Treceți la conținutul principal

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ- ATRIBUT DEFINITORIU ÎN SECURITATEA MAȘINILOR-UNELTE


Standardul  EN ISO 13849-1 oferă posibilitatea definirii- pentru mașinile unelte- a unui nivel de performanță conex funcțiilor de siguranță ale mașinii. Acest nivel de performanță se aliniază foarte bine sistemului de calitate de tip CMM. . Problema depășește din punct de vedere al complexității zona generală de evaluare a riscului/SSM  abordată până acum- totuși, ținând seama de trecerea echipamentelor industriale funcționale în România către tehnologiile de ultimă generație- este suficient de importantă.
Ce ne spune acest standard ? Ne spune că putem defini o funcție de securitate- chiar și pentru niște mașini unelte unde nu avem niște biblioteci de componente nemaipomenite- și că respectiva funcție de securitate poate fi evaluată prin respectivul nivel de performanță.

NIVELUL DE PERFORMANȚĂ (PL)-  este un concept neutru din punct de vedere tehnologic  care poate fi utilizat pentru soluții de securitate mecanice, electrice, hidraulice, pneumatice, etc.
PL este o măsură a reliabilității unei funcții de securitate. PL este împărțit pe 5 nivele- unde nivelul e definește cea mai bună reliabilitate. Ținând seama de faptul că în evaluare folosim o scală Likert cu 5 nivele (1-5) putem considera nivelul de performanță ca fiind compatibil cu sistemul de evaluare propus.
Metoda de lucru pentru estimarea nivelului de performanță este prezentată în figura următoare.


Figura 1 Metoda de lucru pentru estimarea nivelului de performanță

Evaluarea nivelului de performanță necesar-PLr

Conform standardului menționat, riscul este estimat luând în considerare 3 factori:
-Gravitatea leziunii (S):
-Frecvența expunerii la risc (F):
-Posibilitatea de a evita/micșora riscul (P):
Pentru fiecare din acești factori sunt date 2 valori, prezentate în tabelul următor.

Gravitatea leziunii (S)
Frecvența expunerii la risc (F)
Posibilitatea de evitare/micșorare a riscului (P)
S1
S2
F1
F2
P1
P2
Zgârieturi și leziuni minore
Leziuni scheletale, amputații, deces
Mai puțin frecvent decât 2 săptămâni
Mai frecvent decât 2 săptămâni
Mișcări încete ale mașinii, mult spațiu, putere mică
Mișcări rapide ale mașinii, înghesuială, putere mare

PLr rezultă din următoarea figură.

Figura 2. Determinarea PLr

Calculul PL

Noțiuni folosite
MTTFd = Timp Mediu până la Eroare Periculoasă- e împărțit în 3 valori- Scăzut, Mediu și Înalt
B10d=  număr de cicluri de funcționare până ce 10% din componente au erori periculoase
T10d= timpul mediu până ce 10% din componente au o eroare periculoasă
DC=  acoperire diagnostic- cu 3 valori  Scăzut, Mediu și Înalt
CCF= Eroare cauză comună
PFHD= probabilitatea orară a unei erori periculoase
Formule și evaluarea nivelului de performanță PL
PL este evaluat folosind figura dată mai jos. Pentru calculul MTTFd se folosește următoarea formulă:
MTTFd=B10d/0.1 x nop (1)
unde
nop=(dop x hop x 3600)/tciclu (2)

nop= număr de cicluri de funcționare anual
dop=zile de operare- anual
hop=ore de operare/zi
tciclu=durata unui ciclu de operare în secunde

Figura următoare oferă relația între valori


Figura 3 Determinarea PL

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…

EVALUAREA MAȘINILOR-UNELTE- EXEMPLU

Este prezentat în continuare un exemplu de completare al documentelor referitoare la evaluarea mașinilor-unelte din punct de vedere al securității și sănătății în muncă- pentru noul sistem de evaluare  care va fi dezvoltat în cadrul INCDPM ”Alexandru Darabont”


Presupunem că analizăm o mașină de găurit verticală, alimentată la curent electric. Fiind un model mai vechi mașina nu dispune de dispozitive de protecție speciale. Exemplul de completare  este dat în continuare. Evaluatorul completează  mai multe fișe principale, fiind sprijinit în această activitate și de un specialist din cadrul facilității evaluate, specialist care cunoaște bine respectivele mașini unelte. Pe baza fișelor principale se completează Raportul de îmbunătățire al situației SSM și Planul de măsuri. Imaginea mașinii de evaluat este dată în continuare.
Figura 1 Mașina-unealtă evaluată
Se poate observa faptul că mașina este carcasată etanș, fără a avea însă dispozitive de protecție sau protectori. Există o cheie de regla…