspre care pot cauza răniri.
Dacă mașina-unealtă e gândită pentru condiții diferite de utilizare- ea trebuie proiectată și construită astfel încât selecția și ajustarea acestor condiții să se poată desfășura în mod sigur.
În cazul în care utilajul este destinat să realizeze mai multe diferite operații cu îndepărtarea manuală a piesei între fiecare operație (mașini combinate), acesta ar trebui proiectat și construit în astfel încât fiecare element să poată fi utilizat separat, fără alte elemente care constituie un risc pentru persoanele expuse.
-În cazul în care echipamentul are o sursă de energie electrică, aceasta și echipamentele aferente ar trebui să fie proiectate, construite și echipate în așa fel încât toate pericolele de natură electrică sunt sau pot fi prevenite, în conformitate cu legislația și practica națională.
-Mașinile trebuie proiectate și construite pentru a preveni sau să limiteze acumularea încărcăturilor electrostatice potențial periculoase și să fie dotate cu un sistem de descărcare a acestor sarcini statice.
-În cazul în care utilajele sunt alimentate de alte surse de energie decât electricitatea, ar trebui proiectate, construite și echipate ca pentru a preveni toate riscurile potențiale asociate cu astfel de surse de energie.
- Trebuie luate măsuri pentru a elimina orice risc de vătămare la contactul sau în apropierea părților de mașini sau a materialelor- vătămare de la temperaturi foarte ridicate sau foarte scăzute.
-De asemenea, ar trebui luate măsurile necesare pentru a evita sau a se proteja
împotriva riscului de evacuare a materialului din mașina unealtă- foarte fierbinte sau foarte rece
Când mașinile sunt utilizate la temperaturi ambiante foarte ridicate și / sau umiditate (cum ar fi în regiunile tropicale sau subtropicale) sau în temperaturi ambiante foarte scăzute, în proiectarea mașinilor ar trebui să se ia în considerare următoarele aspecte:
(a) efectul căldurii, frigului și umidității extreme asupra mașinilor;
(b) acceptabilitatea EIP și efectul climatului asupra protecției furnizate de astfel de echipamente;
(c) efectul temperaturilor ambiante ridicate și scăzute asupra lucrătorilor în termeni de oboseală;
(d) efectul unor niveluri ridicate de lumină solară;
(e) probleme de stres termic în cazul personalului neaclimatizat, în special atunci când este necesară utilizarea EIP;
(f) efectul climatului asupra stabilității substanțelor chimice utilizate pentru operarea mașinilor;
(g) efectul climatului asupra funcționării și întreținerii echipamentelor
Limitele expunerii ocupaționale inițial dezvoltate și stabilite în climatele temperate ar trebui să fie aplicate cu extremă prudență în zonele tropicale din cauza climatului ambiental diferit.

Niciun comentariu: