Treceți la conținutul principal

ANALIZA SISTEMICĂ A VULNERABILITĂȚII

Abordarea sistemică a conceptului de vulnerabilitate permite acoperirea exhaustivă a tuturor aspectelor legate de acest concept la nivelul unității economice.
Analiza sistemică a vulnerabilității se bazează pe 3 elemente:
-PROBABILITATEA DE APARIȚIE: aspecte care trebuie incluse în acest element, dar nu sunt exhaustive sunt:
            -riscuri cunoscute;
            -istoric și date provenite din istoric;
            -statistici ale producătorului/vânzătorului;

-RISC: aspecte care trebuie incluse aici dar nu sunt exhaustive sunt:
            -amenințări asupra vieții și sănătății;
            -disrupția serviciilor;
            -posibilități de defectare/avarie;
            -pierderea încrederii comunitare;
            -impactul financiar;
            -aspecte legale;

-GRAD DE PREGĂTIRE:aspectele importante aici- dar nu exhaustive sunt:
            -starea planurilor curente;
            -starea instruirii;
            -asigurări;
            -disponibilitatea sistemelor de back-up;
            -resursele comunitare;

METODOLOGIE DE EVALUARE

Multiplicați (înmulțiți) evenimentele pentru fiecare zonă de probabilitate, risc și pregătire. Valorile totale, în ordine descendentă, vor reprezenta evenimentele pe care organizația trebuie să se focalizeze cel mai atent și care sunt resurse pentru planificarea de urgență. Se stabilește o valoare de prag dincolo de care nu mai este necesară nici o acțiune. Acceptabilitatea riscurilor este la alegerea organizației.

  


Tabel. Checklist pentru analiza vulnerabilităților

EVENIMENT[i]
PROBABILITATEA DE APARȚIE
RISC
GRAD DE PREGĂTIRE
TOTAL

Înaltă
3
Medie
2
Joasă
1
Nici una
0
Extrem
5
Sănătate și securitate
4
Disrupții semnificative
3
Disrupții moderate
2
Minor
1
Slab
3
Acceptabil
2
Bun
1

EVENIMENTE NATURALE

Tornade

Furtuni severe

Căderi de zăpadă

Viscol

Furtuni de ghiață

Cutremure

Valuri de șoc

Extreme de temperatură

Secetă

Inundații

Incendii pierdute de sub control

Alunecări de teren

Epidemii

EVENIMENTE TEHNOLOGICE

Căderi ale electricității

Căderi ale generatoarelor (pentru spitale și alte unități cu astfel de facilități)

Căderi ale transportului

Penurie de combustibil

Căderi ale alimentării cu gaz natural

Căderi ale canalelor de evacuare

Căderi ale aburului sub presiune

Căderi ale sistemelor

Expunere la materiale periculoase (HazMat)

Lipsa proviziilor

Defecte în serviciile de infrastructură

Defecte în serviciile de aprovizionare

Daune structurale

EVENIMENTE LEGATE DE OPERATORUL UMAN

Incidente cu victime în masă (traume)

Expunere externă HazMat

Terorism chimic

Terorism biologic

Acțiuni sociale

Refuzul executării sarcinii

Neatenție/ reavoință în executarea sarcinii

Lipsă de pregătire pentru sarcina primită

Acțiuni întreprinse fără asigurarea SSM pentru persoana care le întreprinde(de exemplu lucru la înălțime fără centură de siguranță)

Acțiuni întreprinse fără asigurarea SSM pentru cel care execută acțiunea și pentru colegii săi (de exemplu lucru cu flacără deschisă în apropierea depozitelor de substanțe inflamabile)
Analiza vulnerabilității este din ce în ce mai utilizată astăzi ca analiză preliminară procesului general de audit al SSM la nivelul unităților economice de dimensiuni medii și mari[i]. Utilitatea sa este manifestă mai ales atunci când costurile de audit sunt mari. O analiză a vulnerabilității bine făcută reduce substanțial aceste costuri, identificând de la început zonele de vulnerabilitate accentuată și de asemenea putând conduce chiar la renunțarea la audit, atunci când nu sunt identificate vulnerabilități semnificative[ii]. .
Următoarele concluzii pot avea aplicabilitate directă asupra analizelor de vulnerabilitate și a adoptării de decizii în urma unei astfel de analize:

-Vulnerabilitatea umană și cea bio-psihică sunt relaționate și trebuiesc tratate împreună;

-Analizele de vulnerabilitate unidimensionale trebuie privite cu prudență –trebuind să se acorde atenție componentelor variabile și legăturilor scalare în cadrul sistemului cuplat care pot crește plaja ieșirilor așteptate;

-Nu trebuie asumat că sisteme similare au vulnerabilități similare; dinamicile complexe pot cauza consecințe care variază de la sistem la sistem;

-Nu trebuie asumat faptul că toate părțile unui sistem au aceeași vulnerabilitate; subsistemele și componentele, în principal unitățile sociale pot sesiza expunerea diferit , să înregistreze impact diferit și să mențină opțiuni de răspuns diferite;

-Deși analizele de vulnerabilitate favorizează abordări multiple, evaluarea vulnerabilității trebuie să aibă loc în cadrul unei structuri cadru unitare;

-Oportunitățile pentru răspunsuri critice sunt contingente pentru sistemul analizat; deci ghidurile generale pentru opțiunile de răspuns trebuie să fie maleabile;

-Trebuie făcute eforturi conștiente pentru a crea structuri instituționale care să lege analiza vulnerabilității de luarea deciziilor;[i] D.S.Milleti (1999), DIsasters by design, Joseph Henry, Washington, D.C.
[ii] K.N. Lee (1993), Compass and gyroscope, Island, Washington, D.C.


[i] Facilities Engineering (2001), Hazard Vulnerability Analysis, Healthcare Facilities management Number 055920 

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

DEVELOPING SAFETY ASSESSMENT SYSTEMS USING EXPERT SYSTEM SHELLS-1

Acknowledgements: The author wants to thank XpertRule Software LTD and mr. Tim Sell for being able to try Decision Author- the main software in which this prototype shall be built.
GENERAL ASPECTS Safety domain of research is by excellence a domain based on expertise. Textbooks and theoretical knowledge are good but the safety expert which inspects three times a day a certain part of an enterprise is the ultimate safety dealer here. A lot of expertise is transformed into lessons learned- that are used for training and improvement of existing safety attitudes. On the other part, this expertise could be also valued in order to build optimal and effective safety assessment systems. An expert system is software that emulates the decision-making ability of a human expert. In our case- the expert part should interrogate the specific employees regarding safety aspects of an enterprise. The next figure illustrates how a safety expert, with the necessary knowledge into the problem could impr…

IDENTIFICAREA ȘI ANALIZA CAUZELOR RĂDĂCINĂ -1

Analiza cauzelor rădăcină este o metodă extrem de folosită de către managementul de performanță  din firmele dezvoltate. Metoda este considerată ca o metodă primară- care trebuie utilizată în primele faze ale analizei specifice procesului managerial. Ne propunem să prezentăm o metodă de analiză a cauzelor rădăcină care să poată fi aplicată atât pentru managementul calității cât și pentru managementul securității – ținând seama de faptul că în cea mai mare parte, cauzele rădăcină ale problemelor de calitate și problemelor de securitate și sănătate sunt comune. Figura 1 prezintă modul  global de analiză pentru cauzele rădăcină Din figură se poate observa că avem 2 procese distincte: ·         -un proces de identificare- care va fi realizat pe baza metodei cunoscute și ca 5 W ( 5 Why); ·         -un proces de analiză; procesul de analiză urmărește: o   stabilirea cauzelor specifice managementului calității și managementului de SSM; o   ierarhizarea cauzelor identificate;

Figura 1  Structurare…

VULNERABILITY METRICS AND KPI

KPI definitionA key performance indicator(KPI) is a measure of performance, commonly used to help an organization defineand evaluate how successful it is, typically in terms of making progress towards its long-term organizational goals.
–KPIs provide business-level context to security-generated data –KPIs answer the “so what?” question –Each additional KPI indicates a step forward in program maturity –None of these KPIs draw strictly from security data
COBITControl Objectives for Information and Related Technology (COBIT) is a framework created by ISACA for information technology (IT) management and IT governance. It is a supporting toolset that allows managers to bridge the gap between control requirements, technical issues and business risks. COBIT was first released in 1996; the current version, COBIT 5, was published in 2012. Its mission is “to research, develop, publish and promote an authoritative, up-to-date, international set of generally accepted information technology control obj…