miercuri, 7 martie 2018

EXEMPLU DE FOLOSIRE A NIVELULUI DE PERFORMANȚĂ ÎN EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE ASPECTE GENERALE

Pentru acest exemplu vom folosi un produs- program gratuit- denumit SISTEMA (http://download.ifa.dguv.de/sendmail.aspx?lang=e&m=) - produs furnizat de către IFA(Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung).
SISTEMA oferă dezvoltatorilor și persoanelor care testează controalele de securitate la mașinile unelte – un sprijin comprehensiv pentru evaluarea securității în contextul ISO 13849-1. Instrumentul permite modelarea structurii componentelor legate de securitate – pe baza arhitecturii mașinii unelte- permițând calculul automat al valorilor de reliabilitate – cu diverse niveluri de detaliu- incluzând și pe cel al Nivelului de Performanță obținut (PL).

EXEMPLU

Exemplul este cel al unei mașini de găurit- pentru care se va defini o funcție de securitate- și în care se vor stabili un PLr- adică nivelul de performanță dorit- și SISTEMA va calcula PL pe baza datelor oferite.

Figura 1. Mașina de găurit considerată ca exemplu

ETAPELE DEFINIRII MODELULUI SISTEMA

1. Definirea datelor generale ale proiectului

Datele generale cerute de către software sunt prezentate în figura următoare. Pentru că sistemul generează rapoarte în limba engleză- toate datele au fost traduse ca să se respecte o anumită uniformitate.
SISTEMA folosește o structură de tip arbore logic pentru definirea schemelor de securitate- așa cum se poate observa în figura 2.
Figura 2 -Arborele logic al exemplului

Se presupune introducerea unor date generale de identificare pentru proiect- date care vor apărea în raportul generat. Aceste date sunt prezentate în figura 3.


Figura 3 Introducerea datelor generale

2. Definirea unei noi funcții de securitate

Pentru mașina unealtă din exemplu a fost definită o nouă funcție de securitate.

Figura 4. Definirea unei noi funcții de securitate-1


Figura 5. Definirea noii funcții de securitate- 2
Se observă că funcția de securitate a fost definită la modul general- pentru că este o funcție foarte simplă.

3. EVALUAREA PLr

PLr este nivelul de performanță solicitat. 
PLr se alege dintr-un grafic, în funcție de S,F și P. Figura următoare arată cum s-a făcut această alegere.

Figura 6.Evaluarea PLr

4. Calculul PL


Figura 7. Setarea aspectelor necesare pentru calculul PL


Figura 8. Alegerea categoriei


Figura 9.Definirea blocului care generează funcția de securitateFigura 10.Stabilirea MTTFD (timpul mediu până la apariția unei erori periculoase)

Programul permite (ca una din variante) stabilirea MTTFD pe baza bunelor practici inginerești. 
Se poate observa că PL calculat=b în timp ce PL necesar=d Deci PL>=PLr nu e respectat- fiind nevoie de realizarea unor corecturi.

5. Generarea raportului de evaluare

SISTEMA generează un raport de evaluare- prezentat în continuare.

Figura 11a.  Raport de evaluare- 1


Figura 11b. Raport de evaluare- 2


Figura 11c. Raport de evaluare-3

CONCLUZII

 Se poate observa faptul că cu ajutorul SISTEMA se pot implementa funcții de securitate- care conduc la rezultate similare evaluării pur calitative- în condițiile în care există date despre mașinile evaluate (MTTFD) sau acestea pot fi stabilite din bunele practici inginerești. Pentru o facilitate care se bazează pe mașinile unelte- folosirea unui astfel de sistem este evident preferabilă evaluărilor tradiționale. Trebuie avută în vedere necesitatea existenței datelor respective.
În condițiile unor utilaje moderne- SISTEMA poate modela funcțiile de securitate generate de respectivele utilaje- folosind bibliotecile de componente livrate de către firmele respective- componente pentru care există deja definite PLr și datele pentru calculul PL- în condițiile în care pot fi definite condițiile de mediu necesare – specifice funcționării.  


Niciun comentariu: